Europa & Pensioen

Op deze pagina vind je al het nieuws met betrekking tot Europa en pensioen. Hieronder valt ook het Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP). Ook interessante artikelen en nieuwsberichten die wij zelf hebben geschreven kan je hier vinden. Deze pagina is het verzamelpunt van alle relevante informatie. Klik hier voor meer informatie over hoe Westerbrink-Swalef je kan helpen met betrekking tot: PEPP EU strategie, juridische structurering en vergunningsaanvraag, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, businessplanning, contacten leggen met EIOPA/EC en contacten leggen met potentiële PEPP-partijen, zoals asset managers, banken en verzekeraars.

 

On this page you can find all the relevant news regarding Europe and pension. This also contains the Pan-European Personal Pension product. We also wrote some news items on the subject – which can be found here as well. This page collects all information on the PEPP. Click here for more information on how Westerbrink-Swalef can help you regarding: training, advice, strategy on PEPP in an EU perspective, legal structuring and application process, feasibility study, market research, business planning, interacting with European institutions and interacting and networking with potential partners such as asset managers, banks, insurers and distribution partners.

Wat moet een pensioenfonds met de groene taxonomie?

De Europese Commissie heeft een taxonomie ontwikkeld. Daarmee kunnen bedrijven bepalen in hoeverre hun producten en diensten groen zijn. De taxonomie is eind april 2021 gepresenteerd en is onderdeel van de ‘green deal’ van de Europese Commissie. De taxonomie is relevant voor veel pensioenfondsen, omdat zij in 2023 moeten rapporteren of hun beleggingen voldoen aan de taxonomie.

Bron:            PensioenPro Insights
Datum:         5 mei 2021

Brussel dwingt honderden bedrijven tot duurzamer dus duurder en dikker jaarverslag

Steeds meer grote bedrijven moeten transparanter zijn over hun duurzaamheid. De Europese Commissie dwingt deze bedrijven tot meer informatie in hun jaarverslag met een nieuwe richtlijn. Daarnaast moet een accountant of andere controleur tekenen voor de juistheid van de cijfers. Dit maakt het jaarverslag van bedrijven dikker, maar ook duurder. Volgens de planning zullen deze regels in 2023 inwerking treden.

Bron:            FD
Datum:         25 april 2021

Nederland behandelt PEPP fiscaal gelijk aan producten derde pijler

Nederland geeft geen uitvoering aan de aanbeveling van de Europese Commissie. De Europese Commissie roept namelijk de lidstaten op om een PEPP hetzelfde belastingvoordeel te geven als een binnenlands derde pijler product. Ook indien een PEPP niet aan alle voorwaarden voldoet voor fiscale facilitering in de lidstaat. Minister van Financiën zegt bij de start van de internetconsultatie Besluit uitvoering PEPP-verordening: “Nederland hecht eraan dat voor PEPP’s de fiscale behandeling gelijk is aan binnenlandse derde pijler producten”. De internetconsultatie loopt tot 3 juni 2021.

Bron:            VVP
Datum:         22 april 2021

Brussel wil aankomende jaren tot recordbedrag van € 800 mrd euro op de kapitaalmarkt lenen

De Europese Commissie wil tot het einde van 2026 ieder jaar ongeveer € 150 mrd bij gaan lenen op de kapitaalmarkt. Dit wil de Europese Commissie doen om de lamgeslagen Europese economieën digitaler, weerbaarder en tevens groener te maken. Door dit plan wordt de Europese Commissie de grootste uitgever van schulden in de euro’s, zelfs groter dan de lidstaat Duitsland.

Bron:            FD
Datum:         14 april 2021

Vermogensbeheerders worstelen met SFDR-classificatie matchingportefeuille

Een aanzienlijk deel van de ldi-mandaten krijgt een grijs Europees duurzaamheidslabel (SFDR). Pensioenfondsen UWV en Meubel hebben hun pensioenregeling onder de nieuwe Europese verordening SFDR gecategoriseerd als financieel product dat duurzaamheid stimuleert. Desondanks is de portefeuille voor renteafdekking, welke bestaat uit ongeveer 30% van hun beleggingen voorlopig geclassificeerd als grijs.

Bron:            PensioenPro
Datum:         13 april 2021

Gedelegeerde verordening 2021/473 verschenen in het Publicatieblad van de EU

Door de stijgende levensverwachting is lange termijn beleggen voor een afdoende aanvullend pensioen noodzakelijk. Hiervoor is het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) een eerste stap. Op 22 maart 2021 is de gedelegeerde verordening 2021/473 voor technische reguleringsnormen voor het PEPP in het Publicatieblad van de EU verschenen. Naar verwachting komen de eerste PEPP’s rond april 2022 op de markt.

Bron:            EUR-Lex
Datum:         1 april 2021

Evaluatie van de Europese toezichthoudenden autoriteiten

Op 12 maart 2021 heeft de Europese Commissie een consultatie gepubliceerd waarin zij vragen stelt over het functioneren van de Europese toezichthoudende autoriteiten: de European Supervisory Authorities of ESA’s (EIOPA, EBA, ESMA) en de European Systemic Risk Board.

Bron:            Europese Commissie
Datum:         12 maart 2021

Geen wijzigingen van rentetarieven ECB verwacht

De Europese Centrale Bank nam op donderdag 11 maart 2021 een rentebesluit. De belangrijkste vraag bij dit rentebesluit is of de Europese Centrale Bank de steunmaatregelen voor de economie van de eurozone gaat uitbreiden omwille van de coronacrisis. Bij het vorige rentebesluit, welke werd genomen afgelopen januari 2021, werd dit namelijk nog niet nodig geacht.

Bron:            AMweb
Datum:         11 maart 2021

Nieuwe Europese groene regels zorgen voor tweedeling in pensioensector

Op 10 maart 2021 zijn de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-regels ingegaan. Conform deze regels gaan de vijf grootste pensioenfondsen rapporteren over de negatieve effecten op hun beleggingen op milieu en mens. Veel andere pensioenfondsen kiezen voor een opt-out. Het gaat hierbij om artikel 4 van de verordening, waaruit volgt dat fondsen transparant moeten zijn over de negatieve impact van hun beleggingsbeslissingen.

Bron:            PensioenPro
Datum:         11 maart 2021

Rentestijging bezorgt ECB hoofdbrekens

De rentestijging van de kapitaalmarkt bezorgt de Europese Centrale Bank hoofdbrekens. Een te snelle stijging van de rente kan het economisch herstel onderdrukken. Analisten denken dat de Europese Centrale Bank om die reden het tempo in het pandemisch opkoopprogramma moet opvoeren. Daarbij krijg de Europese Centrale Bank mogelijk hulp van de Fed.

Bron:            FD
Datum:         9 maart 2021

Door nieuwe EU-eisen wordt ‘lichtgroen’ beleggen de norm. Maar gaat dat de wereld ook redden?

Vanaf 10 maart 2021 zijn Europese professionele beleggers zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders door de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht om niet-financiële aspecten te peilen van bedrijven waarin ze beleggen. De nieuwe Europese regels moeten ‘greenwashing’ tegengaan. De vraag is of deze nieuwe regels de planeet echt groener maakt, aangezien “het gevaar is dat ze vooral een enorme papierwinkel op gang brengen om bestaande portefeuilles van het predicaat ‘lichtgroen’ te voorzien” volgens Marijn Jongsma, economisch redacteur bij EW.

Bron:            EW
Datum:         8 maart 2021

ECB koopt minder obligaties, markten berusten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder obligaties aangeschaft. In het kader van het pandemie-opkoopprogramma (PEPP) bleek het bedrag aan aangeschafte obligaties ook deze week lager te zijn. Verschillende directieleden hadden echter gezegd de stijgende rentes ‘nauwlettend in de gaten te houden’.

Bron:            FD
Datum:         8 maart 2021

Europese Toezichthouders publiceren verklaring over SFDR

Op 25 februari 2021 hebben de Europese Toezichthouders (ESAs) een Supervisory Statement gepubliceerd over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en daarbij de nog ontbrekende secundaire wetgeving (RTS). In de verklaring adviseren de ESAs aan financiële marktpartijen en nationale toezichthouders om de conceptversie van de RTS als leidraad te gebruiken voor de implementatie van de SFDR, ondanks dat deze nog niet officieel van kracht is. De implementatiedeadline van de SFDR is 10 maart 2021. De RTS zal hoogstwaarschijnlijk pas per 1 januari 2022 in werking treden.

Bron:              Pensioenfederatie
Datum:         26 februari 2021

Is het ECB-beleid nodeloos ingewikkeld?

De Europees Centrale Bank is van mening dat de inflatie in de eurozone te laag is. Opkoopprogramma’s goedkoop geld en strafrentes zouden hierin verandering moeten brengen, maar resultaat blijft uit. Het risico bestaat zelfs dat de neveneffecten schadelijker zijn dan het beoogde effect. Ondanks dat de inflatie in januari naar 0,9% schoot na zes maanden daling, is dit inflatiecijfer vertekend door tijdelijke factoren.

Bron:              FD
Datum:         25 februari 2021

Swalef pensioenjuristen academie

Roep om centraal toezicht op Europese markten luider na brexit en Wirecard-schandaal

De Europese Centrale Bank heeft sinds de schuldencrisis een groot deel van het toezicht op de bancaire sector overgenomen van de lidstaten. Echter is toezicht op financiële markten, vermogensbeheerders en beurzen nog verdeeld. Vanwege de Brexit en het Wirecard-schandaal is de behoefte aan centraal georganiseerde toezicht groter geworden.

Bron:              FD
Datum:         24 februari 2021

Chaos bij invoering nieuwe groene EU-regels

Op 10 maart 2021 gaat een deel van de nieuwe groene financiële regels in werking als onderdeel van de EU Green Deal. De SFDR, de verordening die van kracht wordt, is complex. Vermogensbeheerders in de EU moeten als eerste voldoen aan de nieuwe regels. De implementatie verloopt chaotisch wegens de ‘vage’ definities van begrippen in de wet en de ruime interpretatie van de wet.

Bron:              FD
Datum:         23 februari 2021

Wereldwijde investeerders versnellen ESG-investeringen als reactie op pandemie

De wereldwijde pandemie heeft zowel het belang van ESG-kwesties benadrukt als de ESG-integratie door institutionele beleggers versneld, blijkt uit onderzoek onder 200 vermogensbezitters met een activa van totaal 18 biljoen dollar. Uit het onderzoek onder staatsinvesteringsfondsen, verzekeraars, schenkingen/stichtingen en pensioenfondsen bleek dat meer dan driekwart (77%) van de beleggers ESG-investeringen “aanzienlijk” of “matig” verhoogde als reactie op COVID-19, waarbij dit cijfer opliep tot 90% voor de grootste instellingen (meer dan 200 miljard dollar aan activa).

Bron:            Duurzaam beleggen
Datum:         10 februari 2021

Europese hervorming knaagt aan buffers verzekeraars

De Europese rekenregels voor verzekeraars gaan veranderen. Toezichthouder Eiopa wil ook langlopende marktrentes een grotere rol geven bij het uitrekenen van de buffers. Analisten reageren positief, maar verzekeraars vrezen vooral voor de hogere administratieve lasten die ermee gepaard gaan. Een verzekeraar van een pensioenproduct moet bijvoorbeeld in de volgende eeuw ook nog uitkeringen aan klanten doen.

Bron:            FD
Datum:       9 februari 2021

Britse pensioenbeheerder Nest in zee met Atos voor digitalisering pensioenbeheer

De Britse pensioenbeheerder Nest, dat ruim negen miljoen pensioenen beheert – heeft Atos geselecteerd voor de digitalisering van haar pensioenprogramma. De nieuwe dienstverlening wordt vanaf 2023 van kracht. De overeenkomst is het resultaat van een openbare aanbesteding en heeft een looptijd van tien jaar met een optie tot verlenging met vijf jaar en hierna nog een extra optionele verlenging tot drie jaar.

Bron:           Emerce
Datum:       9 februari 2021

Speech by Gabriel Bernardino, EIOPA Chairman, delivered at the 10th anniversary conference

Op 4 februari 2021 nam Gabriel Bernardino afscheid als voorzitter van Eiopa (de Europese toezichthouders voor verzekeringen en pensioen). In zijn afsluitende speech zei Bernardino onder andere dat er bij de volgende herziening van de IORP richtlijn een Europees toezichtkader moet komen voor tweede-pijlerpensioen. Dit zou kunnen bijdragen aan de schaalgrootte van pensioenvoorzieningen in de Europese markt.

Bron:             EIOPA
Datum:        4 februari 2021

Nieuwste groene EU-regels minder geschikt voor pensioenfonds

worden onder de nieuwe duurzame Europese verordening SFDR gezien als financieel product. De Sustainable Finance Disclosure Regulation, die deels op 10 maart 2021 ingaat, verplicht ‘marktdeelnemers’ als pensioenfondsen informatie te geven aan klanten over hun duurzaamheidsbeleid en het groene gehalte van hun producten. Die klanten kunnen dan gefundeerde keuzes maken voor duurzaam beleggen. Dat zorgt voor tal van extra rapportageverplichtingen, waar pensioenfondsen en deelnemers niet op zitten te wachten.

Bron:            PensioenPro
Datum:        27 januari 2021

Europees pensioenfonds DuPont bedient enkel nog Nederlandse deelnemers

Omdat twee dochterbedrijven van Dupont verkocht worden aan een Amerikaans bedrijf verlaten drie van de vier werkgevers het pensioenfonds van Dupont. Een overgang naar een Nederlandse uitvoerder is bij de huidige economische situatie kostentechnisch niet haalbaar, en daarom blijft het pensioen van de Nederlandse deelnemers in België beheerd worden.

Bron:            DEPF
Datum:        26 januari 2021

De Londense City is vergeten in de nieuwe brexitdeal

In de maanden waarin de brexitdeal tussen Brussel en Londen werd uitgewerkt, ging het voornamelijk over vis, maar weinig over de financiële sector. Toch is Londen alleen al goed voor een jaarlijkse €84 mrd aan belastinginkomsten. Premier Johnson gaf bij de bekendmaking van de nieuwe afspraken al toe dat de afspraken voor de Britse banken, vermogensbeheerders en handelaren “wellicht niet zo ver gaat als we hadden gewild”.

Bron:            FD
Datum:        10 januari 2021

Deutsche Bank wil leidende rol bij Europese bankenconsolidatie

Deutsche Bank zal niet tevreden zijn met enkel een bijrol in het Europese fusiespel rond de banken en werkt aan een ingrijpend vernieuwingsprogramma. Volgens topman Christian Sewing zitten zowel de zakelijke als ook de particuliere tak van het bedrijf in de lift.

Bron:            FD
Datum:        3 januari 2021

Swalef pensioenjuristen academie

Brits parlement geeft groen licht voor handelsdeal

De Britse kamerleden stemden met overgrote meerderheid in met de wetgeving waarmee de handelsdeal in Britse wetgeving wordt omgezet. Zowel oppositiepartij Labour als de brexithaviken in Johnsons eigen Conservatieve Partij hadden al aangekondigd het akkoord te steunen. Wel was er onvrede over de enorme haast waarmee de deal door het parlement moest worden gejaagd, waardoor er nauwelijks tijd was voor kritische bestudering.

Bron:            FD
Datum:        30 december 2020

NVB: brexitdeal wekt vertrouwen voor verdere afspraken financiële sector

Het handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is positief voor het vertrouwen tussen beide partijen, constateert voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het vertrouwen zou volgens Buijink nodig zijn voor het maken van ‘verdere afspraken’ over financiële dienstverlening en data. Britse dienstverleners hebben, ondanks het gesloten handelsakkoord, niet langer automatisch toegang tot de markt in de 27 EU-lidstaten. Afspraken die gemaakt zijn, moeten ervoor zorgen dat beide partijen onafhankelijk van elkaar besluiten of de regels voldoende aansluiten. Het VK heeft al aangegeven gebruik te willen maken van deze maatregelen. De Europese Commissie heeft de stap echter nog niet gezet.

Bron:           AMweb
Datum:        28 december 2020

Esma wil uitstel verplichting tot centrale clearing pensioenfondsen

De Europese toezichthouder Esma heeft aan de Europese Commissie gevraagd om pensioenfondsen nog minimaal een jaar langer tijd te geven om over te gaan tot centrale clearing van hun derivatentransacties. Het huidige uitstel loopt tot juni 2021.

Bron:           PensioenPro
Datum:        21 december 2020

PEPP nadere wetgeving

De nadere PEPP-wetgeving ter aanvulling van Verordening (EU) 2019/1238, bevat technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor de in het kostenplafond begrepen kosten en vergoedingen, voor informatiedocumenten en voor risicolimiteringstechnieken voor het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct.

Bron:            Europese Commissie
Datum:        21 december 2020

Brussel en London blijven zoeken naar brexitdeal

De gesprekken over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn voortgezet, maar er lijkt nog geen doorbraak te komen. Vanwege de economische belangen lijkt het logisch dat er de tijd voor genomen wordt. Anderzijds duurt hierdoor de onzekerheid voor het bedrijfsleven nog voort

Bron:            FD
Datum:        13 december 2020

Vergeten grondrechtenverjaardag EU verdient feest

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bestaat 20 jaar. Toch gaat dit jubileum aan iedereen voorbij, terwijl het Handvest de afgelopen decennia symbool stond voor de recente Europese geschiedenis. Het Handvest kan worden gezien als de belangrijkste bron van politieke, economische en sociale vrijheid in de Europese Unie.

Bron:            FD
Datum:        10 december 2020

Brexitonderhandelingen hervat in ultieme poging tot deal te komen

De Brexitonderhandelaren Michiel Barnier en David Frost hebben na een pauze de gesprekken over een handelsakkoord weer herpakt. Vrijdag hadden zij een pauze ingelast, maar zaterdag werden zij door Britse premier Boris Johnson en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geïnstrueerd om verder gesprekken te voeren.

Bron:           FD
Datum:        6 december 2020

Brexit: moeten pensioenfondsen zich zorgen maken?

Omdat de Brexit er nu aan zit te komen en het voorstel van een tijdelijke vrijstelling van de baan is, moeten Britse financieel dienstverleners maatregelen treffen om hun diensten aan te kunnen blijven bieden aan Nederlandse pensioenfondsen. Pensioenfondsen moeten daarom een dubbele check doen op Britse uitbestedingspartners.

Bron:           Fondsnieuws
Datum:        18 november 2020

Hoge Raad: geen belasting Nederland op AOW-uitkering van gepensioneerde in Portugal

Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord over het heffen van belasting over de AOW-uitkering van een inwoner in een ander land, in casu Portugal. Een gepensioneerde die pensioen had opgebouwd in Nederland en in Portugal was gaan wonen kreeg in 2018 opeens bericht van de Sociale Verzekeringsbank dat door een wetswijziging ter zake van de loonheffingskorting vanaf 1 januari 2019 loonheffing wordt ingehouden op zijn AOW-uitkering. Hiertegen maakt de gepensioneerd bezwaar en stelt dat Nederland niet mag heffen omdat niet aan elke van de onder a, b en c genoemde voorwaarden van artikel 18, lid 2 van het Verdrag is voldaan. De Hoge Raad oordeelt dat: “Een uitkering die is betaald krachtens de bepalingen van het socialezekerheidsstelsel van Nederland aan een inwoner van Portugal mag op grond van artikel 18, lid 2 van het Verdrag in Nederland alleen worden belast als is voldaan aan elk van de in de letters a, b en c van artikel 18, lid 2 van het Verdrag gestelde voorwaarden”. De Hoge Raad stelt de gepensioneerde dus in het gelijk. Nederland mag de AOW-uitkering van de gepensioneerde inwoner van Portugal niet belasten.

Bron:           Rechtspraak
Datum:        6 november 2020

Nederland voor Europees Hof wegens afscherming pensioenmarkt

Vanwege het feit dat Nederland te zware eisen stelt bij het verhuizen van pensioenkapitaal naar een ander land binnen de Europese Unie, daagt de Europese Commissie Nederland voor het Europese Hof van Justitie. Dit zou namelijk in strijd zijn met het vrije verkeer op de Europese markt.

Ook zou het vrije verkeer van personen in het geding zijn. Toenmalige werknemers moeten eerst aan de voorwaarde van een bankgarantie of zakelijk onderpand voldoen, voordat ze pensioenkapitaal over kunnen dragen aan een buitenlandse uitvoerder of in het buitenland pensioenkapitaal kunnen inkopen. Het is niet de eerste keer dat Nederland voor het Hof wordt gedaagd. In mei 2020 stapte de Commissie ook al naar de rechter vanwege het heffen van belasting in geval van overdracht van pensioenkapitaal naar een EU-lidstaat.

Bron:           FD
Datum:        30 oktober 2020

EIOPA- Guidelines ICT – Security en – governance

Op 12 oktober 2020 heeft EIOPA de ”Guidelines on information and Communication Technology security and governance (ICT) gepubliceerd. Hierin staat richtlijnen voor de nationale toezichthouders en voor (her)verzekeraars hoe zij de regelgeving van de Commissie omtrent operationele risico’s dienen toe te passen met betrekking tot ICT-security en -governance maatregelen.

Bron:           EIOPA
Datum:        12 oktober 2020

Mobiliteit in pensioenen

Of wij overal wat van vinden? Wel als het bijdraagt aan ‘samen werken aan een hoger niveau’. Een visie op mobiliteit in pensioenen in Europa hoort daar natuurlijk bij. Monica Swalef beantwoordde voor De Actuaris een aantal vragen over het internationale karakter ervan. Hierbij komt natuurlijk het PEPP aan bod. Interessant en leuk. Hier lees je ‘m!

 

Bron:           De Actuaris
Datum:        25 oktober 2020

DNB: Brexit-update

DNB roept pensioenfondsen op om – voor zover nog niet gedaan – tijdig met Britse beleggingsdienstverleners in gesprek te gaan en de benodigde acties in gang te zetten, om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan.

Bron:           DNB
Datum:        21 oktober 2020

Hof EU: pensioenfondsbeheerdiensten komen niet voor de BTW vrijstelling in aanmerking

In deze zaak ging het om het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 135, lid 1, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

Het artikel moet volgens het Hof worden uitgelegd dat diensten ter zake van het beheer van beleggingen die worden verricht krachtens een bedrijfspensioenregeling, met uitsluiting van elke schadeloosstelling bij risico, niet kunnen worden aangemerkt als „handelingen ter zake van verzekering” in de zin van deze bepaling en dus niet kunnen vallen onder de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) waarin deze bepaling voor dergelijke handelingen voorziet. Pensioenfondsbeheerdiensten komen dus niet voor de BTW vrijstelling in aanmerking.

 

Bron:           Curia

Datum:         8 oktober 2020

Uitspraak Europees Hof is wel/geen belemmering voor invaren

Vorige maand deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over pensioenen. Hoogleraren Hans van Meerten en Erik Lutjens kruisen de degens over de gevolgen daarvan voor het invaren van bestaande pensioenrechten in het nieuwe stelsel. Hans van Meerten meent dat de uitspraak betekent dat ‘invaren nauwelijks juridisch houdbaar’ is, en dat het een inbreuk is op artikel 1 van de EU grondrechten, terwijl Erik Lutjens juist meent dat invaren niet geblokkeerd wordt.

Bron:            PensioenPro
Datum:         6 oktober 2020

Arrest Europese Hof – Gelijke behandeling in arbeid en beroep i.v.m. pensioen

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Source:                 Curia
Date:                    24 september 2020

EIOPA finalises the regulation of the pan-European Personal Pension Product

 

PEPP proposed legal instruments and technical advice:

 

PEPP other documents of the proposal:

 

Source:                 EIOPA
Date:                    4 september 2020

Ierse fintech wil primeur met eerste pepp

Swalef nieuwsbericht | Update Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP)

Op 19 juni 2019 schreven wij een nieuwsbericht over het Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (hierna: het PEPP). In dit bericht van 19 juni 2019 wordt beschreven wat de PEPP-verordening biedt. Inmiddels is een update over de tijdlijn van de PEPP verordening op zijn plaats, de PEPP verordening is namelijk in werking getreden! Klik hier voor het nieuwsbericht. 

Swalef nieuwsbericht | Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP)

De vergrijzing in Europa creëert uitdagingen, waaronder de uitdaging om te zorgen dat mensen genoeg geld opzij zetten voor een aangename oude dag. Eind juni 2017 kwam de Europese Unie met een voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct, oftewel een PEPP. Wij hebben daar eerder, op 2 maart 2018, een nieuwsbericht over geschreven.

Intussen werd er op 4 april 2019 een Q&A van de Europese Commissie gepubliceerd over de PEPP-verordening. Ook in de beantwoording van vragen over de werkgroep Kapitaalmarktunie van 4 juni 2019 worden vragen beantwoordt over de huidige stand van zaken van de PEPP-verordening.

De Europese Raad heeft op 14 juni 2019 de PEPP-verordening aangenomen. De verordening werd donderdag 20 juni 2019 ondertekend en vervolgens gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Twintig dagen later trad de PEPP-verordening in werking. Wij schreven hier een nieuwsbericht over.

Swalef nieuwsbericht | Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP)

PEPP is volgens de Europese Commissie een derde pijler product en moet grensoverschrijdende uitvoering van pensioensparen zo eenvoudig, veilig en kosteneffectief mogelijk maken. Omdat Europese wetgeving vóór nationale wetgeving gaat, kan PEPP ook gevolgen hebben voor het pensioensysteem in Nederland.

Op 29 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct, het PEPP. Het Europees Parlement heeft hierop een aanpassingsvoorstel ingediend dat 19 maart 2018 gepubliceerd werd.

In ons nieuwsbericht zetten wij de belangrijkste zaken over deze Europese pensioenvoorziening op een rijtje.