Referenties

Samenwerking vanaf 2016

Samenwerking vanaf 2016

Sinds 2016 werken Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV) en Swalef nauw samen om zo goed mogelijk invulling te geven aan de pensioenregeling voor medewerkers van NLBV. De uitvoeringsovereenkomst met Stichting Pensioenfonds Loodswezen is per 1 januari 2016 opgezegd. Vanaf die datum zijn de pensioenen voor haar medewerkers rechtstreeks verzekerd bij Aegon. Een aantal taken van het bestuur van het voormalig pensioenfonds zijn daardoor bij NLBV zelf komen te liggen. Om te zorgen dat daarvoor voldoende kennis aanwezig is en natuurlijk om de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen goed te kunnen volgen, werken we samen met Swalef. Het eerste project, dat moest leiden tot aanpassing van de pensioenovereenkomst, is inmiddels succesvol afgerond. Inclusief de daarop volgende aanpassingen in de pensioenreglementen en de uitvoeringsovereenkomst. Dit is vooral te danken aan de manier waarop Monica het project heeft geleid en Diederik zijn inhoudelijke kennis inbracht. Meteen vanaf het begin zijn ook vertegenwoordigers van vakbonden bij het project betrokken. Zo verliepen de wijzigingen in de pensioenovereenkomst, als onderdeel van de cao onderhandelingen, soepel. Daarom is met de vakbonden afgesproken om het volgende pensioentransitieproject ook weer samen met Swalef op te starten.

Carien de Bree, HR adviseur, het Nederlands Loodswezen