Corona en Pensioen

Bekijk al onze filmpjes op onze filmpagina

Klik hier voor alle filmpjes van pensioenfondsbestuurders in Corona-tijd en de daaruit voorkomende nieuwe realiteit.

Geeft inspiratie en positiviteit.

Bezoek de filmpagina

Veel nieuwsberichten die we op sites tegenkomen gaan over Pensioen en de gevolgen daarop door het Corona virus. Bijvoorbeeld de dekkingsgraden die onderuit gaan, maar ook maatregelen van de overheid, fiscus en de pensioenfondsen zelf. Wij proberen al deze berichten bij te houden en overzicht te creëren door ze op deze pagina te vermelden. Mist u iets of heeft u zelf een goede link? Mail ons dan: info@swalef.nl. Dan vullen wij de pagina aan.

Eén jaar corona: een krankzinnig sociaal en economisch experiment

Een jaar geleden brak de coronacrisis uit. Op 27 februari 2021 werd de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd, ondernemer Joost Boons uit Loon op Zand. FD-redacteur blikt in dit artikel terug op de laatste twaalf maanden waarin we veel hebben geleerd over onszelf en over hoe we Nederland hebben ingericht.

Bron:            FD
Datum:         26 februari 2021

ARAG: “Onzekerheid snijdt diep in arbeidsrelatie”

Uit onderzoek van ARAG onder ruim 1.500 werkende Nederlanders blijkt dat één op de vijf Nederlanders bang is om zijn of haar baan te verliezen. Veel werkenden hebben te maken met ingrijpende veranderingen binnen organisaties en de bedrijven waar zij werkzaam zijn. 12% acht de kans op het verliezen van hun baan reëel en 9% heeft te horen gekregen dat verlenging van hun contract ter discussie staat. 27% van de ondervraagde werknemers zegt meer stress te ervaren en iets minder dan 20% zegt dat de tweede coronagolf de onzekerheid over hun baan heeft vergroot.

Bron:            VVP
Datum:         24 februari 2021

Publicatie Prognosetafel AG2020

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft in september 2020 de nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd. Deze prognose is geschat op basis van historische data tot en met 2019 omdat data over heel 2020 nog niet beschikbaar was vanwege de onzekerheid qua sterfte door het coronavirus. De Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) en de ondersteunende werkgroep Prognosetafels (hierna: werkgroep) hebben in de publicatie met gevoeligheidsanalyses de mogelijke gevolgen van COVID-19 laten zien. Er zijn twee analyses doorgerekend. Duidelijk is dat door de pandemie alle sterfteprognoses met extra grote onzekerheidsmarges te maken krijgen. De vraag wat de impact van COVID-19 is op de levensverwachting, is dan ook nu nog lastig te beantwoorden. De komende maanden zullen de CSO en de werkgroep de beschikbare cijfers analyseren en opnieuw doorrekenen. De CSO hoopt voor 1 september te besluiten of een tussentijdse update van de prognosetafel noodzakelijk is.

De CSO is op dit moment nog steeds van mening dat de Prognosetafel AG2020 de best mogelijke inschatting geeft voor de langetermijnlevensverwachting van de Nederlandse bevolking.

Bron:            Koninklijk Actuarieel Genootschap
Datum:         24 februari 2021

Wereldwijde groei in pensioenvermogen ondanks coronacrisis

Ondanks de wereldwijde pandemie steeg het pensioenvermogen in 2020 in de 22 grootste markten met 11% naar een pensioenvermogen van $52.522 mrd. Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Pensions Assets Study van Thinking Ahead Institute van WTW.

De stijging in 2020 komt door de rendementen die fondsen hebben gemaakt. Marisa Hall van het Thinking Ahead Institute zegt hierover: ‘De door Covid-19 ingegeven recessie in maart 2020 zette centrale banken aan tot actie. Monetaire stimulering en renteverlagingen stuwden veel aandelen en obligaties naar een hoogtepunt’.

Bron:            PensioenPro Insights
Datum:         23 februari 2021

Eerdere openstelling vaststellingsloket NOW-2

De opening van het loket voor de vaststellingen van NOW-2 wordt een maand vervroegd. Het loket is open van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022. De oorspronkelijke sluitingsdatum van het loket, die gold voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen, blijft gehandhaafd. Die datum gaat daarnaast voor alle werkgevers gelden. Het vaststellingsloket voor NOW-1 zal ook langer openstaan en wel tot en met 31 oktober 2021.

Bron:            VVP
Datum:         24 februari 2021

Raamwerk voor ondernemers in nood verlengd tot 1 juni 2021

Het ‘Raamwerk-Covid 19 richtlijnen distributie zakelijke markt‘ biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om (premie)schuldpositie te voorkomen, bijvoorbeeld door de dekking van de verzekering aan te passen, de premietermijn te verkorten of de betalingstermijn te verlengen. Voor de coassurantiemarkt is aansluitend een richtlijn opgesteld voor het extra delcredere-risico. Besloten is dat verzekeraars ten minste het risico van wanbetaling van de netto premie van een extra maand betalingsuitstel voor hun rekening nemen.

Bron:              VVP
Datum:         22 februari 2021

UWV verwacht opnieuw veel aanvragen NOW-regeling

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 15 februari 2021 weer terecht bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. Vanwege de verlengde lockdown verwacht UWV opnieuw veel aanvragen.

Bron:            UWV
Datum:         9 februari 2021

Kamerbrief over levensverwachting en AOW-leeftijd

Minister Koolmees stuurt een brief over verschillende aspecten verbonden aan een dalende AOW-leeftijd bij een dalende levensverwachting. Daarin schrijft minister Koolmees onder andere: ‘’De pensioenrichtleeftijd wordt in het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel verwerkt in de premiegrens. Bij een daling van de levensverwachting krijgt men met een gelijkblijvende premiegrens automatisch ruimte om eerder met pensioen te gaan.’’ Ook stelt hij daarin geen noodzaak te zien om de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting te wijzigen zodat die leeftijd ook kan dalen.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         2 februari 2021

Lagere rente goed voor pensioenrendement in coronajaar, niet voor dekkingsgraad

De grootste Nederlandse pensioenfondsen hebben hun beleggingsrendementen op niveau gehouden het afgelopen jaar. De aandelen in de portefeuilles van met name ABP, PFZW, PMT en PME deden het goed. Dankzij de lagere rente boekten fondsen ook winst op vastrentende waarden en hun renteafdekking. De laatste drie maanden boekten ze allemaal een positief rendement.

Bron:             FD
Datum:         21 januari 2021

Coronasteun komt verrassend goed terecht

De overheid heeft sinds maart 2020 bijna 40 miljoen euro in bedrijven gestopt om ze steunen tijdens de coronacrisis. Afgelopen najaar hebben onderzoekers 1.151 klanten die gebruik maken van de NOW, TOZO en TVL regeling ondervraagd. Hieruit blijkt dat het geld voornamelijk ook echt terecht komt bij bedrijven die het geld op korte termijn echt nodig hebben.

Bron:            FD
Datum:         20 januari 2021

Flexwerk al voor corona op zijn retour

Het aantal werknemers met een flexcontract is de afgelopen twee jaar gedaald met 16,6%. Dit is de grootste daling sinds het begin van deze eeuw. Deze daling was al ingezet voor het begin van de coronapandemie, maar deze pandemie heeft de daling wel versterkt volgens Patricia Honcoop en Sarike Verbiest.

Bron:             FD
Datum:         19 januari 2021

Derde periode NOW: helft toekenningen naar horeca en detailhandel

Het UWV heeft in totaal ruim 77.000 aanvragen toegekend voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben samen zo’n 1,3 miljoen mensen in dienst. De sectoren horeca en catering en detailhandel zijn samen goed voor meer dan de helft van alle toekenningen. Van de uiteindelijke ruim 81.000 aanvragen kwamen er 23.000 binnen – meer dan een kwart – sinds de start van de lockdown medio december.

Bron:             VVP
Datum:         15 januari 2021

Sinds de oorlog overleden er niet zo veel mensen als in 2020

In 2020 overleden veel meer mensen dan verwacht. Dit komt met name door het coronavirus. De hogere sterfte was erg ongelijk verdeeld over de leeftijdsgroepen en over het land. De oversterfte in 2020 was 15.164 doden. Sinds de Tweede Wereldoorlog overleden er niet zoveel Nederlanders per hoofd van de bevolking, namelijk 967 personen per 100.000 inwoners.

Bron:            NRC
Datum:         15 januari 2021

PMT: Geen rente en geen boete bij verstrijken betalingstermijn 4e kwartaalnota

PMT wil de ondernemers die door de coronacrisis in acute betalingsproblemen zijn gekomen, tegemoet komen bij het betalen van de pensioenpremie. Daarom rekenen zij tijdelijk geen rente en geen boete bij het verstrijken van de betalingstermijn van de premie van de 4e kwartaalnota.

Bron:            PMT
Datum:         14 januari 2021

ECB-bestuurder ziet controle rentecurve als alternatief voor miljardenaankopen

De Europese Centrale Bank heeft al voor €750 mrd aan obligaties opgekocht als onderdeel van het opkoopprogramma tegen de coronacrisis, waarbij nog €1100 mrd te gaan is. Volgens analisten zal in dit tempo aan het einde van het jaar ongeveer 40% van alle Duitse en Italiaanse staatsleningen in handen zijn van de Europese Centrale Bank. Bestuurder Hernández de Cos pleit voor het communiceren van rendementsdoelstellingen voor de Europese staatsobligaties die een langere looptijd hebben.

Bron:            FD
Datum:         7 januari 2021

DNB Statistisch Nieuwsbericht: Belegd vermogen verzekeraars en pensioenfondsen voorbij coronadip

Het belegd vermogen van verzekeraars en pensioenfondsen steeg eind derde kwartaal van 2020 naar EUR 2.112 miljard euro en was daarmee hoger dan voor de coronacrisis. Dit was vooral te danken aan het herstel van beurskoersen wereldwijd. Analyse door DNB laat zien dat pensioenfondsen en verzekeraars hun beleggingen hebben aangepast aan de gevolgen van de coronacrisis, waarbij zij onder meer in de farmaceutische industrie en ICT belegden in plaats van in financiële instellingen en de olie-industrie.

Bron:            DNB
Datum:         6 januari 2021

Verbond: ”Coronacrisis niet zomaar voorbij”

In zijn nieuwjaarstoespraak zei algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding: “Weerbaarheid en veerkracht blijven ook in 2021 cruciaal. Niet geheel toevallig heeft ons nieuwe beleidsplan het thema veerkracht gekregen. Als Verbond willen wij dit jaar bijdragen aan die veerkracht. Dat betekent risico’s overnemen, helpen en ontzorgen. Zeker omdat de coronacrisis nog volop gaande is, moeten we er als sector rekening mee houden dat klanten betalingsproblemen kunnen krijgen. Het is belangrijk dat wij ons daar proactief op voorbereiden.”

Bron:            VVP
Datum:         4 januari 2021

Verzekeraars presenteren uitgebreid steunpakket voor klanten

Verzekeraars presenteren een uitgebreid pakket aan maatregelen voor klanten die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Klanten die bijvoorbeeld een schuldsaneringstraject succesvol hebben afgerond, kunnen zich daarna weer met een ‘schone lei’ verzekeren. Ook wordt het raamwerk voor ondernemers verlengd, zo meldt het Verbond van Verzekeraars in een persbericht.

Bron:            AMweb
Datum:         4 januari 2021

Klaas Knot (DNB) waarschuwt kabinet voor te snel bezuinigen na coronacrisis

Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank, waarschuwt dat het kabinet niet te snel moet gaan bezuinigen na de coronacrisis. Eerst moet de economie volgens hem herstellen. Knot vindt dat de overheid het steunbeleid moet blijven aanhouden totdat het virus onder controle is. Daarnaast verwacht hij dat komende maanden zwaar zullen zijn. “Ik denk dat we in het eerste kwartaal van 2021 de grootste klap zullen zien”.

Bron:            AD
Datum:         2 januari 2021

Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode NOW

Ruim 81.000 werkgevers hebben een aanvraag ingediend bij UWV voor de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvan kwamen er ruim 23.000 binnen sinds de lockdown die op 15 december in ging.

Bron:            VVP
Datum:         29 december 2020

Een bizar jaar in twaalf grafieken

Twee lockdowns, duizenden doden en een historische krimp van de economie. 2020 is een jaar dat Nederland graag wil vergeten, maar niet snel zal vergeten. Twaalf maanden geleden had niemand een idee wat er op ons afkwam. Het FD geeft in dit bericht een terugblik op een bizar jaar in twaalf grafieken.

Bron:            FD
Datum:         22 december 2020

Nieuwe aanvraagperiode NOW3: tot en met 27 december 2020

Vanaf dinsdag 15 tot en met zondag 27 december 2020 kunnen de tegemoetkomingen, onderdeel van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), aangevraagd worden. Het doel van deze regeling is het helpen van ondernemers nu alle niet-essentiële winkels hun deuren moeten sluiten.

Bron:            UWV
Datum:         14 december 2020

DNB: kabinet moet coronamaatregelen niet te snel weer versoepelen

DNB waarschuwt dat een beleid van ‘’hollen en stilstaan’’ niet goed is voor de economie. Het kabinet moet daarom de maatregelen die nu zijn genomen om het coronavirus in te dammen niet te snel weer versoepelen. ‘Als je maatregelen te snel of te vroeg afbouwt, kom je weer in de volgende lockdown terecht’, zegt directeur monetaire zaken Olaf Sleijpen van DNB.

Bron:            FD
Datum:         14 december 2020

DNB: economische crisis diep, maar minder dan gevreesd

In de eerste twee kwartalen van 2020 liep de Nederlandse economie behoorlijke schade op door de coronapandemie. Het de schade uitgedrukt in bbp werd goedgemaakt in het derde kwartaal. De verwachting is dat het bbp door de tweede golf weer zal krimpen, maar ondanks dat, is de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%.

Bron:            DNB
Datum:         14 december 2020

Akkoord over EU-begroting, coronaherstelfonds en rechtsstaat

De Europese regeringsleiders hebben op het nippertje een begrotingscrisis afgewend, door zich toch achter het politieke compromis over de rechtstaat te scharen dat de EU-voorzitter Duitsland woensdag sloot met Polen en Hongarije. De Europese meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2027 en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds van €750 mrd zijn hierdoor gered.

Bron:            FD
Datum:         10 december 2020

Rabobank: Nederlandse economie doet het relatief goed

Economen en sectorspecialisten van de Rabobank zijn van mening dat de tweede coronagolf voor een nieuwe dip zorgt, maar dat deze dip minder diep is dan tijdens de eerste golf. Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland, zegt dat de Nederlandse economie veerkrachtiger blijkt dan vooraf gedacht.

Bron:             VVP
Datum:         10 december 2020

NOW 3.0: Laatste week om loonsteun aan te vragen

Nog tot en met zondag 13 december kunnen ondernemers een NOW-tegemoetkoming aanvragen voor het laatste kwartaal van 2020. Inmiddels zijn er 38.500 aanvragen ingediend bij het UWV voor de loonsteun in verband met de coronacrisis.

Bron:            CMweb
Datum:         8 december 2020

Aon-rapport: door corona meer aandacht voor long-tail risico’s

Aon heeft het rapport ‘Helping Organizations Chart a Course tot the New Better’ gepubliceerd. Het is een wereldwijd onderzoek waarin regionale bevindingen en trends over hoe organisaties hebben gereageerd op de coronacrisis. Ook staan er aanwijzingen in over hoe organisaties zich kunnen aanpassen om zich voor te bereiden op de long-tail risico’s.

Bron:            Aon
Datum:         8 december 2020

Minder cao’s afgesloten

De FNV heeft in haar arbeidsvoorwaardenseizoen 2020 totaal 192 cao’s afgesloten voor 1,5 miljoen mensen. Dit zijn er door de coronacrisis minder dan de drie voorgaande jaren, toen op 1 december gemiddeld 260 cao’s waren afgesloten voor rond de twee miljoen mensen.

Bron:            VVP
Datum:         7 december 2020

Overnamemarkt draai weer op volle toeren

De fusie- en overnamemarkt is bezig aan een krachtig herstel na een stille tijd door de corona. In Nederland staan nu minstens 7 grote transacties in opbouw en veel aan kleine deals. Dit snelle herstel is volgens de adviseurs en financiers onder andere te danken aan de hoeveelheid beschikbaar kapitaal.

Bron:            FD
Datum:         7 december 2020

Coronavaccin zorgt voor recordmaand op de beurs

November was een zeer goede maand voor de beurs. Die stijgende koersen komen door de hoop dat een coronavaccin de wereldeconomie weer terugbrengt naar het ‘normaal’. De index die de aandelenhandel wereldwijd doet meten, stond 13,2% hoger dan aan het begin van de maand november.

Bron:            FD
Datum:         30 november 2020

Vragen & antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP)      

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 26 november 2020 een nieuwe versie gepubliceerd van V&A 20-005 inzake de fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19. Aan het V&A is toegevoegd dat ook medewerkers uit andere sectoren die hun pensioen vervroegd hebben laten ingaan, onder voorwaarden weer aan het werk kunnen gaan zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor hun pensioen.

Bron:            Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Datum:         26 november 2020

DNB’er Else Bos: ‘De coronacrisis mag niet alle aandacht opzuigen’

Else Bos, sinds 2018 hoofd toezicht bij DNB, vraagt de financiële sector om focus te houden op de lange termijn. DNB waarschuwt deze week banken voor miljarden aan slechte leningen door de coronacrisis. Else Bos kijkt daarbij tegelijkertijd naar de lange termijn risico’s.

Bron:             PensioenPro
Datum:         26 november 2020

DNB: €76 mrd aan bankleningen is problematisch

Door corona zitten Nederlandse banken straks met meer slechte leningen dan tijdens de vorige crisis. Van de €1900 mrd aan leningen die de Nederlandse instellingen uit hebben staan is 4% problematisch, zo blijkt uit een inventarisatie door De Nederlandsche Bank. Bij de helft van die €76 mrd aan leningen is er al sprake van betaalproblemen, bij de andere helft worden ze verwacht.

Bron:            FD
Datum:         20 november 2020

Een tweede golf en een tweede lockdown, maar minder drama voor de Nederlandse economie

In november is het consumentenvertrouwen iets optimistischer: van -30 naar -26. Deze kleine verbetering is een van de positieve dingen, waardoor er een klein beetje hoop is dat deze tweede golf de Nederlandse economie iets minder hard raakt dan de eerste golf in het voorjaar.

Bron:            FD
Datum:         20 november 2020

Omstreden plan RIVM voor gebruik telecomdata in strijd tegen corona dreigt te sneuvelen

Er is, tot opluchting van telecombedrijven, steeds meer weerstand ontstaan tegen het plan van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus, waardoor telecomgegevens van Nederlanders bij de overheid zouden belanden. Het RIVM vroeg deze gegevens om de verplaatsing van groepen, en daarmee ook het virus, in kaart te kunnen brengen.

Bron:            FD
Datum:         19 november 2020

Vaccin voorkomt mogelijk ook pensioenkortingen

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn de afgelopen twee weken fors gestegen dankzij het nieuws over coronavaccins, zeggen actuarissen. Dat levert een plus op van vijf procentpunt voor de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds. De stijging sinds eind oktober kan het verschil maken tussen wel of niet verlagen van de pensioenen volgend jaar.

Bron:            FD
Datum:         16 november 2020

Veertig procent bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun uit de NOW-1 als de NOW-2. Vooral vanuit de sector cultuur, sport en recreatie gebruikten bedrijven beide deelregelingen (58 procent).

Bron:            CBS
Datum:         13 november 2020

DNB: Spaarwoede door corona zet lichtjes door in derde kwartaal

Het bij banken gestalde spaargeld liet in het derde kwartaal van 2020 een bescheiden groei zien, na een spectaculaire toename een kwartaal eerder. Het totale bedrag aan spaargeld bedroeg eind september 2020 zo’n 389,6 mrd euro, ruim twee miljard euro meer dan begin juli 2020. In het tweede kwartaal bedroeg de stijging nog zo’n 16 mrd euro. De toename van het spaargeld dit jaar komt volledig voor rekening van deposito’s zonder vaste looptijd, waaronder vrij opneembare internetspaarrekeningen.

Bron:            DNB
Datum:         11 november 2020

Nieuwe, rampzalige economische ramingen: zwaarste recessie in EU-geschiedenis

De Europese Commissie voorspelt voor dit jaar een krimp in de eurozone van 7,8 procent, daarmee zou het de zwaarste recessie in de EU-geschiedenis zijn. De werkloosheid zal gemiddeld op 8,3 procent liggen. Op zijn vroegst zullen de EU-landen in 2023 pas terugkeren naar het welvaartsniveau van voor de uitbraak van het coronavirus, indien er geen nieuwe golven ontstaan. De Spaanse economie krimpt verreweg het meeste volgens de Europese Commissie, met 12,4 procent. De Nederlandse economie zo’n 5,3 procent.

Bron:             Volkskrant
Datum:         5 november 2020

Brussel: Herstel Nederlandse economie gaat jaren duren

De Nederlandse economie heeft waarschijnlijk nog jaren nodig om te herstellen van de coronacrisis. Volgens de Europese Commissie ligt het niet in de verwachting dat de omvang van de economie eind 2022 weer terug is op het pre-crisisniveau. In Europa als geheel is sprake van een vergelijkbaar beeld.

Bron:             AD
Datum:         5 november 2020

Kamerbrief over verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën sturen de Eerste en Tweede Kamer een brief waarin staat dat in lijn met de motie van de fractie Otten c.s. is besloten dat ondernemers die niet eerder om uitstel voor de betaling van belastingschulden hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen, nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid.

Bron:             Rijksoverheid
Datum:         3 november 2020

AFM: coronacrisis veroorzaakt blijvende economische schade

Door de coronacrisis lijken de trends en risico’s die er al waren, te versterken. In de jaarlijkse analyse van de AFM, Trendzicht, zijn de ontwikkelingen te lezen die de financiële sector en ook de toezicht daarop zal beïnvloeden. In Trendzicht 2021 worden een drietal onderwerpen besproken, waaronder dat transparantie voor een effectieve beursconcurrentie binnen de Europese kapitaalmarkt cruciaal is. Ook voorspelt de AFM dat de coronacrisis blijvende economische schade zal aanrichten.

Bron:            AFM
Datum:         3 november 2020

ABN Amro: Economie krimpt dit jaar 5,6%

De tweede golf van de coronapandemie laat diepe sporen na. Het economisch bureau van ABN Amro verwacht dat de Nederlandse economie door het relatief zwakke herstel in het derde kwartaal (+4,3%) uiteindelijk dit jaar met 5,6% krimpt. Het Centraal Planbureau hield eerder nog rekening met een krimp van 5,0% en voorspelde een krimp van 6,1% bij een tweede golf.

Bron:             FD
Datum:         1 november 2020

Kabinet vindt eisen Europees coronafonds lastig

Nederlandse ondernemers kunnen waarschijnlijk geen gebruik maken van geld uit het EU-coronafonds. In Den Haag wordt betwijfeld of er voor de verkiezingen van maart volgend jaar al afspraken met Brussel gemaakt kunnen worden. Uit de pot van 750 miljard euro is ongeveer zes miljard euro voor Nederland beschikbaar, maar elk land dat geld wil hebben uit het fonds krijgt dwingende aanbevelingen uit Brussel. Voor Nederland zou dat onder meer betekenen dat de hypotheekrenteaftrek verder moet worden beperkt, dat er meer mensen in de zorg aan de slag moeten en er andere belastingregels komen voor grote ondernemingen.

Bron:            NOS
Datum:         1 november 2020

WAB: 30 procent herzieningssituatie ook in 2021 opgeschort

Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn door het coronavirus. Daarom wordt de 30 procent herzieningsregeling opgeschort. Minister Koolmees zal deze aanpassing zo snel mogelijk uitwerken.

Bron:            VVP
Datum:         28 oktober 2020

Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Bij de vaststelling van NOW-1 wordt een ondergrens van 500 euro gehanteerd bij invorderingen. De werkgever hoeft bij een te hoog verleend subsidie tot 500 euro niks terug te betalen. Dit is besloten om de hoeveelheid werk de beperken.

Bron:            VVP
Datum:         27 oktober 2020

Aanvullingen op derde steunpakket Corona

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor ondernemers die door recent coronamaatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Verschillende sectoren krijgen extra hulp. Hiervoor is 140 miljoen euro gereserveerd.

Bron:            VVP
Datum:         27 oktober 2020

Opening vaststellingloket NOW-2 verschoven naar april 2021

De opening van het vaststellingsloket NOW-2 wordt van november naar april volgend jaar verplaatst door minister Koolmees. Er is momenteel een te grote administratieve druk op het UWV.

Bron:            VVP
Datum:         27 oktober 2020

Tweede virusgolf jaagt kosten coronasteun met miljarden omhoog

Omdat Nederland in een tweede virusgolf is beland, zullen bedrijven voor nog zeker 10 miljard euro aan steun nodig hebben van de overheid. Dat is bijna een verdriedubbeling van de 3,5 miljard euro die tot nu toe was berekend voor het vierde kwartaal.

Bron:             FD
Datum:         27 oktober 2020

DNBulletin: vertraging loongroei op komst

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is de krapte op de arbeidsmarkt snel afgenomen. Desondanks rapporteerde het CBS een stijging van de cao-lonen van gemiddeld 3,0% in september. In nieuw afgesloten cao’s is de gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt al wel zichtbaar. Naar verwachting neemt de door het CBS gemeten contractloonstijging pas begin volgend jaar af.

Bron:            DNB
Datum:         22 oktober 2020

PGGM en APG voor €382 mln in eerste corona-obligatie EU

PGGM heeft gisteren voor €212 mln aan EU-obligaties gekocht, die zijn bedoeld om banen te behouden tijdens de coronacrisis. APG investeert daarin €170 mln. MN deed niet mee aan de veiling.

Bron:            Pensioenpro
Datum:         21 oktober 2020

DNB: De coronacrisis en VPL-regelingen

In verband met de coronacrisis en de mogelijk toenemende werkloosheid attendeert de DNB fondsen die een VPL-regeling uitvoeren die ultimo dit jaar afloopt, op een aantal zaken met betrekking tot de VPL-regelingen.

Bron:            DNB
Datum:         21 oktober 2020

Stormloop op eerste Europese corona-obligatie

De eerste uitgifte van obligaties voor coronasteun door de Europese Unie zorgt voor ongekende taferelen op de financiële markten. Beleggers tekenden dinsdag voor meer dan €233 mrd in op twee obligatiereeksen met een gezamenlijke omvang van ‘slechts’ €17 mrd. Daarmee was het orderboek bijna veertien keer overtekend.

Bron:            FD
Datum:         20 oktober 2020

Meer geleend in coronatijd

De coronacrisis weerhoudt Nederlanders er niet van om geld te lenen. Sterker nog, er is vanaf maart dit jaar meer geld geleend dan ooit tevoren. Zo onderzochten het Nederlands Krediet Collectief onlangs. Het onderzoek van het Nederlands Krediet Collectief geeft weer dat het aantal aangevraagde leningen met 20% is toegenomen. Tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 bedroeg het aanvraagbedrag €19.750. Vorig jaar was dit €15.720.

Bron:            Nederlands Krediet Collectief
Datum:         20 oktober 2020

Experts dringen aan op snelle herziening Europese begrotingsregels

De Europese Unie moet haar ‘complexe’ begrotingsregels grondig tegen het licht houden. Juist nu de EU-landen in maart deze regels over gezonde overheidsfinanciën tijdelijk buiten werking hebben gesteld vanwege de coronacrisis, is het de hoogste tijd om flink door te pakken met de herziening. De zaak op zijn beloop laten is er niet bij, nu de overheidsschulden door het dak gaan.

Bron:            FD
Datum:         20 oktober 2020

specialisaties swalef pensioenadvies

Dekkingsgraden grote pensioenfondsen: kans op verlagen blijft

Na een herstel in de zomer, zorgde september voor een dip in de dekkingsgraden. Dat kwam voornamelijk door een lagere rente in september en dalende aandelenkoersen in die maand. De stand van 31 december 2020 zal bepalend zijn voor eventuele pensioenverlagingen in 2021. De tijdelijke regeling waarbij pensioenfondsen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven de 90%, is verlengd voor 2021. Dat betekende vorig jaar dat bijna geen enkel pensioenfonds een verlaging hoefde door te voeren. Met de huidige dekkingsgraden blijft de kans op verlagen voor komend jaar nog steeds aanwezig.

Bron:            Pensioenfederatie
Datum:         20 oktober 2020

‘Lockdown light’ op korte termijn slecht voor economisch herstel

Nederlandse banken verwachten dat de ‘lockdown light’ die het kabinet heeft ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voorlopig een eind maakt aan het economisch herstel van na de eerste golf.  De economen denken wel dat de vooruitzichten op korte termijn misschien verslechteren, maar daarna is het goed mogelijk dat de economisch sneller herstelt. Duurzaam herstel zonder controle over het virus is niet mogelijk. 

Bron:            FD
Datum:         15 oktober 2020

Corona en te lage rente plagen horecapensioen

Pensioenfonds Catering & Horeca zien het aantal premiebetalers afnemen. Ze maken zich zorgen over de betaalbaarheid van de pensioenen in de komende jaren. De premiedekkingsgraad is te laag door de lage rente. Voorlopig is verlaging van de uitkeringen nog niet aan de orde.

Bron:             FD
Datum:         15 oktober 2020

Rechter: bpf Schoonmaak te snel met faillissementsverzoek in coronatijd

De rechtbank Amsterdam heeft een faillissementsaanvraag van bpf Schoonmaak afgewezen vorige maand. De rechter oordeelde dat het fonds beter moest kijken naar een betalingsregeling omdat het bedrijf door de coronacrisis geen premies meer afdroeg.

Bron:            PensioenPro
Datum:         15 oktober 2020

Kabinet kijkt ‘serieus’ naar extra steun voor zwaar getroffen sectoren

Het kabinet gaat uitzoeken of er aanvullende steun is voor sectoren die hard worden getroffen door de lockdown.  Veel ondernemers zijn na de eerste lockdown al door hun reserves heen. De kamer vraagt niet alleen voor bedrijven extra steun maar ook voor culturele instellingen.

Bron:            FD
Datum:         14 oktober 2020

Pensioenfonds geeft horecabedrijven meer tijd voor betalen premie

Pensioenfonds Horeca & Catering geeft bedrijven in die sectoren de rest van het jaar meer tijd om de premies te voldoen. Eerder gaf het pensioenfonds aangesloten bedrijven in de maanden maart tot en met oktober al dertig extra dagen de tijd. Vanwege de uitbreiding van de maatregelen tegen het coronavirus geldt dat nu ook voor de maanden november en december.

Bron:            AMweb
Datum:         14 oktober 2020

Eén op de vijf werkende Nederlanders ziet inkomen dalen door coronacrisis

De coronacrisis raakt steeds meer werkende Nederlanders in hun portemonnee. Ruim 20 procent van de werkende Nederlanders is er sinds het uitbreken van de pandemie financieel op achteruit gegaan. Ongeveer hetzelfde percentage rekent voor de komende tijd op een inkomstendaling. Dat blijk uit een onderzoek van BeFrank.

Bron:            AMweb
Datum:         14 oktober 2020

Eumedion richt zich in AVA-seizoen 2021 op klimaatrapportages en bestuurdersbeloningen

De institutionele beleggers die zich bij Eumedion hebben aangesloten zullen zich in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen in 2021 vooral richten op klimaatrapportages van de beursgenoteerde ondernemingen en op de bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit de Speerpuntenbrief 2021 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. Uit die brief blijkt ook dat institutionele beleggers verwachten dat de raden van commissarissen over boekjaar 2020 tijdelijk de bestuurderssalarissen verlagen of de bonussen schrappen. Dit als gevolg van de coronacrisis.

Bron:           Eumedion
Datum:         13 oktober 2020

DNB: “Coronacrisis stelt financiële sector op de proef”

Volgens de DNB is het van groots belang dat wordt voorkomen dat de economische crisis doorvoert naar de financiële sector. Tot nu toe zijn de gevolgen van de eerste golf van de coronacrisis niet dusdanig groot geweest door de financiële sector. Deze tweede golf zorgt echter weer voor nieuwe onzekerheden.

Bron:           DNB
Datum:         13 oktober 2020

Topman werkgevers voorziet run op scholingsgeld

De coronacrisis duurt langer dan verwacht en daarom kondigen veel grote bedrijven nu massaontslagen aan. Daarom pleiten werkgevers nu voor minder strenge cao-afspraken. Op die manier zijn er flexibele aanpassingen mogelijk die werkgevers kunnen doorvoeren om het bedrijf boven water te houden zonder meteen werknemers te hoeven ontslaan.

Bron:            FD
Datum:         3 oktober 2020

Economie: corona dreunt ook in 2021 door

Bron:             VVP
Datum:         6 oktober 2020

Bedrijven moeten minstens jaar wachten op investeringskortingen

Bron:             FD
Datum:         5 oktober 2020

Vermogensbeheerders zien minieme impact coronacrisis op lange-termijnrendement

Bron:            PensioenPro
Datum:         5 oktober 2020

Speech Frank Elderson – “Covid-19: A Digitalisation Boost and the Supervisory Response”

Frank Elderson zei op de SSM Roundtable on COVID-19 and the impact on the EU financial sector: ‘If there is anything the COVID-19 pandemic has taught us here, it is that adoption of new technology is non-linear. When technology is already available, sometimes it takes only one event to cause a sudden and decisive shift in consumer preferences. This adds all the more urgency to the big questions already on the table before the pandemic.’

Bron:            DNB
Datum:         30 september 2020

VCP: AOW-leeftijd omlaag bij daling levensverwachting door corona

Een daling van de AOW-leeftijd mag ‘niet op voorhand uitgesloten worden’, vindt VCP-bestuurder Ruud Stegers. De vakcentrale VCP wil dat de AOW-leeftijd kan dalen als de levensverwachting omlaag gaat, bijvoorbeeld door de gevolgen van corona. Daarvoor is een wetswijziging nodig, die niet is afgesproken in het pensioenakkoord.

Bron:            PensioenPro
Datum:         25 september 2020

Rekenkamer slaat alarm over opzet NOW-regeling

Het UWV verstrekte tientallen miljarden loonsubsidie aan bedrijven die door de coronacrisis zijn geraakt. De controle daarop vindt, net als in de toeslagenaffaire, pas achteraf plaats. Het risico bestaat dat werkgevers die te goeder trouw zijn, hierdoor in de financiële problemen raken. Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer woensdag in een brief aan de Kamer.

Bron:          FD
Datum:       23 september 2020

Tweede coronagolf: nieuwe dreun economie dreigt

De nieuwe golf van coronabesmettingen kan de Nederlandse economie een nieuwe klap geven. De schade zou wel kleiner moeten zijn dan bij de eerste corona-uitbraak doordat bedrijven zich beter hebben kunnen voorbereiden. Voor ondernemingen die ondanks de overheidssteun hun reserves hebben uitgeput, kan de dreun te veel zijn. ‘Alle bedrijven die een klap kregen in de eerste golf, krijgen ook een klap in de tweede golf.’

Bron:          FD
Datum:       23 september 2020

Statistisch nieuwsbericht: Corona drukt handelsoverschot

Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is in het tweede kwartaal van dit jaar met 7% (j-o-j) gedaald tot EUR 12,6 miljard, het laagste in vier jaar tijd. Het overschot komt overeen met 6,6% van het bruto binnenlands product (bbp), zie figuur 1. Het handelsoverschot daalde door zowel een verslechtering van het goederen- als het dienstensaldo. Het inkomenssaldo verbeterde op jaarbasis, maar onderliggend zagen vrijwel alle sectoren hun ontvangen (EUR –14,7 miljard) en betaalde inkomens (EUR -17 miljard) met het buitenland fors achteruitgaan.

Bron:           DNB
Datum:       23 september 2020

Pensioenbeleggers breiden hotelbezit uit, ondanks coronacrisis

De hotelbeleggingen van APG en Bouwinvest renderen door de coronacrisis negatief.  Verschillende hotels in eigendom van APG en Bouwinvest, vaak in grote steden, sloten in het voorjaar hun deuren en moesten soms tot twee maanden dicht. In de zomer trokken de boekingen in het weekend weer wat aan, gevolgd door meer overnachtingen doordeweeks. Maar meer dan 25 tot 50% bezettingsgraad levert dat niet op, zeggen de beleggers. Toch zien de beleggers kansen om hun bezit uit te breiden en hun positie tegenover concurrent Airbnb te versterken. 

Bron:           PensioenPro
Datum:       22 september 2020

CPB: Verlenging steunpakket dempt oploop werkloosheid, maar leidt ook tot groter begrotingstekort

In de basisraming, die ervan uitgaat dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, krimpt de economie in 2020 met 5%, gevolgd door ruim 3% groei in 2021. De werkloosheid loopt op tot 6% in 2021. Dit blijkt uit de gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB). De economische groeicijfers zijn iets hoger dan de in augustus gepubliceerde voorlopige raming, de werkloosheid komt in 2021 een half procentpunt lager uit.

Bron:           CPB
Datum:         15 september 2020

Lessen van coronacrisisteams

De eerste signalen van een pandemie kregen we begin 2020. Er ontstond een scala aan mogelijke risico’s. De financiële markten gingen onderuit, waardoor pensioenfondsen stevig werden geraakt. Veel pensioenfondsen stelden in maart een crisisteam in. BpfBOUW formeerde er zelfs twee. Een financieel crisisteam en een crisisteam voor beheersing van niet-financiële risico’s. In dit artikel een reflectie op de werking van beide teams.

Bron:            PBM

Datum:         15 september 2020

Rabobank: Voorzichtige consument staat volledig economisch herstel in de weg

De Nederlandse sectoren herstellen zich traag van de coronacrisis. Dat komt niet alleen door de beperkende maatregelen, maar ook door de voorzichtigheid van bedrijven en consumenten. In het verschenen rapport van de Rabobank wordt verwacht dat de economie nog niet op volle kracht zal draaien.

Bron:           NU.nl
Datum:         14 september 2020

NOW III: Verlenging tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Het Kabinet heeft besloten de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden te verlengen. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Bron:           Rijksoverheid

Datum:         1 september 2020

Gemiddelde dekking terug op niveau van kort voor corona-lockdown

De actuele dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds is in augustus met 3%-punt gestegen tot 96%. Dat is vergelijkbaar met de stand eind februari.

Bron:          Pensioenpro

Datum:         2 september 2020

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is namelijk voorlopig niet voorbij. 

Bron:          Rijksoverheid

Datum:         28 augustus 2020

Sociale partners waarschuwen voor te snelle afbouw loonsteun

Vakbonden en werkgevers willen huidige NOW-regeling nog drie maanden onveranderd voortzetten. Dat geeft bedrijven de tijd om werknemers te begeleiden naar ander werk. Dat bepleitten werkgevers en bonden woensdag in een overleg over voortzetting van de noodsteun om bedrijven door de crisis heen te loodsen. Na januari kan loonsteun worden versoberd.

Bron:           FD

Datum:         26 augustus 2020

Blijvende economische schade van de coronacrisis

De Nederlandse economie wordt op korte termijn flink geraakt door de coronacrisis. Deze schade zal op de langere termijn slechts gedeeltelijk herstellen. De productiviteitsgroei zal door verminderde investeringen en innovatie aanzienlijk lager zijn. De werkloosheid zal na een sterke stijging, naar verwachting, pas na vijf jaar op structureel niveau zijn.

Bron:           CPB

Datum:         25 augustus 2020

Winst verzekeraar ASR flink omlaag door coronacrisis

ASR heeft vanwege de coronacrisis veel afschrijvingen en lagere beleggingsopbrengsten in de boeken moeten zetten. Daardoor is de nettowinst flink gekelderd. Maar verder heeft de onderneming de impact van de coronacrisis op zijn resultaten in het eerste halfjaar beperkt kunnen houden, geeft topman Jos Baeten aan.

Bron:           AMweb
Datum:       26 augustus 2020

Het belang van leiderschap en visie tijdens de covid-19-crisis

“Visie is hard nodig.” Dat zegt prof. dr. Jaap van Muijen. Een organisatie die wil kunnen inspelen op de toekomst heeft behoefte aan visionairs. Leiders die weten wat er over tien jaar nodig is. En daar is nogal wat werk aan de winkel, stelt Van Muijen. HR kan een rol spelen in die leiderschapsontwikkeling.

Bron:           PWnet
Datum:       16 juli 2020

Beantwoording Kamervragen over het vereenvoudigen van betaling pensioenpremie bij faillissement

Minister Koolmees beantwoordt vragen over ‘het vereenvoudigen van betaling pensioenpremie bij faillissement’.

Bron:           Rijksoverheid
Datum:        15 juli 2020

CBS: Economie diep in fase van laagconjunctuur

Volgens de Conjunctuurklok van het CBS is de economie ook in juli 2020 diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van juli presteren 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt diep in de fase van laagconjunctuur. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed.

Bron:           CBS
Datum:         15 juli 2020

Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis

De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens op de proef. De helft van de Nederlandse huishoudens houdt volgens de Nibud-normen te weinig buffers aan. Veel van de huishoudens die het eerst en het hardst worden geraakt door deze crisis, waren daarvoor al relatief kwetsbaar. Het gaat hierbij vooral om jongeren, flexwerkers en zelfstandigen.

Bron:           AFM
Datum:         9 juli 2020

DNBulletin: Publiek vertrouwen in financiële sector blijft op peil ondanks coronazorgen

Nederlanders houden in coronatijd onverminderd vertrouwen in hun eigen financiële instellingen ondanks hun zorgen over de schadelijke gevolgen van de coronacrisis. Het stabiele vertrouwen gaat gepaard met breder vertrouwen in instituties in het algemeen en met een opvallende vertrouwensgroei in de politiek ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit DNB onderzoek onder ruim 2.400 huishoudens.

Bron:            DNB
Datum:         9 juli 2020

SPIL publiceert kennispaper over Covid-19 en pensioenfondsen

Covid-19 heeft de economie hard geraakt, en daarmee de pensioenfondsen. Er zijn grote onzekerheden, en grote sociale en ecologische uitdagingen. Een goed doordacht ESG-beleid kan bijdragen aan het realiseren van zowel een goed financieel rendement als aan een duurzaam herstel van de economie. Het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) heeft daarom een kennisupdate gepubliceerd over hoe pensioenfondsen kunnen reageren op Covid-19.

Bron:           Pensioenfederatie
Datum:         7 juli 2020

Corona gooit roet in het eten bij liquidatie pensioenfonds Henkel

Bron:           PensioenPro
Datum:       3 juli 2020

Insights | Beleggingen tandartsenfonds kunnen tegen dreun in crisistijd

Gesloten pensioenfonds Tandartsen houdt beter stand in zwaar weer dan een gemiddeld fonds. Dat is te danken aan het afwijkende beleggingsbeleid. Het fonds heeft weinig aandelen en een hoge renteafdekking.

Bron:           PensioenPro
Datum:       29 juni 2020

Ook pensioenfondsen zijn niet immuun voor covid-19

Door de coronacrisis worden niet alleen veel beroepsgroepen financieel getroffen, maar ook de pensioenfondsen. De economische gevolgen zijn ongekend, erger dan tijdens de kredietcrisis. Daar heeft u last van als werknemer, ondernemer en pensioendeelnemer. Bedrijven zien winsten verdampen en gaan eerder over de kop. Daardoor dalen aandelenkoersen en daarmee de bezittingen van pensioenfondsen.

Bron:           Intermediair
Datum:       26 juni 2020

DNBelicht: het E-magazine van DNB

DNB heeft de eerste editie van  haar E-zine uitgebracht dit jaar met als thema:  ‘Coronacrisis – Recessie op komst’. Hierin gaat DNB in op de economische impact van corona op de gehele economie, op specifieke sectoren en op het werk en inkomen van Nederlanders.

Bron:           DNB
Datum:       18 juni 2020

Werkgevers ”Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis”

Werkgevers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen, hun herziene arbeidsvoorwaardennota met aanbevelingen voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van de komende tijd. Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis kan dat betekenen dat loonsverhogingen niet kunnen worden doorgevoerd. 

Bron:           VVP
Datum:       17 juni 2020

Insights | Pensioenfondsen verloren €112 mrd tijdens eerste fase coronacrisis

Het belegd vermogen van pensioenfondsen daalde in het eerste kwartaal van €1554 mrd naar €1442 mrd. Aandelen namen ruim 20% in waarde af, terwijl de beleggingen in staatsobligaties 7% stegen.

Bron:           PensioenPro
Datum:       17 juni 2020

Nederlandse beleggers trekken zich terug op hun thuismarkt tijdens coronacrisis

Nederlandse beleggers hebben zich in april 2020 sterk teruggetrokken op hun thuismarkt. Nederlandse beleggers kochten netto EUR 29 miljard aan binnenlands schuldpapier, tegenover verkopen van EUR 10 miljard aan buitenlands schuldpapier. Nederlandse bedrijven plaatsten tevens voor een recordbedrag (EUR 42 miljard) aan bedrijfsobligaties in april 2020.

Bron:           DNB
Datum:       11 juni 2020

Tozo geen vangnet voor ondernemers met AOW

AOW-gerechtigde ondernemers die minder omzet hebben door COVID-19 kunnen geen gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Zelfstandige ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen wel – indien zij aan de voorwaarden van de Tozo voldoen –in aanmerking komen voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Bron:           Overheid
Datum:       10 juni 2020

Langdurige coronacrisis kan financiële sector fors raken

De economische crisis als gevolg van de coronapandemie raakt ook de financiële sector. Risico’s voor de financiële stabiliteit nemen toe naarmate de crisis langer duurt. Belangrijk verschil met de kredietcrisis van 2008/2009 is dat de oorzaak nu buiten de financiële sector ligt en dat de buffers bij banken aanzienlijk hoger zijn dan toen.

Bron:           DNB
Datum:       9 juni 2020

Persbericht: DNB voorziet diepe economische crisis door pandemie

De economische schade van de coronapandemie in het eerste en tweede kwartaal van 2020 is dermate omvangrijk, dat een diepe, vrijwel wereldwijde economische recessie onontkoombaar is. In de raming voor 2020 daalt het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 6,4%, bijna twee keer zo hard als tijdens de kredietcrisis (2009). Halverwege 2020 treedt langzaam maar gestaag het herstel in, resulterend in een bbp-groei van 2,9% in 2021 en 2,4% in 2022.

Bron:           DNB
Datum:       8 juni 2020

FSC: voorkom dat economische crisis omslaat in financiële crisis

Het recente herstel op financiële markten lijkt gebaseerd te zijn op verwachtingen dat de contactbeperkende maatregelen verder kunnen worden versoepeld en zich geen nieuwe virusuitbraak voordoet. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) waarschuwt dat bij tegenvallende ontwikkelingen in deze marktverwachtingen het sentiment snel kan keren en nieuwe marktcorrecties niet kunnen worden uitgesloten.

Bron:           AFM
Datum:       4 juni 2020

PME laat werkgevers vanaf volgende maand rekening voor pensioenpremie weer binnen twee weken betalen

Het fonds geeft aan weer geleidelijk terug te willen naar ”het nieuwe normaal”. Vanaf juni gaat daarom de reguliere betaaltermijn weer in. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden geeft het fonds aan contact met ze op te nemen. Samen wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.

Bron:           PME
Datum:       28 mei 2020

Werkwijze Swalef

ABN Amro pensioenfonds stelt besluit indexatie uit vanwege Covid-19

Het bestuur stelt het indexatiebesluit uit tot juli. Normaal gesproken valt deze beslissing in april, maar het fonds maakt zich vanwege de coronacrisis zorgen om de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Bron:           PensioenPro
Datum:         26 mei 2020

‘Zet pensioengeld in om Nederlandse bedrijven te steunen’

De voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL) roept pensioenfondsen op om Nederlandse bedrijven te steunen. De kapitaalinjecties zouden de bedrijven helpen om door de crisis heen te komen. Zo blijven de werkgelegenheid en economie op peil.

Bron:       Pensioenpro
Datum:     25 mei 2020

Koersverliezen maken anderhalf jaar aan rendement van beleggingsinstellingen ongedaan

Als gevolg van de coronacrisis boekten Nederlandse beleggingsinstellingen in het afgelopen kwartaal een negatief rendement van 11,7%. Hiermee werd anderhalf jaar aan opgebouwd rendement ongedaan gemaakt. Aandelenfondsen verloren een veel langere periode aan opgebouwd rendement dan obligatiefondsen en andere fondsen. Het belegd vermogen is fors afgenomen en daalde met 12,9% naar EUR 816,3 miljard.

Bron:          DNB
Datum:       22 mei 2020

Swalef Coronabeleid

Lees hier in voorbereiding op het de ‘nieuwe realiteit’, going concern, ons aangepaste Coronabeleid. We zijn er klaar voor en zien je graag snel weer op locatie!

Bron:             Swalef
Datum:         20 mei 2020

Nieuwe NOW regeling is ook op pensioengebied gewijzigd

In de NOW-regeling van het tweede noodpakket is  de vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee wordt vanuit de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten om werkgevers nog meer te ondersteunen werkgelegenheid te behouden.

Bron:          Rijksoverheid
Datum:        20 mei 2020

Permanente Educatie

Aandelenbeweging institutionele beleggers weer op pre-coronaniveau

Uit onderzoek van State Street Associates en het International Forum of Sovereign Wealth Funds blijkt dat institutionele beleggers nauwelijks aandelen hebben verkocht tijdens de Coronacrisis. Ze zijn hun portefeuilles snel gaan herbalanceren en daarom zit de gemiddelde aandelenbeweging alweer op 45%, het niveau van begin dit jaar.

Bron:             Pensioenpro
Datum:         18 mei 2020

Pensioencommunicatie nieuwsbericht

Cashpositie fondsen niet in gevaar door minder premie, dividend en huur

Voor de uitbetaling van pensioen maakt het weinig uit dat pensioenfondsen deze periode minder premie en dividend binnenkrijgen. De cashpositie wordt namelijk bepaald door rente-afdekking, deze is al gauw tien keer zo groot als de contanten die nodig zijn om de pensioenen uit te keren.

Bron:           Pensioenpro
Datum:         13 mei 2020

Maatwerk en open inschrijvingen

IMF: Verlies pensioenfondsen vertraagt herstel Nederlandse economie

Om de zware verliezen van pensioenfondsen op de beurs in het eerste kwartaal te compenseren, gaan Nederlandse pensioendeelnemers extra sparen, verwacht IMF-econoom Alfredo Cuevas. Daardoor vertraagt het economisch herstel na de coronacrisis.

Bron:           PensioenPro
Datum:        12 mei 2020

Werkwijze Swalef

Beleggers pleiten voor grotere buffers bij bedrijven na coronacrisis

Bedrijven doen er goed aan grotere buffers op te bouwen en hun schulden te verlagen. Beleggers zullen hun geld de komende tijd minder snel steken in ondernemingen met weinig vet op de botten. Ze nemen daarbij een lagere winstuitkering op de koop toe. Dat blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad langs grote vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders.

Bron:           FD
Datum:        12 mei 2020

Tijdelijke coulance bij AOW-partnertoeslag

Minister Koolmees heeft de SVB verzocht in het geval een jongere partner van een AOW-gerechtigde als gevolg van de coronacrisis (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep en deze werkzaamheden langer dan drie maanden voortduren, af te wijken van de huidige beleidsregels en het recht op partnertoeslag na de beëindiging van de werkzaamheden te laten herleven. Deze versoepeling van het beleid is van toepassing zolang de noodmaatregelen van het kabinet in het kader van de Covid-19 pandemie (zoals de NOW) van kracht zijn.

Bron:           VVP
Datum:       11 mei 2020

‘Bij lange coronacrisis groeit druk om pensioenpot van €1500 mrd in te zetten’

Als de coronacrisis een langdurige economische recessie teweegbrengt, dan zal de druk op pensioenfondsen toenemen om hun vermogen van €1500 mrd in te zetten voor hulp aan noodlijdende bedrijven en deelnemers, verwacht Sander Baars, senior partner bij Montae.

Bron:           Pensioenpro
Datum:        11 mei 2020

Vermogensbeheerders worstelen met inschatten corona-impact

Beleggers en consultants vrezen voor een langdurige pandemie met amper rendement. Achmea IM verwacht voor veilige staatsobligaties van eurolanden (Nederland, Frankrijk en Duitsland) in het Beheerste Uitbraak-scenario een rendement van gemiddeld jaarlijks -1% tot en met 2024. Dit is veroorzaakt door het huidige lage renteniveau en een kleine oplopende rente vanwege de zich herstellende economie.

Bron:          PensioenPro
Datum:        8 mei 2020

‘Tijdelijk stopzetten pensioenopbouw moet optie zijn voor sectoren in nood’

Het stopzetten van pensioenopbouw voor een half jaar moet bespreekbaar zijn indien bedrijven met een tweede noodpakket nog steeds dreigen failliet te gaan. Veel bedrijven maken nu gebruik van de NOW regeling, maar dit is haast nooit voldoende om ook de pensioenpremie van te betalen. Dit zegt Jurre de Haan, secretaris pensioenen bij VNO-NVW bij Pensioen Pro In Gesprek.

Bron:          PensioenPro
Datum:        8 mei 2020

‘Rentevoordeel op swaps verdampt door coronacrisis’

Staatsobligaties met langere looptijden bieden voor het eerst sinds jaren weer een vergelijkbaar rendement met swaps. Toch zijn pensioenfondsen terughoudend om voor de renteafdekking massaal te switchen naar staatspapier.

Bron:          PensioenPro
Datum:        8 mei 2020

Pensioenfondsen krabbelen op na dieptepunt eind maart

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april opgelopen van 85% naar 90%. Na een opleving van de rente in maart daalde deze in april naar rond de 0%. De aandelenkoersen daarentegen begonnen aan een sterk herstel, na de enorme verliezen van maart.

Bron:           Aon
Datum:        1 mei 2020

DNB-directeur: ‘Zonder rekenrente en aanspraken robuuster stelsel’

Divisiedirecteur toezicht pensioenen bij DNB, Cindy van Oorschot, zegt dat een nieuw pensioencontract zonder aanspraken en rekenrente bijdraagt aan een robuuster stelsel. Zo’n contract geeft namelijk geen aanleiding tot discussie over de spelregels. Door de coronacrisis daalden de dekkingsgraden in het eerste kwartaal met 14%-punt. Dit onderstreept volgens de DNB-directeur nog eens dat het huidige stelsel ‘op lange termijn niet houdbaar is’.

Bron:           PensioenPro
Datum:         30 april 2020

DNB: Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

In het eerste kwartaal van 2020 is de financiële positie van pensioenfondsen verslechterd ten gevolge van de Coronacrisis. Het vermogen van de pensioenfondsen is gedaald, terwijl de verplichtingen zijn gestegen. De dekkingsgraad van pensioenfondsen is uitgekomen op 89,6 procent.

Bron:           DNB
Datum:        29 april 2020

masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

DNB: Uitstel premiebetaling

In verschillende sectoren is de financiële situatie van de aangesloten werkgevers en de incasso van de verschuldigde pensioenpremie een zorgpunt van pensioenfondsen. Diverse pensioenfondsen hebben werkgevers uitstel van premiebetaling verleend ter overbrugging tot de inwerkingtreding van de maatregelen getroffen door de overheid om werkgevers te ondersteunen.
De grens tussen uitstel en afstel moet hierbij goed worden bewaakt door de pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen binnen de wettelijke mogelijkheden uitstel van premiebetaling verlenen, maar aanpassingen aan het debiteurenbeleid mogen incasso-risico’s niet vergroten. Daarnaast kunnen pensioenfondsen eventuele risico’s op structurele betalingsproblemen beheersen door hierover tijdig in gesprek te gaan met sociale partners.

Bron:           DNB
Datum:        29 april 2020

Controle attestaties de vita opgeschort door coronacrisis

De SVB heeft besloten dat de komende zes maanden geen attestatie de vita meer wordt opgestuurd naar deelnemers. De controle op ‘het in leven zijn’ wordt hiermee opgeschort. Hiertoe is besloten omdat het formulier ondertekend moet worden door een bevoegde autoriteit in het thuisland. In de huidige crisissituatie is dit lastig of zelfs onmogelijk. De SVB heeft bepaald dat deze controles vanaf oktober 2020 weer worden opgepakt. 

Bron:            AZL
Datum:         28 april 2020

ExxonMobil stort €250 mln bij in eigen pensioenfonds

ExxonMobil stort dit kwartaal €250 mln bij in het Nederlandse deel van zijn pensioenfonds, dat is geraakt door de coronacrisis. Het is de grootste bijstorting sinds 2011 bij het oliebedrijf. Aanleiding is het ontstane tekort in het Nederlandse compartiment van het in België gevestigde fonds, als gevolg van de klap op de aandelenmarkten en de gedaalde rente.

Bron:            PensioenPro
Datum:         28 april 2020

Daling aandelenbeurzen en lage rente drukken dekkingsgraden

De lage rente en de ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis hebben een sterk drukkend effect gehad op de dekkingsgraden van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2020. Dat laten de kwartaalcijfers zien die grote bedrijfstakpensioenfondsen vandaag publiceren.

Bron:            Pensioenfederatie
Datum:         21 april 2020

Grote pensioenfondsen diep onder water: 77 miljard verdampt

Door de paniek op de financiële markten zijn de dekkingsgraden van vier van de vijf grootste pensioenfondsen diep weggezakt. Ze zitten rond of zelfs onder de 85 procent. Ver verwijderd van de 100 procent, waarbij een fonds genoeg geld in kas heeft om alle toekomstige pensioenbetalingen te kunnen doen.

Bron:            NOS
Datum:         20 april 2020

Koolmees vindt het te vroeg voor versoepeling regels premiebetaling

Minister Koolmees wil eerst afwachten of de NOW-regeling de mogelijkheid tot uitstel van betaling van belasting, kredietverstrekking door banken voor ruimere liquiditeit en de wettelijke mogelijkheden om premiebetaling uit te stellen bij elkaar voldoende oplossing bieden voor de financiële tekorten die zijn ontstaan door het coronavirus. Als dat niet blijkt gaat hij pas kijken naar een regeling voor de versoepeling van premiebetaling.

Bron:            Pensioenpro
Datum:         20 april 2020

Masterclass grenzeloos pensioen swalef woerden

PPI’s hebben weinig ruimte voor coulance

Premiepensioeninstellingen hebben weinig financiële speelruimte, en kunnen dus niet zomaar zorgen voor een betalingsregeling voor werkgevers die hun premie niet kunnen betalen door de coronacrisis. Ze hebben maar een beperkt eigen vermogen. De PPI’s hebben momenteel wekelijks overleg over de omgang met betalingsproblemen.

Bron:            Pensioenpro
Datum:         16 april 2020

Ahold-fonds volgt ‘acceleratieprocedure’ voor coronamaatregelen

Uit het jaarverslag van Pensioenfonds Ahold Delhaize blijkt dat het fonds een procedure heeft ingevoerd om snel actie te ondernemen als de dekkingsgraad daalt als gevolg van de coronacrisis. Als aan het einde van de maand de dekkingsgraad met meer dan 5% is gedaald ten opzichte van het begin van het kwartaal, overlegt de beleggingscommissie met fiduciair beheerder Axa IM voor een spoedadvies aan het bestuur.

Bron:            Pensioenpro
Datum:         16 april 2020

Beantwoording Kamervragen over gevolgen coronavirus voor nabestaandenpensioen

Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht ‘Nabestaandenpensioen in gevaar door coronavirus’.

Bron:            SZW
Datum:         15 april 2020

Pensioen en Coronavirus – de zeven grote problemen waar werkenden mee kunnen worden geconfronteerd als de overheid niet ingrijpt

De pensioengerelateerde gevolgen van het Coronavirus voor werkenden zijn de laatste tijd onderbelicht gebleven. Dit terwijl het juist de werkenden zijn, waar ons hele pensioenstelsel om draait. Het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit heeft de zeven belangrijkste problemen waar werkenden mee kunnen worden geconfronteerd als de overheid niet ingrijpt uiteengezet in een document. 

Bron:            Expertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit
Datum:        13 april 2020

Nieuwsbericht: Coronacrisis en pensioenopbouw

Hoe zit het met de pensioenopbouw gedurende de coronacrisis? Heeft de crisis effect op de opbouw, en hoe ziet dit effect er dan uit? Wij maakten een nieuwsbericht waarin we ingaan op de effecten van de coronacrisis op de pensioenopbouw. Klik hier om het te bekijken.

Datum:         9 april 2020

APG steekt € 90 miljoen in Covid-19-obligaties

“Om de coronapandemie en de sociaal-economische gevolgen ervan te bestrijden, heeft APG namens zijn pensioenfondsklanten bijna € 90 miljoen geïnvesteerd in Covid-19-obligaties. De opbrengst van deze ‘corona-obligaties’ wordt onder meer gebruikt voor de financiering van noodmaatregelen voor de gezondheidszorg en financiële ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.

Sinds eind maart heeft APG – namens ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG – deelgenomen aan de uitgifte van corona-obligaties door de Nordic Investment Bank (€16 miljoen), de Europese Investeringsbank (€39 miljoen) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (€34 miljoen). In alle drie de gevallen was de vraag onder beleggers naar de obligaties veel groter dan het aanbod.

De opbrengst van de corona-obligaties is bestemd voor de financiering van een reeks noodmaatregelen, waaronder uitbreiding van de gezondheidszorg, steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en een tijdelijke verhoging van de uitgaven aan sociale zekerheid. In sommige gevallen bieden corona-obligaties ook financiële hulp aan lokale overheden, producenten van medische apparatuur en andere bedrijven in de gezondheidszorg die te maken hebben met een ongekende vraag als gevolg van de pandemie.

Alle drie de obligaties worden uitgegeven door gerenommeerde instellingen die beoordeeld zijn met een AAA rating, de hoogste rating voor kredietwaardigheid. Het kredietrisico is vergelijkbaar met dat op Nederlandse staatsobligaties. De rente is iets hoger dan die op vergelijkbare obligaties.

Het is goed dat instellingen speciale corona-obligaties uitgeven, zegt Oscar Jansen, vastrentende waarden-specialist bij APG Asset Management. “De maatschappelijke en economische impact van het virus is enorm en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen.”

Bron:            APG
Datum:        9 april 2020

Nog geen daling premie-inleg bij pensioenaanbieders derde pijler

Uit een rondgang van Pensioen Pro langs aanbieders van pensioen in de derde pijler blijkt dat de premie instroom van pensioenaanbieders voor particulieren en zzp’ers vooralsnog gelijk blijft of zelfs licht stijgt, ondanks de coronacrisis. Sommige klanten zijn tijdelijk gestopt met premie-inleg, maar anderen verhogen die juist vanwege de gedaalde beurskoersen.

Bron:            PensioenPro
Datum:         9 april 2020

Pensioenfonds Detailhandel rekent op UWV in geval van faillissementen

Werkgevers kunnen op verzoek hun betalingstermijn bij pensioenfonds Detailhandel oprekken naar zestig dagen. Inmiddels hebben ruim 2000 werkgevers in de detailhandel voor ruim 10 miljoen euro aan uitstel van pensioenpremie gevraagd. Mochten zulke bedrijven failliet gaan, is het pensioenfonds voor het eerste jaar gedekt via het UWV.

Bron:            PensioenPro
Datum:         9 april 2020

ABN AMRO stelt indexatiebesluit uit

Het bestuur van ABN AMRO pensioenfondsen laat in een bericht weten dat zij het besluit over de indexatie uitstellen tot juli 2020. Dit door de situatie rondom het coronavirus, waardoor de financiële markt is verslechterd.

Bron:            ABN AMRO pensioenfonds
Datum:         8 april 2020

Dekkingsgraden kruipen omhoog in eerste week april

In de eerste week van april is de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds licht gestegen. Dat valt op te maken uit schattingen van adviseurs. De stijging is vooral het gevolg van een iets aantrekkende rente. De dekking is wel nog altijd historisch laag.

Bron:            PensioenPro
Datum:         8 april 2020

Kans op verlaging pensioenen in 2021 door coronacrisis juist geslonken?

Volgens veel pensioenexperts en economen zijn de forse verlagingen van de pensioenen volgend jaar onzeker. Als je naar het verleden kijkt, zou het vreemd zijn als er nu wel gekort zou worden’, zegt pensioenadviseur Hans Kennis van Montae&Partners. De afgelopen jaren zijn kortingen immers herhaaldelijk uitgesteld, of voorkomen met nieuwe regels. De kans op kortingen ‘lijkt klein’, schat ook actuaris Wichert Hoekert van Willis Towers Watson, net als de adviseurs van Aon.

Partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord houden eveneens rekening met nieuw uitstel.

Bron:            Fd
Datum:         8 april 2020

Nieuw nabestaandenpensioen vertraagd door corona en onenigheid

De Stichting van de Arbeid bevestigt dat een advies over een nieuw nabestaandenpensioen van sociale partners aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken voorlopig is uitgesteld vanwege de coronacrisis. Een nieuw nabestaandenpensioen laat dus nog op zich wachten.

Bron:            PensioenPro
Datum:         7 april 2020

DNB Update COVID-19

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor pensioenfondsen:

◾Uitstel jaarrapportage

◾Mogelijkheid uitstel maand- en kwartaalrapportages

◾Vervallen onderzoeken

◾Herprioriteren toezichtactiviteiten

◾Verhoogde frequentie publicatie rentetermijnstructuur

◾Tijdelijk afwijken van het strategisch beleggingsbeleid

◾Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

◾Kennismakingsseminar geannuleerd

 

Bron:            DNB 
Datum:         6 april 2020

De invloed van het coronavirus op dienstverlening Pensioenfonds DNB en uw pensioen

In de media zijn berichten opgedoken dat er geen nabestaandenpensioen zou worden uitgekeerd als deelnemers aan het coronavirus zouden overlijden. Dat is niet het geval. Ook als een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, keert Pensioenfonds DNB gewoon uit.

Bron:           Pensioenfonds DNB
Datum:         3 april 2020

Ook private beleggingen stevig geraakt door coronacrisis

De rendementen op veel niet-beursgenoteerde beleggingen stonden al voor de coronacrisis onder druk. De precieze schade door het coronavirus is nog moeilijk te overzien, maar met name delen van de vastgoedmarkt en sommige infrastructuurbeleggingen zijn nu al zwaar getroffen.

Bron:             PensioenPro
Datum:          3 april 2020

Nieuwsbericht tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Sinds de uitbraak van het coronavirus staat er veel druk op werkgevers. Bedrijven zijn stilgevallen en de omzet gaat drastisch omlaag. Werkgevers maakten voorheen in dergelijke situaties gebruik van de regeling Werktijdverkorting (wtv). In plaats van de wtv is door het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. De ondersteuning die hieruit volgt bestaat uit een subsidie voor de loonkosten van werknemers. Het kabinet hoopt hiermee werkloosheid te voorkomen en bedrijven te behouden. Wat zijn de voorwaarden om gebruik te mogen maken van de NOW en hoe werkt het nou precies? Wij hebben alles op een rijtje gezet in een overzichtelijk nieuwsbericht. Zie het nieuwsbericht hier.

Datum:          2 april 2020

De effecten van het coronavirus op het pensioen van de fysiotherapeuten in gesprek met voorzitter SPF Doreth van den Heuvel

In deze Talking Physio Podcast zijn we in gesprek met de voorzitter SPF Doreth van den Heuvel. Met haar gaan we in gesprek over de effecten van het Coronavirus op het pensioen van de fysiotherapeuten. Wat voor gevolgen kan dit hebben?

Bron:            Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten 
Datum:         2 april 2020

Standpunt PPI Vereniging inzake de Corona crisis

Mochten de maatregelen vanuit de overheid voor sommige werkgevers toch niet voldoende blijken? Dan kunnen de PPI’s mogelijk in specifieke gevallen maatwerk bieden.

Bron:           PPI Vereniging
Datum:        2 april 2020

Echte coronacrisis blijkt anders dan stresstest

Begin 2019 heeft de Europese pensioentoezichthouder Eiopa een stresstest uitgevoerd op de positie van Europese pensioenfondsen. Destijds werd er vanuit gegaan dat de rentes op staatsobligaties in 2019 zouden gaan stijgen, maar dit bleek niet het geval te zijn. De stresstest blijkt totaal niet aan te sluiten op de crisis.

Bron:            PensioenPro
Datum:        1 april 2020

Harde klap voor dekkingsgraden pensioenfondsen in maart

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in maart hard achteruit gegaan door het coronavirus. Zonder herstel dreigen er end dit jaar grote kortingen op miljoenen pensioenen. Volgens AON daalde de dekkingsgraden van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds naar 85%. De rente is niet zozeer het probleem: het zijn de grote beleggingsverliezen die zorgen voor deze zorgwekkende cijfers.

Bron:            Fd
Datum:        1 april 2020

Maatwerk en open inschrijvingen

Kortingen op pensioenen lijken onvermijdelijk door coronacrisis

Door de coronacrisis dalen de beurskoersen en gaan inkomsten onderuit. Omdat pensioenen voor een flink deel worden betaald uit beleggingen op de beurs, vreest de directeur van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot kortingen op pensioenen. Ook al hebben de Nederlandse pensioenfondsen nog enorme reserves, het is niet voldoende om iedereen in de toekomst een pensioen te geven.

Bron:            Een vandaag 
Datum:        1 april 2020

Mogelijke oplossingen voor betalingsproblemen bij verzekerde pensioenregelingen

Door de coronacrisis zijn er momenteel veel financiële problemen bij werkgevers. Ook zijn er problemen bij het betalen van de pensioenpremies. In hun artikel zetten Montae & Partners uiteen welke maatregelen een werkgever kan nemen om de pensioenpremies ook in de toekomst te kunnen blijven betalen.

Bron:            Montae & Partners
Datum:        1 april 2020

ABP belegt in ‘corona-obligatie’

ABP heeft €13 miljoen euro belegd in een obligatie waarvan de opbrengt wordt gebruikt voor bestrijding van de corona-crisis. Daarbij gaat het onder andere om het verbeteren van de gezondheidszorg en de ondersteuning van mensen en bedrijven die getroffen worden door de (gedeeltelijke) lockdown van de economie.

De obligatie is uitgegeven door de Nordic Investment Bank (NIB), de ontwikkelingsbank van de Scandinavische landen en de Baltische staten.

Bron:            ABP
Datum:        31 maart 2020

PGGM belegt 20 miljoen euro in Noordse Corona-obligatie

Namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft PGGM 20 miljoen euro belegd in een obligatie van de Nordic Investment Bank (NIB). Dit is de ontwikkelingsbank met AAA-kredietstatus van Scandinavische en Baltische staten. Leningen die de bank zal uitgeven met de opbrengst zijn bedoeld voor lokale overheden, banken en bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de lokale gezondheidszorg. Ook kunnen er maatregelen van worden gefinancierd ter ondersteuning van diegenen die worden getroffen door de gevolgen van het virus.

Bron:           PGGM
Datum:        31 maart 2020

Noodregeling loonkosten ook voor pensioen en vakantiegeld

Minister Koolmees heeft vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt dat er een toeslag van 30% bovenop de vergoeding loonkosten werknemers komt. De toeslag is voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverslasten. De vergoeding is onderdeel van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Vanaf volgende week maandag kunnen bedrijven een aanvraag doen bij het UWV om gebruik te maken van de noodregeling. Indien een werkgever voldoet aan de voorwaarden kan het twee tot vier weken duren voordat een werkgever het geld krijgt. Het maximum loon per werknemer per maand dat vergoed wordt is €9538. 

Bron:            Tweede Kamer
Datum:        31 maart 2020

Meer pensioenfondsen bieden uitstel premiebetaling bij coronaproblemen

De fondsen voor horeca & catering, de reisbranche en de detailhandel gaven eerder al uitstel van premiebetalingen bij financiële problemen door het coronavirus. Nu hebben ook de bedrijfstakpensioenfondsen van de bouw, metaal, schoonmaak en de kapperssector de bij hen aangesloten bedrijven uitstel van premiebetaling verleend. Pensioenfondsen willen ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in acute problemen komen zoveel mogelijk tegemoet komen. 

Bron:            Amweb
Datum:        30 maart 2020

DNB gaat discussie over uitstel kortingen nu ‘bewust niet aan’

Hoewel de rente waarschijnlijk langer laag blijft als gevolg van de coronacrisis, gaat DNB-president Klaas Knot nog niet praten over kortingen. Omdat de stand van de pensioenfondsen pas aan het einde van het jaar gemeten wordt kan er nog van alles gebeuren volgens Knot. DNB richt zich nu op de kortetermijnvraagstukken, zoals de goede doorgang van vermogensbeheer, premie-inning en uitbetaling van pensioenen.

Bron:            PensioenPro
Datum:        30 maart 2020

Oproep ECB en aandeelhouders aan bedrijven om dividend uit te stellen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de banken van de eurozone gevraagd voorlopig geen dividend uit te keren zolang het coronavirus heerst. Zij adviseren tot 1 oktober geen dividend uit te keren over de jaren 2019 en 2020. Opvallend is dat ook aandeelhouders de bedrijven vragen om dividenden te verlagen of zelfs op te schorten. Dit is bijvoorbeeld bij Shell het geval, waar normaal gesproken de dividenden bijna heilig zijn voor de aandeelhouders. 

Bron:            Business Insider
Datum:        28 maart 2020

Pensioenpremie onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

Aegon geeft aan dat het nog niet duidelijk is of de pensioenpremie gaat vallen onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Werkgevers die meer dan 20 procent omzetverlies lopen door de coronacrisis kunnen bij de overheid een beroep doen op deze regeling. Daarmee krijgen zij een tegemoetkoming voor de loonkosten. Of dit ook gaat gebeuren voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie is nog niet duidelijk. De pensioenuitvoerders zijn hierover in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandsche Bank. De verwachting is dat er op korte termijn een concrete uitwerking is. 

Bron:            Aegon Zakelijk
Datum:         28 maart 2020

AFM betracht coulance bij niet tijdig kunnen publiceren en deponeren financiële verslaggeving

De Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA) vindt dat in de Europese Unie dezelfde regels moeten gelden voor ondernemingen die door de coronacrisis niet voor 1 mei de financiële verslaggeving kunnen publiceren. De AFM heeft in lijn met dit statement besloten coulance toe te passen indien ondernemingen niet ins staat zijn op tijd de financiële verslaggeving bij de AFM te deponeren.

Bron:            AFM
Datum:         28 maart 2020

COVID-19 en de gevolgen voor pensioen

Bij COVID-19 zullen de meeste mensen niet snel denken aan de mogelijke gevolgen voor pensioen. Dat is echter niet terecht. Nu er steeds meer mensen in Nederland besmet raken met het virus en er grote financiële gevolgen zijn, is het relevant om te kijken wat de mogelijke consequenties zijn van de huidige omstandigheden voor de pensioenregeling. ES Advisory heeft hierover een  praktische bijlage geschreven.

Bron:            ES Advisory
Datum:         28 maart 2020

Coronavirus – pensioenregelingen a.s.r. voor werkgevers

We begrijpen dat sommige werkgevers, ondanks de NOW, in acute financiële problemen komen door het coronavirus. Voor werkgevers die de pensioenpremie niet op korte termijn kunnen betalen, bieden we uitstel van betaling aan.

Bron:            a.s.r. 
Datum:         26 maart 2020

Permanente Educatie

Uitstel rapportagetermijn jaarstaten pensioenfondsen wegens coronavirus

DNB geeft pensioenfondsen voor de rapportage van alle jaarstaten 3 maanden extra de tijd, tot 30 september 2020. DNB geeft hiermee een vergelijkbare ruimte aan pensioenfondsen als die bijvoorbeeld op Europees niveau voor de verzekeringssector is afgesproken. Een verzoek om ontheffing kan via het Digitaal Loket Toezicht worden ingediend. Pensioenfondsen zijn per e-mail geïnformeerd.

Bron:            DNB
Datum:         26 maart 2020

Q&A over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Het kabinet heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ingezet als maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De NOW moet nog worden uitgewerkt en is nog niet gepubliceerd, maar de overheid heeft al wel een Q&A gepubliceerd waarin vragen over deze maatregel beantwoord worden.

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         25 maart 2020

Ook financiële ondersteuning voor pensioengerechtigde ondernemers

50PLUS zet zich in voor AOW-gerechtigde zelfstandige ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis. De partij vindt dat ze financieel moeten worden ondersteund door de overheid. Zij willen dit doen door bijvoorbeeld pensioengerechtigde zelfstandige ondernemers in de gelegenheid te stellen onder de voorwaarden van de Tozo-regeling een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen tot een maximum van 10.517 euro. 50PLUS wil ook weten of de overheid nog andere mogelijkheden aan pensioengerechtigde zelfstandig ondernemers biedt om ze te beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis.

Bron:           50PLUS
Datum:         25 maart 2020

Tijdelijk beleid voor werkgevers over betaling pensioenpremies

Het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek (PMT) wil ondernemers die door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen bij de betaling van de pensioenpremies. De maatregelen zijn van tijdelijke aard en nog in afwachting van de uitvoering van de nieuwe regeling van de overheid inzake Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Bron:            PMT
Datum:         25 maart 2020

Verklaringen financiële verslaglegging en accountantscontrole in verband met coronapandemie

De European Securities and Markets Authority (ESMA) en de Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB) hebben verklaringen uitgebracht over financiële verslaglegging en de accountantscontrole in verband met het coronavirus. De Europese toezichthouders benadrukken dat het belangrijk is dat er bij de accountantscontroles onder andere gelet blijft worden op de continuïteit.

Bron:            AFM
Datum:         25 maart 2020

Zwitserleven coronavirus klant Q&A

Zwitserleven krijgt veel vragen vanuit werkgevers binnen over uitstel van premiebetalingen. Ons beleid biedt mogelijkheden om hier een weg in te vinden. Hiervoor hebben wij speciaal voor u en uw klanten een Q&A gemaakt. We houden de Q&A continu up-to-date.

Voor werknemers is er een aparte Q&A op onze website.

Bron:            Zwitserleven
Datum:         25 maart 2020

Voorkom besmettingsgevaar in pensioenen

Column van Fieke van der Lecq. Hoewel pensioenen langer meegaan dan een flinke crisis, is het nu ook in de pensioensector alle hens aan dek. Recentelijk moesten pensioenfondsen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) hun ‘integraal risicobeheer’ op peil brengen en nu kunnen ze dat meteen toepassen.

Bron:            FD
Datum:         24 maart 2020

Tijdelijke maatregel PME voor het later betalen van de pensioenpremie

De betalingstermijn heeft PME tijdelijk verlengd van twee weken naar acht weken. Dit geldt zowel voor de nota van april als ook die van de maand mei.

Bron:            PME
Datum:         24 maart 2020

Pensioenadvies

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten: de effecten van het coronavirus op uw pensioen

Veel fysiotherapeuten worden geraakt door de maatregelen rondom het coronavirus. De Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten heeft op hun website voor drie specifieke situaties uiteengezet wat het betekent als iemand geraakt is in zijn financiën door het coronavirus. Het gaat om zelfstandige fysiotherapeuten, fysiotherapeuten in loondienst en gepensioneerde fysiotherapeuten. Op de uitbetaling van het pensioen heeft het coronavirus geen invloed. 

Bron:               Fysiopensioen
Datum:            24 maart 2020

Maatwerk en open inschrijvingen

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven en sectoren

Verschillende bedrijven verkeren door het plotseling vervallen van orders in betalingsproblemen. Op 21 maart heeft de Pensioenfederatie samen met het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid in een persbericht laten weten hoe pensioenuitvoerders deze werkgevers kunnen bijstaan, door coulant te zijn bij het aangaan van betalingsregelingen voor de acute liquiditeitsproblemen waarmee bedrijven nu worden geconfronteerd. 

Bron:               Pensioen Federatie
Datum:            21 maart 2020

werkwijze swalef woerden

Uitwerking pensioenakkoord gaat gewoon door tijdens coronacrisis

De meeste vergaderingen zijn nu telefonisch, maar het uitwerken van het pensioenakkoord gaat door. De planning is dat er nog voor de zomer een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer gaat.

Bron:               PensioenPro
Datum:            20 maart 2020

S&V: “Herbalanceren in crisistijd”

In een blog “Herbalanceren in crisistijd” geeft Sprenkels en Verschuren een nadere duiding bij de ontwikkelingen op de financiële markten. Ook gaan ze in op hun klantervaringen de laatste weken en bespreken ze wat een “optimale” herbalanceringsmethode zou zijn geweest bij eerdere crises.

Bron:               Sprenkels en Verschuren
Datum:            19 maart 2020

Pensioenweek in beeld swalef woerden

V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkens die vervoegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus

Op 19 maart 2020 is er door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een Vraag en Antwoord (V&A) gepubliceerd. Deze behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen zijn gegaan, zonder fiscale gevolgen voor het pensioen opnieuw in de zorgsector gaan werken vanwege het coronavirus.

Het CAP geeft aan dat gepensioneerde zorgmedewerkers die met vervroegd pensioen zijn gegaan weer aan het werk kunnen zonder fiscale gevolgen voor het pensioen. De zorgmedewerkers hadden op het moment van pensioen geen intentie om weer aan het werk te gaan, de uitbraak van het coronavirus is een nieuwe en onverwachte situatie. Dit is dan ook de oorzaak van het opnieuw in dienst treden.

Pensioenfonds horeca en catering verlengt betalingstermijn premie

De werkgevers krijgen nu een extra maand voor de premiefactuur van maart. De horecazaken zijn gesloten.

Bron:               Pensioenfonds Horeca
Datum:            19 maart 2020

Wat u moet weten over COVID-19 en elipsLife

Naarmate de situatie in Nederland verder verandert door het Corona-virus, is er een grote behoefte om meer te weten over COVID-19 en elipsLife. ElipsLife informeert hun klanten als volgt over hoe elipsLife qua dekking en qua bedrijfsvoering omgaat met de gevolgen van COVID-19.

Dekking voor overlijden en arbeidsongeschiktheid
Overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19 worden bij elipsLife niet uitgesloten van dekking.

Dekking in rode en oranje gebieden als gevolg van COVID-19
De algemene voorwaarden van elipsLife kennen beperkingen in de dekking als een verzekerde verblijft in een rood of oranje gebied. Deze kleurcodering wordt bepaald door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als een bepaald gebied uitsluitend als gevolg van COVID-19 rood of oranje is, wat inmiddels voor de hele Europese Unie geldt, dan gelden deze beperkende voorwaarden niet.

Bron:               elipsLife
Datum:            18 maart 2020

Zuidbroek Notarissen: situatie van belet bestuurder(s)

Het is gebruikelijk dat statuten van een rechtspersoon een regeling voor zo’n situatie van “belet” bevatten. De regeling houdt vaak in dat de nog beschikbare bestuurders de bestuurstaken blijven uitoefenen of dat de RvC of de algemene vergadering een persoon aanwijst die tijdelijk de bestuurstaken waarneemt. Voor maatschappelijke organisaties gelden daarnaast vaak nog specifieke eisen die voortvloeien uit sectorale wetgeving en governancecodes. Meer informatie hierover is te vinden in de onderstaande hyperlink.

Bron:                Zuidbroek Notarissen
Datum:            18 maart 2020

DNB onderzoekt maatregelen voor pensioenfondsen en verzekeraars vanwege de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus

Ook pensioenfondsen en verzekeraars worden geraakt door deze crisis. DNB onderzoekt daarom ook mogelijke maatregelen om de gevolgen voor deze sectoren te beperken

Bron:               DNB
Datum:            17 maart 2020

Dekkingsgraden pensioenfondsen onderuit door coronavirus

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn eind februari veel lager door de onrust rond het coronavirus op de beurzen. Zo zag ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, de dekkingsgraad met 5,4 procentpunt dalen naar 88,7 procent. Bij andere pensioenfondsen gebeurde hetzelfde.

Bron:               nu.nl
Datum:            16 maart 2020

Swalef pensioenadvies werkwijze

V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19

Op 16 maart 2020 is er door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) een Vraag en Antwoord (V&A) gepubliceerd. Deze behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus.

Er worden drie situaties beschreven:

  1. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. De pensioenopbouw kan gewoon worden voortgezet over het loon voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting.
  2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd in verband met het coronavirus. De pensioenopbouw kan hier gewoon worden voortgezet over het loon voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting, mits de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt.
  3. Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. Dan kan er (onder voorwaarden) gebruik worden gemaakt van vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

DNB praat met financiële sector over coronavirus

De Nederlandsche Bank gaat met de financiële sector praten over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Zo wil DNB in kaart brengen hoe de sector de uitbraak merkt en daarnaast kunnen de laatste ontwikkelingen worden besproken.

Bron:               De Telegraaf
Datum:            10 maart 2020

Premiebetaling aan de pensioenuitvoerder

Als gevolg van het coronavirus kunnen pensioenfondsen of pensioenverzekeringen in financiële problemen komen. De premie die aan de pensioenuitvoerder moet worden betaald, komt van de werkgever. In artikel 12 van de Pensioenwet is een betalingsvoorbehoud opgenomen, waardoor werkgever er pensioenuitvoerder overeen kunnen komen dat de premiebetaling tijdelijk verminderd of beëindigd wordt. Het voorbehoud moet wel zijn opgenomen in de pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst.

IMG_2868

Rechtbank Noord-Nederland 29 januari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:995

Deze uitspraak gaat over een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad van de curator. In de zaak betreft het een bedrijfstakpensioenfonds  dat een beroep deed op bestuurdersaansprakelijkheid voor achterstallige premie.

Beantwoordt wordt of er wel of geen sprake is van een rechtsgeldige melding betalingsonmacht.  De vordering van het Pensioenfonds is gebaseerd op het bepaalde in artikel 23 Wet Bpf. In artikel 23 Wet Bpf in verbinding met artikel 2 van het Besluit meldingsregeling Wet Bpf (het Besluit) staat dat een bestuurder van een onderneming hoofdelijk aansprakelijk is voor de bijdragen ter zake de deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds en dat betalingsonmacht schriftelijk onverwijld gemeld moet worden, nadat gebleken is dat de onderneming niet tot betaling in staat is, en dat inzicht moet worden gegeven in de omstandigheden die tot betalingsonmacht hebben geleid. De bestuurder kan hiervoor evenwel slechts worden aangesproken, indien de onderneming met de betaling van die bedragen in gebreke is.

Op grond van artikel 2 van het Besluit wordt de mededeling van betalingsonmacht schriftelijk gedaan, uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de bijdrage behoorde te zijn voldaan (lid 1) en wordt bij die mededeling inzicht gegeven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de bijdrage niet kan worden betaald (lid 3). Met deze termijn wordt invulling gegeven aan het begrip ‘onverwijld’ in artikel 23 lid 2 Wet Bpf, aldus de nota van toelichting bij het Besluit.

Indien op de juiste wijze aan de mededelingsverplichting is voldaan, kan de bestuurder slechts worden aangesproken ingeval aannemelijk is dat het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaand aan die mededeling. De bewijslast rust op het Pensioenfonds.
Indien door de onderneming niet of niet op juiste wijze melding is gedaan van betalingsonmacht, is iedere bestuurder aansprakelijk met dien verstande dat vermoed wordt dat de niet betaling aan hem is te wijten, waarbij de periode van aansprakelijkheid wordt geacht in te gaan op het tijdstip waarop de onderneming in verzuim is. Tot de weerlegging van het vermoeden wordt slechts toegelaten de bestuurder die aannemelijk maakt dat het niet voldoen aan de mededelingsplicht hem niet valt te verwijten.

Deze meldingsregeling dwingt de bestuurder om in actie te komen wanneer de onderneming in betalingsmoeilijkheden komt te verkeren. De regeling heeft tot doel te bewerkstelligen dat het Pensioenfonds vroegtijdig op de hoogte raakt van de moeilijkheden waarin de onderneming verkeert. Nu de meldingsplicht betalingsonmacht een wettelijke plicht is, ligt het niet op de weg van het Pensioenfonds om de vennootschap en de desbetreffende bestuurders te wijzen op deze meldingsplicht. Het enkele feit dat het Pensioenfonds op de hoogte zou zijn geweest van de moeilijke financiële omstandigheden van de vennootschap heeft dan ook niet te gelden als een geldige melding betalingsonmacht.

Wat betreft de meldingsplicht voor de premienota’s die na datum faillissement zijn gezonden merkt de rechtbank op dat na het uitspreken van het faillissement de bestuurder ingevolge artikel 23 Faillissementswet niet meer handelingsbevoegd is ten aanzien van het vermogen van de vennootschap en kan een pensioenfonds als schuldeiser ook geen rechten meer ten aanzien van de vennootschappen uitoefenen buiten de curator om, zodat een meldingsplicht na faillissement niet meer aan het doel van de melding beantwoordt.

Bron:                    Rechtspraak
Datum:                 9 maart 2020