Masterclass Fiscale actualiteiten

dec 17

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF blog

Geschreven door: Ben Schuurman

De basis voor de Masterclass Fiscale actualiteiten van 8 december was de “Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord” van juni 2020.

Tijdens de Masterclass kwamen onder andere de in 2020 gepubliceerde V&A’s van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst langs. Met name de corona-gerelateerde V&A’s over herintreden na vroegpensioen en over loonoffers met arbeidsduurverkorting en zonder arbeidsduurverkorting spraken tot de verbeelding. Na een stukje overgangsrecht voor levensloopregelingen, de gevolgen van de gematigdere stijging van de AOW-leeftijd en het nieuwe nabestaandenpensioen kwam de Wet bedrag ineens, RVU drempelvrijstelling en uitbreiding verlofsparen aan bod.

Bedrag ineens

Een belangrijk aandachtspunt bij het recht op afkoop is dat het afkoopbedrag van 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen wel meetelt als inkomen, en als inkomensgrondslag voor toeslagen. Gevolg hiervan kan zijn dat de werknemer die besluit 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen in dat jaar alle toeslagen kwijt kan raken. Maar afkoop kan ook juist het tegengestelde effect sorteren. Een pensioengerechtigde met een pensioen dat net boven het grensinkomen voor toeslagen zit kan door afkoop van 10%, voor de jaren daarna juist wel in aanmerking komen voor toeslagen. Advies op maat moet dus alle kanten belichten: Wat is de beste keuze? Afkopen op het eerste of tweede afkoopmoment, variabiliseren of gewoon de uitkeringen normaal in laten gaan?

RVU drempelstelling

Ook de RVU drempelvrijstelling kwam aan bod. Door middel van aan aantal voorbeelden werd toegelicht hoe de drempelvrijstelling (vrijstelling van 52% eindheffing over een drempelbedrag) moet gaan werken en wanneer de werkgever eventueel voor subsidie in aanmerking kan komen. Opvallend is het verschil in benadering tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Belastingdienst. Waar het ministerie van SZW een vrijwillige vertrekregeling bij KLM vrijwillig vindt, vindt de Belastingdienst de dreiging van gedwongen ontslagen, die bij onvoldoende vrijwillig vertrek zullen volgen, voldoende om het ontslag als toch wel onvrijwillig te kwalificeren. En vrijwillig of onvrijwillig ontslag maakt voor de mogelijkheden van voortgezette pensioenopbouw nogal wat uit.

Pensioenakkoord

Als laatste onderwerp kwam het pensioenakkoord ter sprake. Aan de hand van kantelende linialen werd het projectierendement uitgelegd. Hierdoor zou het nieuwe stelsel uiteindelijk tot meer koopkrachtbehoud moeten gaan leiden. Ook werd ingegaan op de grotere onzekerheid van de uitkeringen en de beschermende maatregelen zoals de solidariteitsreserve en het leeftijdsafhankelijk toerekenen van risico en rendement. Het nieuwe stelsel met alleen een toets op de leeftijdsonafhankelijke premie is fiscaal minder complex.

Dank zij de levendige interactie vloog de tijd voorbij. Ik hoop dat deze sessie heeft bijgedragen aan beter begrip van de (toekomstige) fiscale wetgeving. Leuker zal dat niet worden, eenvoudiger wel.

Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Dat kan! Op maandag 25 januari 2021 geven wij de Masterclass Fiscale aspecten van het Pensioenakkoord. Bekijk de opleiding hier, en meld je aan!

 

Datum: 17 december 2020

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.