Pensioencommunicatie

Op deze pagina informeren we je graag over de Evaluatie van de Wet Pensioencommunicatie (waar wij aan meewerkten) en de gevolgen van de voorgenomen acties die daaruit voortkomen. Met alle relevante links naar de evaluatie en brieven vanuit de wetgever bijvoorbeeld, maar ook interessante artikelen en nieuwsberichten van onszelf waarmee we je graag op de hoogte houden. Ook organiseerden wij een bijeenkomst voor 45 professionals om hierover te discussiëren. Je vindt een link naar het verslag en de conclusies. Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie.

Koolmees opent vernieuwd Mijnpensioenoverzicht.nl

Op 27 mei 2021 opent Minister Koolmees officieel de vernieuwde website van Mijnpensioenoverzicht.nl. het platform nu dan “nog gebruiksvriendelijker en persoonlijker”. Er is gebruikgemaakt van doelgroepsegmentatie om Mijnpensioenoverzicht.nl zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen en wensen van de deelnemers.

Bron:            VVP
Datum:         5 mei 2021

“Pensioenuitvoerders herkennen klachten nog steeds niet snel genoeg“

In het jaarverslag 2020 zegt Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange: “Het blijft pijnlijk om te zien hoeveel moeite sommige mensen moeten doen om hun klacht behandeld te krijgen.” 35% van alle mensen die in 2020 contact zochten met de Ombudsman Pensioenen, werden terugverwezen naar de pensioenuitvoerder. Mensen zijn dan verbaasd dat er een interne klachtenprocedure bestaat, omdat ze die informatie niet hebben gekregen.

Bron:            VVP
Datum:         20 april 2021

Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op juiste wijze over de gemaakte kosten. Tevens is de toelichting op de gemaakte kosten in sommige gevallen zeer beperkt, wat maakt het lastig om te achterhalen waarom het ene fonds aanzienlijk hogere kosten maakt in vergelijking met een ander fonds. Deze conclusies volgen uit analyses door de AFM van 166 jaarverslagen.

Bron:            AFM
Datum:         1 april 2021

Het begeleiden van pensioenkeuzes: drie lessen uit het medische vakgebied om tot betere pensioenbeslissingen te komen

Bregje Holleman, Hans Hoeken en Jelle Strikwerda hebben een paper geschreven over hoe de resultaten uit het medisch domein gebruikt kunnen worden om pensioendeelnemers te helpen betere keuzes te maken. Hieruit zijn drie lessen te destilleren: benadruk de belangrijkste informatie, gebruik methodes om deelnemers te helpen bepalen wat ze belangrijk vinden en hoe dit aansluit bij alternatieven en gebruik eenvoudige, visuele hulpmiddelen om de mogelijk op te treden gevolgen te verduidelijken.

Bron:            Netspar
Datum:         23 februari 2021

DNB slaat negatief advies over renteverlaging in de wind

DNB heeft deze maand de rente voor de haalbaarheidstoets en pensioencommunicatie fors verlaagd ondanks een negatief advies van drie hoogleraren. DNB polste de drie hoogleraren eind november over de voorgenomen verlaging van de rente. Die waarschuwden alle drie afzonderlijk voor onbedoelde neveneffecten, bijvoorbeeld bij het invaren.

Bron:            PensioenPro
Datum:         25 januari 2021

Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd

Monica Swalef schreef voor Pensioen, Bestuur & Management het artikel ‘Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd’. In het artikel bespreekt zij vier communicatiekwadranten die behulpzaam zijn in tijden van crisis. Want communicatie maakt altijd deel uit van de opdracht.

Bron:             PBM
Datum:         9 december 2020

Communicatieplan herzien met behulp van evaluatie Wet Pensioencommunicatie

Monica Swalef schreef voor tijdschrift De Beursbengel in twee delen een mooi vakartikel over communicatie. Het eerste deel van het artikel gaat in op de uitkomsten van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. In het tweede deel van dit artikel wordt stilgestaan bij de reacties van de minister en de sector op de evaluatie en de aanpassingen als gevolg van de IORP II. Benieuwd? Klik hier voor deel 1, en hier voor deel 2 van het artikel.

‘Het is pensioencommunicatie dus onbegrijpelijk’

Uit een drietal onderzoeken naar pensioencommunicatie blijkt dat het niet mee valt om een tekst op te stellen die goed valt bij de deelnemers. De meeste lezers zitten helemaal niet te wachten op een uitleg over het pensioenstelsel. Een groot obstakel is dat de basiskennis over pensioen ontzettend klein is.

Bron:             PensioenPro
Datum:         4 december 2020

‘Nieuwe meting risicobereidheid is sterke verbetering op loterijvragen’

Pensioenfonds Rail & OV heeft in april in samenwerking met IG&H en Achmea een onderzoek uitgevoerd naar de risicobereidheid van deelnemers met een nieuwe methode. Dit zou leiden tot een hogere respons en het geeft deelnemers richting voor het beleggingsbeleid.

Bron:             Pensioenpro
Datum:         3 december 2020

Rapport: Communicatie over de nieuwe regels voor pensioen

De expertgroep van het werkverband Informatie, Communicatie en Keuzebegeleiding van het ministerie van SZW heeft een overkoepelend rapport uitgebracht over de verschillende onderzoeken waar zij aan hebben meegewerkt (o.a. door Kantar, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en de Pensioenfederatie). De belangrijkste uitkomsten van het rapport, dat ‘Communicatie over de nieuwe regels voor pensioen’ heet, zijn onder andere dat de beelden die mensen hebben van pensioen cruciaal zijn voor hoe een boodschap begrepen wordt en dat er eenvoudige taal moet worden gebruikt.

Bron:            Pensioenfederatie 
Datum:         27 november 2020

Koolmees wil niet aan verplicht pensioenlabel

Minister Koolmees ziet geen noodzaak voor een verplicht pensioenlabel, zoals voorgesteld door de vakcentrale VCP Young Professionals (VCPYP). De minister stelt dat uit de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie duidelijk is geworden dat informatie zelden alleen activeert en keuze-ondersteunend werkt. Op basis daarvan is de verwachting nu dat dit label niet erg effectief is.

Bron:            VVP
Datum:         13 november 2020

NN pleit voor betere communicatie over gevolgen pensioenakkoord

Werkenden moeten goed worden geïnformeerd over  de gevolgen die het pensioenakkoord voor hen persoonlijk heeft. Directeur Annemieke Visser-Brons van Nationale-Nederlanden pleit voor “vernieuwde, betrokken en toegesneden communicatie”, waar vooral kwetsbare groepen mee bereikt kunnen worden.

Bron:             AMweb
Datum:         2 november 2020

Pensioenchecker app beschikbaar

Vanaf 3 november 2020 is de Pensioenchecker app beschikbaar. De Pensioenchecker geeft je op een simpele manier antwoord op de belangrijkste vragen over je pensioen. Vragen als: Hoeveel krijg ik straks? Wanneer krijg ik pensioen? Kan ik eerder stoppen? Kan ik mijn pensioenbedrag verhogen? De pensioenchecker is gemaakt door een samenwerkingsverband van de Pensioenfederatie en Nederlandse pensioenuitvoerders. Iedereen die in Nederland pensioen opbouwt kan de app gebruiken.

Bron:             Pensioenchecker
Datum:         30 oktober 2020

Bron:            AFM
Datum:         28 september 2020

Bron:            Rijksoverheid
Datum:         22 september 2020

Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd

Monica Swalef schreef voor het vakblad Pensioen, Bestuur en Management, nr. 4 2020 Pensioen in Beweging het artikel: ‘Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd’. Hierin schrijft zij over het belang van goede communicatie van pensioenfondsen in tijdens van crisis en welke punten je in ieder geval mee zou moeten nemen in de communicatie.

Bron:           Pensioen, Bestuur en Management
Datum:         15 september 2020

UPO-modellen 2020 officieel vastgesteld

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 augustus 2019 de modellen voor het UPO 2020 officieel vastgesteld.
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars publiceerden de concepten voor de modellen en handleiding voor het UPO 2020 al begin april 2019 op deze website. De pensioenkoepels publiceerden de concepten al voorafgaand aan de officiële vaststelling door de minister om pensioenuitvoerders de tijd te geven de modellen te implementeren. Klik hier voor de UPO-modellen voor 2020.

Bron:           Pensioenmodellen
Datum:         29 augustus 2020

Netspar: bevoegdheden van sociale partners bij verplichtgestelde bpf-en moeten duidelijker

Het rapport van Netspar betreft het wijzigen van de bedrijfstakpensioenregeling tussen pensioenfondsbestuur en sociale partners. Hierin worden verscheidene conclusies getrokken, zoals dat de bevoegdheden van sociale partners bij verplichtgestelde bpf-en duidelijker moeten, aldus Netspar onderzoeker Jop Tangelder.

Bron:           Netspar
Datum:         30 juli 2020

ABP pleit voor uitsluitend reële bedragen op upo

Bron:           PensioenPro
Datum:        9 juli 2020

Concepten voor UPO-modellen 2021 online

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben vandaag op de website Pensioenmodellen.nl de concepten voor de UPO-modellen 2021 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO 2021 zijn nog niet officieel vastgesteld, maar de pensioenkoepels stellen de conceptmodellen alvast beschikbaar.

Bron:           Pensioenmodellen
Datum:         8 juli 2020

De keuzearchitectuur van APB, Pensioenfonds voor overheid en onderwijs

Steeds meer Nederlanders kunnen allerlei pensioenkeuzes zelf maken. Naar verwachting zullen de keuzemogelijkheden met het veranderende pensioenstelsel verder toenemen. Mensen verschillen echter onderling in de mate waarin zij omgaan met keuzevrijheid. In 2014 maakte slechts 30% van de deelnemers van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) gebruik van het Keuzepensioen. Dit recentelijk gepubliceerde Netspar artikel onderzoekt ABP.nl op de pensioencommunicatie en keuzeframing, die des te belangrijker zijn bij meer keuzevrijheid.

Bron:          Netspar
Datum:        17 juni 2020

Intensivering pensioencommunicatie maatschappelijke noodzaak

De communicatie aan werknemers over hun pensioen moet snel geïntensiveerd worden en pensioenadviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit is de conclusie van onderzoek van Markteffect in opdracht van Scildon. Het blijkt dat 41 procent van de werknemers zich zorgen te maken over de eigen pensioensituatie en dat 53 procent van de werknemers is bekend met de keuzes die zij hebben om eerder of later met pensioen te gaan. Ook de kennis over de mogelijkheid om bij te sparen is met 35 procent laag, zegt Scildon.

Bron:           VVP
Datum:        16 april 2020

Prast: navigatiemetafoor zet deelnemers op verkeerde been

De navigatiemetafoor die gebruikt voor voor de pensioencommunicatie in drie scenario’s impliceert een mogelijkheid tot bijsturen door de deelnemer zelf. Dit is echter een niet-bestaande mogelijkheid, want er worden geen mogelijkheden geboden hiertoe. Hoogleraar Henriëtte Prast stelt dat dit deelnemers onzeker kan maken, en ze op het verkeerde been kan zetten.

Bron:           PensioenPro

Datum:        16 april 2020

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

De Wet Pensioencommunicatie is vanaf 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden en heeft de informa­tieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd. De wet wijzigde een aantal artikelen in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit moet burgers beter in staat stellen om hun oude dag financieel te plannen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aan Regioplan Beleidsonderzoek de opdracht verleend om de wet te evalueren. De evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met bureau Swalef Pensioenjuristen en Academie en met marktonderzoeksbureau DirectResearch. Klik hier voor de Kamerbrief.

werkwijze swalef woerden

Suggesties Swalef Event | Pensioencommunicatie 20 februari 2020

Over de evaluatie hielden wij, vanuit onze Swalef Academie, op 20 februari 2020 een bijeenkomst waar 45 pensioenspecialisten uit de gehele sector die samen nadachten over de gevolgen van de voorgestelde veranderingen in de Wet. Natuurlijk kun je op deze pagina ook klikken naar het verslag daarvan. Maar we hebben ook met elkaar een lijst met vragen, ideeën en wensen samengesteld, voor de minister. De 45 aanwezigen waren over het algemeen positief over de aangekondigde ruimte voor pensioenuitvoerders om maatwerk te leveren en droegen er graag aan bij met dit wensenlijstje. Lees verder…

Verslag Swalef Event | Pensioencommunicatie 20 februari 2020

Donderdag 20 februari 2020 organiseerde Swalef een event ter duiding van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie. Het verslag van dit bruisende event volgt hierna. Met dank aan alle aanwezigen! Lees verder…

Nieuwsbericht | Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

In dit nieuwsbericht gaan we in op de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de evaluatie en welke beleidsvoornemens Minister Koolmees heeft naar aanleiding van deze conclusies. Allereerst gaan we in op de doelstelling van de Wet Pensioencommunicatie. Lees verder…

Pensioencommunicatie

Boek | Pensioencommunicatie

Op 19 mei 2016 lanceerden Swalef en Catapult een nieuw boek over pensioencommunicatie. Een boek waarin de nieuwe wet Pensioencommunicatie de basis vormt. Dat communicatie bij wet geregeld wordt is best uniek natuurlijk. Voor veel pensioenuitvoerders is het voldoen aan de wet een van de belangrijkste uitgangspunten bij de communicatie met alle betrokken stakeholders. Reden om alles eens logisch te ordenen. In die zin kan het nieuwe boek als handleiding voor de communicatie van pensioenfondsen, APF-en, PPI-s en verzekeraars, die een pensioenregeling uitvoeren, gezien worden. Werkgevers hebben met dit boek op een rij wat er allemaal nodig is voor pensioencommunicatie. Maar de wet gaat verder. ‘’Van overzicht, naar inzicht, naar actie.” En dan staat gedragsverandering op de agenda. En daar is normaal gesproken meer voor nodig dan alleen het zenden van communicatie. Meer weten?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.