Samenwerkingen

We leven in een netwerksamenleving. Wij werken dan ook graag samen met ijzersterke partners. Partijen die heel goed zijn in hun vak. En qua cultuur bij ons passen. Natuurlijk zijn wij opdrachtgever. Maar je kunt er van op aan dat we altijd de juiste persoon op de juiste positie hebben. Dat begint al met onze docenten bij onze opleidingen. Stuk voor stuk mensen met heel veel ervaring in de sector. Maar ook in de adviespraktijk. Zo werken wij samen met onze favoriete actuariële bureaus, communicatiespecialisten, met De Clercq voor (pensioen)advocatuur en met de specialisten van Westerbrink met wie we samen alles weten van het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). We brengen onze missie ‘samen naar een hoger niveau’ ook daadwerkelijk in praktijk.

PEPP-Kenniscentrum

De specialisten van Westerbrink en Swalef weten alles van het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) en zitten boven op alle ontwikkelingen. Westerbrink was zelfs nauw betrokken bij de behandelfase van de verordening ervan. Het PEPP-Kenniscentrum is dus de plek voor advies als u daarmee aan de slag wilt. In 2020 kan naar verwachting een vergunning worden aangevraagd. In 2021 staat de uitrol gepland.

Het voorstel voor de PEPP-verordening is op 29 juni 2017 door de Europese Commissie ingediend. Bijna twee jaar later, op 4 april 2019 stemde het Europees Parlement in met de komst ervan. Huidige regels op nationaal en EU-niveau worden door een pan-Europees kader voor pensioenen toe te voegen dus aangevuld. Dit najaar worden de laatste details door EIOPA vastgesteld.

Het PEPP is een Europees persoonlijk pensioenproduct, vergelijkbaar met het Nederlandse ‘banksparen’ en lijfrentes. Het is daarmee een vrijwillig pensioenspaarproduct dat een nieuwe pan-Europese optie biedt om via beleggingen te sparen voor de oude dag. Kenmerkend is dat PEPP een expliciet pensioendoel heeft. Wij verwachten dat PEPP met name buiten Nederland zal worden toegepast in de 2e pijler.

Westerbrink-Swalef kunnen je vanuit het PEPP-Kenniscentrum helpen met

 • Alle relevante PEPP-informatie
 • PEPP EU strategie
 • Juridische structurering en vergunningsaanvraag
 • Haalbaarheidsstudie
 • Marktonderzoek
 • Businessplanning
 • Contacten leggen met EIOPA/EC
 • Contacten leggen met potentiële PEPP-partijen:
  • Asset managers
  • Banken
  • Verzekeraars
  • Distributiepartners

English version:

From the beginning, the specialists at Westerbrink and Swalef have been closely involved with the development of a Pan-European Personal Pension Product (PEPP) resulting in a deep expertise on the topic. From development until the negotiation process and the following second level legislation until the enrollment of the first PEPPS we have been closely monitoring all aspects.

In 2017, the European Commission put forward a proposal for the PEPP regulation. After almost two years, both the European Parliament and the European Council adopted and approved the outcome of fierce negotiations after which the PEPP became a reality. The PEPP falls under a so called ‘second regime’ so it does not change any existing legislation, but offers a new label guaranteeing solid consumer protection and easy portability between Member States. The last details are currently being filled in by the European pension supervisor EIOPA.

The PEPP is a voluntary pension product which can be used to save for retirement cross border, enabling savers to stay with their provider and offers providers a market of approximately 350 million members of working age through the Capital Markets Union.

If you want to know more about the PEPP, in general or in detail: the PEPP centre can help. We expect that the firsts PEPPs can already be active in 2021.

At the PEPP knowledge centre, Westerbrink-Swalef will be able to help you with:

 • All relevant information on PEPP
 • Training
 • Advice
 • Strategy on PEPP in an EU perspective
 • Legal structuring and application process
 • Feasibility study
 • Market research
 • Business planning
 • Interacting with European institutions
 • Interacting and networking with potential partners such as asset managers, banks, insurers and distribution partners