Nederland voor Europees Hof voor belasten internationale individuele waardeoverdracht

jun 03

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF bericht

Nederland voor Europese Hof voor belasten internationale individuele waardeoverdracht

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie, omdat waardeoverdrachten naar buitenlandse pensioenuitvoerders worden belast als de mogelijkheid tot afkoop daardoor ruimer wordt dan in Nederland. Nederland wil met deze belastingheffing voorkomen dat het opgebouwde pensioen in het buitenland lumpsum wordt opgenomen, terwijl dit in Nederland niet mag.

Het heffen van belasting op overdrachten van pensioenkapitaal naar deze lidstaten, terwijl dit niet het geval is bij binnenlandse individuele waardeoverdrachten, vormt echter een ernstige belemmering voor het vrij verkeer van werknemers, het vrij verrichten van diensten en het vrij verkeer van kapitaal (artikelen 45, 56 en 63 VWEU), aldus de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft daarom op 21 november 2012 een aanmaningsbrief aan Nederland gestuurd, gevolgd door een met redenen omkleed advies op 19 juli 2018. Aangezien Nederland hieraan nog geen gevolg heeft gegeven, maakt de Commissie de zaak nu aanhangig bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hoewel de bescherming van de regels met betrekking tot pensioen in Nederland waar de belastingheffing toe dient op zich begrijpelijk is mag dit ook naar onze mening niet leiden tot een inbreuk in het vrije verkeer binnen Europa. Daarnaast introduceert Nederland met het pensioenakkoord nu ook een (beperkte) lumpsum mogelijkheid. Zie alles over het pensioenakkoord ook op onze website.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.