Nieuwe geschiktheidseisen pensioenfondsen ten gevolge van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012

mei 08

In dit overzichtsartikel in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken dat Monica Swalef schreef gaat zij in op de aspecten ten aanzien van geschiktheid die van invloed zijn op pensioenfondsen, en dan met name de nieuwe aspecten die voortvloeien uit de Beleidsregel Geschiktheid.

Bron:           Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Datum:         5 mei 2020