Samenwerkingen

We leven in een netwerksamenleving. Wij werken dan ook graag samen met ijzersterke partners. Partijen die heel goed zijn in hun vak. En qua cultuur bij ons passen. Natuurlijk zijn wij opdrachtgever. Maar je kunt er van op aan dat we altijd de juiste persoon op de juiste positie hebben. Dat begint al met onze docenten bij onze opleidingen. Stuk voor stuk mensen met heel veel ervaring in de sector. Maar ook in de adviespraktijk. Zo werken wij samen met onze favoriete actuariële bureaus, communicatiespecialisten, met De Clercq voor (pensioen)advocatuur en met de specialisten van Westerbrink met wie we samen alles weten van het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). We brengen onze missie ‘samen naar een hoger niveau’ ook daadwerkelijk in praktijk.

PEPP-Kenniscentrum

De specialisten van Westerbrink en Swalef weten alles van het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) en zitten boven op alle ontwikkelingen. Westerbrink was zelfs nauw betrokken bij de behandelfase van de verordening ervan. Het PEPP-Kenniscentrum is dus de plek voor advies als u daarmee aan de slag wilt. In 2020 kan naar verwachting een vergunning worden aangevraagd. In 2021 staat de uitrol gepland.

Het voorstel voor de PEPP-verordening is op 29 juni 2017 door de Europese Commissie ingediend. Bijna twee jaar later, op 4 april 2019 stemde het Europees Parlement in met de komst ervan. Huidige regels op nationaal en EU-niveau worden door een pan-Europees kader voor pensioenen toe te voegen dus aangevuld. Dit najaar worden de laatste details door EIOPA vastgesteld.

Het PEPP is een Europees persoonlijk pensioenproduct, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘banksparen’ en lijfrentes. Het is daarmee een vrijwillig pensioenspaarproduct dat een nieuwe pan-Europese optie biedt om via beleggingen te sparen voor de oude dag. Kenmerkend is dat PEPP een expliciet pensioendoel heeft. Wij verwachten dat PEPP met name buiten Nederland zal worden toegepast in de 2e pijler.

Westerbrink-Swalef kunnen je vanuit het PEPP-Kenniscentrum helpen met

– Alle relevante PEPP-informatie

– PEPP EU strategie

– Juridische structurering en vergunningsaanvraag

– Haalbaarheidsstudie

– Marktonderzoek

– Businessplanning

– Contacten leggen met EIOPA/EC

– Contacten leggen met potentiële PEPP-partijen:

– Asset managers

– Banken

– Verzekeraars

– Distributiepartners