Specialisaties

Wij voeren diverse opdrachten uit voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Hieronder geven wij je een indruk van hetgeen wij mogelijk ook voor jou kunnen betekenen. Bekijk ook onze referentiepagina voor meer informatie over onze opdrachtgevers.

Communicatie
Het communiceren over pensioenvraagstukken en pensioenregelingen.
Klik hier om naar onze communicatiepagina te gaan

Conflicten
Het adviseren bij pensioen juridische conflicten tussen (in alle combinaties) pensioenuitvoerder/werkgever/
ondernemingsraad/(oud)werknemers

Fusie- en overnametrajecten
Het adviseren van bedrijven in verband met een fusie- en overnametrajecten ten aanzien van de relevante pensioenvraagstukken.

Governance
Het adviseren over en begeleiden van de implementatie van pension fund governance bij pensioenfondsen en de governance van verzekerde regelingen.
Klik hier om naar onze Governance pagina te gaan.

Internationaal pensioenrecht
Hierbij kunt u denken aan de begeleiding van werkgevers en ondernemingsraden bij trajecten waarbij de wens bestaat om de pensioenopbouw te verhuizen bijvoorbeeld naar België en in dat geval onder te brengen in een Belgisch Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP).

Liquidatie pensioenfondsen
Het adviseren inzake liquidatie van pensioenfondsen en de Collectieve Waardeoverdracht.

Management
Het op interim basis sturing geven aan pensioen juridische afdelingen van onze opdrachtgevers.

Medezeggenschap
Heeft de ondernemingsraad zeggenschap in bepaalde pensioenonderwerpen en wat als de ondernemingsraad weigert in te stemmen of de werkgever doorzet?

Onderhandelingen
Het voeren van onderhandelingen.

Opstellen, wijzigen, beoordelen,
becommentariëren, controleren van en onderhandelen over pensioen juridische documenten

Denk aan pensioenreglementen, statuten en uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen (Bpf), voorwaarden, en alle andere denkbare pensioendocumenten.

Pensioentransities
Ingewikkelde trajecten waarbij advies nodig is. Pensioenjuridische, civielrechtelijke, fiscaalrechtelijke, governance, actuariële en communicatie aspecten komen allemaal aan bod alsmede projectmanagement.

PEPP-Kenniscentrum
De specialisten van Westerbrink en Swalef weten samen alles van het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct. Klik hier voor advies over dit specifieke product.

QuickScan pensioen juridische documenten
Het pensioen juridisch screenen van pensioendocumenten

Risico-analyses
Het verrichten van risico-analyses in verband met pensioenregelingen

specialisaties swalef pensioenadvies

Schrijven van juridische teksten die begrijpelijk zijn
We beoordelen, becommentariëren en schrijven teksten voor bijvoorbeeld websites, blogs, brochures, etc. zodat de teksten juridisch kloppen en te begrijpen zijn.

Second opinion
Het leveren van een second opinion.

Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen
Het adviseren inzake de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen.

Vormgeven
Het adviseren ten aanzien van het vormgeven van nieuwe pensioenregelingen.

Wijziging, harmonisering van pensioenregelingen
Het analyseren, adviseren, begeleiden en onderhandelen over het wijzigen van bestaande pensioenregelingen.

Wijziging van pensioenuitvoerder
Het analyseren, adviseren, begeleiden en onderhandelen over het wijzigen pensioenuitvoerder waar de pensioenregeling is ondergebracht.