Referenties

Rapportages en adviezen van hoog niveau

Rapportages en adviezen van hoog niveau

In november 2011 heb ik Monica Swalef leren kennen, zij kwam bij mij direct over als een zeer innemend, hartelijk mens. Vanaf januari 2012 is Monica met haar team de juridisch adviseur van ons pensioenfonds. Ik had tegen Monica in 2011 verteld dat mocht Monica onze juridisch pensioenadviseur worden, zij er rekening mee moest houden dat wij het uiterste van onze opdrachtgevers vragen en resultaatgericht zijn. Terugkijkend op de samenwerking van nu bijna 2 jaar, moet ik zeggen dat ik in multitasken, vele ballen ophouden, van links naar rechts trekkend mijn gelijke hebt gevonden. Ik ervaar onze wekelijkse overleggen over de stand van zaken, als zeer prettig en constructief. Ook zijn de rapportages en adviezen van hoog niveau. Monica heeft om haar heen kwalitatief zeer bekwame collega’s geformeerd waardoor er snel en gedegen meters gemaakt worden.

Rob Braaksma, voormalig directeur, Bedrijfstakpensioenfonds HiBiN