Pensioenakkoord

Op deze pagina informeren we je graag over het Pensioenakkoord. Met alle relevante links naar brieven vanuit de wetgever bijvoorbeeld, maar ook interessante artikelen en nieuwsberichten van onszelf waarmee we je graag op de hoogte houden. Ook schreven wij al een aantal artikelen voor pensioen- en juridische magazines waarnaar vanaf hier gelinkt wordt. Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie.

Permanente Educatie

Pensioenen: van rekenrente naar projectierendement

Deze week willen de pensioenonderhandelaars knopen doorhakken. Dat zal niet eenvoudig zijn. Er liggen nog enkele heikele dossiers op tafel. Bovendien is de verhouding tussen bonden en Koolmees bekoeld.

Bron:           FD

Datum:         26 mei 2020

  Vijf lastige vragen bij het nieuwe pensioencontract

  Is een pensioenstelsel zonder buffers wel verstandig gezien de crises die zo’n stelsel moet kunnen doorstaan? Dat is volgens Adri van der Wurff slechts een van de kritische vragen bij het nieuwe pensioencontract.

  Bron:           PensioenPro

  Datum:         26 mei 2020

   Trackchanges versie pensioenwet

   FNV-pensioenonderhandelaar: ‘Raar als we de komende jaren vasthouden aan de oude kortingsregels’

   Tuur Elzinga (FNV-pensioenonderhandelaar) denkt dat iedereen erop vooruitgaat in het nieuwe pensioenstelsel. Op veel punten is er echter nog steeds geen akkoord bereikt. Misschien duurt het nog jaren voordat het nieuwe pensioen er is.

   Bron:          FD

   Datum:       25 mei 2020

    Pensioenen: van rekenrente naar projectierendement

    Deze week willen de onderhandelaars van werkgevers, werknemers en kabinet knopen doorhakken. Wat weten we tot nu toe over het nieuwe pensioen?

    • De kans bestaat dat er in juni wel een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer gaat, maar dat daar nog niet alles in staat. Want hoewel de hoofdlijnen bekend zijn, moeten er nog wel een aantal belangrijke knopen worden doorgehakt.
    • Niet de uitkering, maar het opgebouwde pensioenvermogen staat voorop. Winst en verlies worden verdeeld over gepensioneerden en werknemers. De hoogte van de premie en uitkering zullen worden vastgesteld met een projectierendement (verwacht rendement dat hoger zal zijn dan de huidige lage rente). En er komt een buffer van 10%  om tegenvallers op te vangen.
    • Het grootste knelpunt blijkt nog steeds de transitie. Pensioenfondsen zijn bang dat deelnemers geen afstand willen doen van hun oude rechten. Bij verplicht invaren komen de claims bij de staat terecht, wat het ministerie van Financiën niet ziet zitten.

    Bron:          FD

    Datum:       25 mei 2020

     PMT: verplicht invaren met opt-out voor opf’en

     De overheid moet invaren verplichten met een opt-out voor ondernemingspensioenfondsen, vindt PMT. Faciliteren alleen is onvoldoende, aldus het fonds. Oude en nieuwe rechten gescheiden houden is niet uit te voeren.

     Bron:          PensioenPro

     Datum:       22 mei 2020

      ABP: scheuring fonds dreigt als kabinet overgang naar nieuw stelsel niet verplicht

      ABP-voorzitter Corien Wortmann noemt de gesprekken over het pensioenakkoord de goede kant op gaan. Volgens haar moeten er echter nog twee cruciale zaken wordt geregeld. Deze betreffen het verplicht invaren van oude rechten, omdat er anders twee fondsen kunnen ontstaan, en het projectierendement waarin rendementsverwachtingen echt doortikken. Het projectierendement wordt in het nieuwe stelsel gebruikt om zonder aanspraken het verwachte pensioen te kunnen berekenen.

      Bron:           FD

      Datum:        20 mei 2020

       Alleen succesvol akkoord redt Koolmees uit pensioenmoeras

       Wouter Koolmees heeft niet zijn politiek stempel op het pensioendossier kunnen drukken. Een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord kan dat veranderen, maar de tijd dringt.

       Bron:           PensioenPro

       Datum:        19 mei 2020

        Permanente Educatie

        Bouwstenen voor een beter belastingstelsel Tweede Kamer

        Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief biedt de Tweede Kamer het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan. Hierin wordt onder andere beschreven dat het beperken van fiscale voordelen voor pensioen het belastingstelsel bestendiger maakt voor de toekomst. Ook zeggen ambtenaren in het rapport dat het meer voor de hand ligt om ouderen geen aow-premie te laten betalen.

        Bron:           Rijksoverheid

        Datum:        18 mei 2020

         ‘Conclusie a-g Europees Hof voedt twijfel over juridische haalbaarheid invaren’

         Korten van pensioenen tast eigendomsrecht aan, aldus de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU. Volgens hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten maakt de conclusie invaren van oude rechten bij stelselherziening in Nederland lastiger.

         Bron:           Pensioenpro

         Datum:         13 mei 2020

          Vakcentrale VCP op de rem bij Pensioenakkoord

          Volgens de vakbondskoepel van agenten, piloten en hoger personeel is de deadline van eind mei voor het pensioenakkoord niet realistisch. De effecten van het overgaan op het nieuwe stelsel zijn nog niet bekend. de VCP wil daar eerst zekerheid over hebben. Minister Koolmees wil half juni de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer te sturen. Dat betekent dat de stuurgroep die daarmee bezig is er eind mei uit moet zijn. Vicevoorzitter van der Kamp van de VCP vindt het te vroeg voor een eindconclusie.  

          Bron:           FD

          Datum:         13 mei 2020

           Nieuwsbrief Pensioenrecht – VU

           In de nieuwsbrief van de VU staat een interessant opiniestuk van Prof. dr. Erik Lutjens en Monique van der Poel. Het stuk gaat over het collectief invaren bij pensioen, en of dat wel of niet strijdig is met het eigendomsrecht.

           Bron:          VU

           Datum:         13 mei 2020

            Overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met een big bang

            De timing van de overgang en de spelregels in de tussentijd zijn naar verluidt nog belangrijke knelpunten in de gesprekken over het nieuwe stelsel. Een besluit volgt de komende weken, aldus het nieuwsbericht. Het bericht roept veel vragen op, we zijn benieuwd naar het besluit!

            Bron:           FD

            Datum:        11 mei 2020

             DNB-directeur: ‘Zonder rekenrente en aanspraken robuuster stelsel’

             Divisiedirecteur toezicht pensioenen bij DNB, Cindy van Oorschot, zegt dat een nieuw pensioencontract zonder aanspraken en rekenrente bijdraagt aan een robuuster stelsel. Zo’n contract geeft namelijk geen aanleiding tot discussie over de spelregels. Door de coronacrisis daalden de dekkingsgraden in het eerste kwartaal met 14%-punt. Dit onderstreept volgens de DNB-directeur nog eens dat het huidige stelsel ‘op lange termijn niet houdbaar is’.

             Bron:           PensioenPro

             Datum:         30 april 2020

              Kamervragen inzake de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel

              Het Kamerlid van Rooijen (50PLUS) heeft een de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld inzake de juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel. De vragen zijn met name gebaseerd op het bericht in  Trouw, d.d. 24 april: ‘Het nieuwe pensioenstelsel waar het kabinet op inzet, lijkt juridisch onhoudbaar’.

               

              Bron:           Eerste Kamer

              Datum:         29 april 2020

               Vicevoorzitter FNV wil geen beloftes meer over hoogte van uitkering

               FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga wil een pensioen waar niks wordt beloofd en waar meer wordt waargemaakt. Vorig jaar sloten kabinet, vakbonden en namelijk een pensioenakkoord, maar er zijn nu plannen om daarvan af te wijken. Hoe langer de huidige situatie, met een historische slechte stand van pensioenfondsen, blijft duren, hoe groter de impact.

               Bron:            NRC

               Datum:         21 april 2020

                

                Bij uitwerking pensioenakkoord staan nog lastige vragen open

                Over onder meer de collectieve risicodeling en invaren moeten nog knopen doorgehakt worden. Over een kleine twee maanden moet de uitwerking naar de Kamer. Het streven naar eind deze maand is losgelaten, en verschoven naar eind mei. Tot die tijd moet er nog over een aantal belangrijke zaken beslist worden.

                Bron:           PensioenPro

                Datum:         21 april 2020

                 

                 Masterclass niveau C Governance

                 Belangrijke Kamerbrieven en wetsvoorstellen vanaf 5 juni 2019 tot heden

                 • Op 6 maart 2020 stuurde de Eerste Kamer een brief met aanvullende vragen over de vernieuwing van het pensioenstelsel.
                 • Op 29 januari 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer de concept jaarplanning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de concept jaarplanning staan brieven, wetsvoorstellen en andere stukken die het ministerie verwacht om in 2020 naar de Tweede Kamer te sturen.
                 • Op 31 januari 2020 waren er een aantal belangrijke Kamerbrieven voor het pensioenakkoord van minister Koolmees. De Kamerbrief Pensioenberekeningen voor 3 scenario’s, met het bijbehorende rapport, de Kamerbrief Evaluatie wet Pensioencommunicatie en de Kamerbrief pensioenadministraties met in de bijlage het rapport: ‘Het effect van het Pensioenakkoord op uitvoeringskosten.
                 • Op 12 december 2019 beantwoorde minister Koolmees Kamervragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel.
                 • Op 19 november 2019 informeerde minister Koolmees de Tweede Kamer over de maatregel voor het voorkomen van onnodige pensioenkortingen. Zie hier de Kamerbrief.
                 • Op 7 november 2019 beantwoorde minister Koolmees Kamervragen over de uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij een blijven lage rente.
                 • Op 7 oktober 2019 stuurde minister Koolmees een Kamerbrief over de planning en uitwerking van het pensioenakkoord. In de bijlage wordt schematisch weergegeven hoe de planning en uitwerking eruitziet.
                 • Op 27 juni heeft minister Koolmees de Kamer middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke uitwerking van de keuzemogelijkheid voor deelnemers om op de pensioeningangsdatum een bedrag ineens op te nemen, ook wel genaamd lumpsum. Hiermee kunnen mensen maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen.
                 • Op 17 juni 2019 is het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Dit was nodig om de komende jaren de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Op 19 juni 2019 stuurde de minister een nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd. De Tweede Kamer heeft op 20 juni 2019 ingestemd met het wetsvoorstel, de Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2019 aangenomen.
                 • Op 5 juni 2019 was er de Kamerbrief Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel. Met deze brief informeerde minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer dat het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord hadden bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. Lees de Kamerbrief hier.

                   

                  Masterclass C pensioencommunicatie swalef woerden

                  Pensioenakkoord 2020: een update

                  Minister Koolmees (SZW) berichtte de Tweede Kamer op 5 juni 2019 per brief dat kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord hebben bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen dat het voor een ieder haalbaar maakt om gezond werkend het pensioen te bereiken. Ook voor degenen met zwaar werk. Sociale partners hebben dit principeakkoord aan hun achterbannen voorgelegd. Lees het hele nieuwsbericht hier

                  masterclass pensioenactualiteiten swalef woerden

                  Het pensioenakkoord: naar een nieuw pensioenstelsel

                  Minister Koolmees (SZW) berichtte de Tweede Kamer op 4 juni 2019 dat het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord hebben bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel: het pensioenakkoord. Met dit akkoord kan de uitwerking beginnen, er is immers met dit pensioenakkoord niet direct een nieuw pensioenstelsel. Vele afspraken moeten nog nader worden uitgewerkt en verschillende pensioenwetgeving moet worden gewijzigd, de grote lijnen zijn nu vastgelegd. Wat gaat er nu eigenlijk veranderen en wat betekent dit concreet? En waarom is dit pensioenakkoord eigenlijk ‘nodig’? Bovenstaande vragen behandelt Mr. Diederik Kok in zijn artikel dat verscheen in Pensioen & Praktijk. Lees het hele artikel hier.

                  Swalef Pensioenadvies

                  Wat betekent het pensioenakkoord voor de governance van pensioenfondsen?

                  Het kabinet heeft de ambitie om met ingang van 2022 het wettelijk kader omtrent het pensioenakkoord gereed te hebben. In zijn brief van 7 oktober 2019 aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de planning en uitwerking van het akkoord geschetst. Monica Swalef schreef een artikel in het vakblad Pensioen Magazine waarin zij verkent of de mogelijke wijzigingen van het pensioenstelsel ook zullen of moeten leiden tot wijzigingen in de governance van pensioenfondsen. Lees het artikel hier.

                  Afbeelding Tijdlijn planning pensioenakkoord

                  Minister Koolmees berichtte de Tweede Kamer op 7 oktober 2019 over de planning en uitwerking van het pensioenakkoord. De planning wordt ook wel aanschouwd als ‘the roadmap’. De leiding voor de uitwerking van het Pensioenakkoord heeft een stuurgroep bestaande uit: het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden. De adviserende leden zijn: DNB, de AFM, het CPB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

                  In een tabel wordt schematisch de planning van de uitwerking van het Pensioenakkoord weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal thema’s. Uit de brief blijkt dat volgens Koolmees de kortingsdreiging losstaat van de uitwerking van het pensioenakkoord.

                  Wij maakten van deze tabel een overzichtelijke tijdlijn!

                  Opleidingen Pensioenakkoord

                  Op 25 juni 2020 geven wij een Masterclass over het Pensioenakkoord. Alles wat dan bekend is over dit onderwerp zullen we behandelen in de Masterclass, zodat je verder voorbereid wordt op wat komen gaat, zodat de juiste planning en keuzes gemaakt kunnen worden.

                  Door de bomen het bos blijven zien, verbanden leggen en actualiteiten kunnen duiden en toepassen in de dagelijkse praktijk. Daar draait het om, ook in deze Masterclass. Nu alvast meer weten? Kijk dan hier.