Referenties

Een aanpak en werkwijze die ik een ieder kan aanbevelen

Een aanpak en werkwijze die ik een ieder kan aanbevelen

Inmiddels kun je geen dagblad meer openslaan of er is wel ergens een bericht over pensioenen te lezen. Het pensioengebied is enorm in beweging. Sinds enige tijd adviseert en begeleidt Swalef onze organisatie SEW-EURODRIVE in een complexe omzetting waarin meerdere aspecten van het pensioengebied aan de orde komen.

In dit traject worden zaken al snel tot hun essentie teruggebracht. Monica Swalef werkt volgens haar eigen kenmerkende stijl op gedreven wijze: helder, direct, snel en weinig blad voor de mond nemend. Daarnaast wil ik ook noemen: zorgvuldig, deskundig, en zorgzaam. Alles om maar geen losse eindjes of onduidelijkheden te laten bestaan. Heel kenmerkend: alles direct en heel helder. Een aanpak en werkwijze die ik van harte een ieder kan aanbevelen!

Jaap Moree, financieel directeur SEW-EURODRIVE