Raad van Advies

Erik Bakker
Erik Bakker functioneert als voorzitter bij de Raad van Advies.
Na afronding van zijn opleiding Fiscaal Recht in Tilburg is Erik Bakker gaan werken in diverse management functies. Vervolgens heeft hij diverse directie functies vervuld bij onder andere SNS Reaal Groep. In 2009 is Erik bij de Blue Sky Group terecht gekomen als hoofd pensioenen waar hij verantwoordelijk is voor de gehele Business Unit Pensioenen en lid van het Managementteam.

Marijke Colly
Marijke Colly raakte in 1997 verknocht aan pensioenen tijdens haar ervaring bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid als wetgevingsjurist. Na 9 jaar besloot ze een tussenjaar te nemen bij VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Hierna werd ze via haar netwerk benaderd voor een nieuwe uitdaging bij ABP.

Sinds 2007 heeft ze verschillende functies bij ABP/APG bekleed. Momenteel is ze hoofd Ontwikkeling bij APG. In deze functie is ze verantwoordelijk voor de groepsbrede ontwikkeling van diensten en producten. Marijke heeft tot op heden het ontzettend naar haar zin bij APG.

Marijke was van april 2013 tot april 2017 voorzitter van de Vrouwen in institutioneel Pensioen (ViiP).

Cor Zeeman
Cor Zeeman is sinds 2017 directeur van Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV te Amersfoort. Daarnaast is hij Onafhankelijk bestuursvoorzitter van Pensioenstichting Transport te Utrecht. Cor is lid van ‘The European Pension Fund Investment Forum’ (EPFIF). Hiervoor begon Cor zijn carrière in 1991 als IT Consultant en Project Manager bij Lucent Technologies, een Nederlands telecommunicatiebedrijf. Hier kwam Cor in aanraking met pensioenen als bestuurslid van het pensioenfonds.

Binnen de beleggingscommissie was hij medeverantwoordelijk voor de herstructurering van de beleggingsportefeuille. In 2004 werd Cor benoemd tot directeur van Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds, waar hij vanaf 2016 gevolmachtigde is voor de afronding van de liquidatie van het fonds.

Ad Kok
Ad werkt als onafhankelijk adviseur, arbiter en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon. Ad Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds functies bij onder andere het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de Actuarial Association of Europe (AAE) en de International Actuarial Association (IAA).