Wat klanten vinden van onze adviezen

We zijn blij met zoveel tevreden relaties. Daar doen we het voor! Hieronder kun je een aantal reacties op ons pensioenadvies lezen.

Audit op geschiktheidsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek

Audit op geschiktheidsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek

In 2019/2020 heeft PMT het geschiktheidsbeleid voor bestuur en medebeleidsbepalers gemoderniseerd en doorontwikkeld tot een complete cyclus met ontwikkelplannen en evaluatiemomenten. Het gemoderniseerde beleid stelt PMT in staat om planmatig en proactief te sturen op geschiktheid. De collectieve en individuele ontwikkelplannen sluiten aan op de strategische uitdagingen van het fonds en op persoonlijke ontwikkelbehoeften van (mede)beleidsbepalers. Swalef heeft eind 2020 op verzoek van internal audit van PMT een audit op dit beleid uitgevoerd. De lat ligt voor PMT hoog, maar de grondigheid waarmee Swalef het onderzoek heeft uitgevoerd leverde een rapport op waar dan toch weer heel wat aanknopingspunten in zitten om nog beter te worden. Dank daarvoor!

Thomas van Dijk, bestuurssecretaris PMT

De praktische ervaring en ruime juridische kennis op pensioengebied binnen de Swalef organisatie zorgden voor een onderbouwd en afgewogen advies

De praktische ervaring en ruime juridische kennis op pensioengebied binnen de Swalef organisatie zorgden voor een onderbouwd en afgewogen advies

Swalef heeft grote betrokkenheid getoond bij het verantwoordingsorgaan (VO) toen zij  adviseerden bij de verschillende adviezen die het VO gegeven heeft in het proces van opzegging van de uitvoeringsovereenkomst, liquidatie en de collectieve waardeoverdracht van ons fonds. De samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren, er werd flexibel meegedacht met het zoeken naar goede oplossingen. De praktische ervaring en ruime juridische kennis op pensioengebied binnen de Swalef organisatie zorgden voor een onderbouwd en afgewogen advies. Ik beveel Swalef daarom van harte aan.”

Wil Jenner, Voorzitter Verantwoordingsorgaan SPANG

De scherpte die wij soms misten, voegde Monica toe

De scherpte die wij soms misten, voegde Monica toe

Naast mijn normale werk ben ik secretaris bij een VO. Het Bestuur was voornemens het fonds te liquideren, gevolgd door waarde-overdracht naar Centraal Beheer APF. Bij dit traject heeft het VO zich laten adviseren en ondersteunen door Swalef. Monica was bekend bij het VO door eerder advieswerk en het geven van trainingen. Ik kijk terug op een hectische periode voor het VO, waarin we prettig hebben samengewerkt met Monica. Ze ging flexibel om met het VO, we konden snel schakelen en ze nam veel werk uit handen, wat ons echt ontzorgd heeft. De processtappen werden duidelijk uitgelegd en in de gaten gehouden, echter zonder beslissingsruimte van het VO af te nemen. De scherpte die wij soms misten, voegde Monica toe. Hier hebben wij als VO ons voordeel mee kunnen doen, zodat onze countervailing power is toegenomen richting het Bestuur van het fonds. In een volgend geval zou ik weer voor Swalef kiezen.

Marcelle Voortallen, verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Scildon

Uitlichten van alle mogelijkheden en persoonlijk contact

Uitlichten van alle mogelijkheden en persoonlijk contact

Swalef heeft de ondernemingsraad van Chemours begeleid in een traject waarbij het pensioenfonds van Chemours zichzelf wilde opheffen. Er moest een goede oplossing gezocht worden voor alle betrokkenen en Swalef heeft de ondernemingsraad van Chemours bijgestaan in dat traject. De kracht van Swalef zit hem in het niet alleen uitlichten van de beste mogelijkheden voor de ondernemingsraad, maar ook de beste mogelijkheden voor de werkgever en het pensioenfonds. Zo ontstaat er meer begrip en blijven alle partijen goed in gesprek in de zoektocht naar oplossingen.

Wat ook in het gehele traject terugkomt is het persoonlijke contact. Dingen worden uitgesproken en worden benoemd. Ik zou in een eventueel volgend traject zeker nog een keer voor Swalef kiezen!

Walter Gruijters, voorzitter ondernemingsraad Chemours

De grote kennis van het pensioenrecht en de plezierige samenwerking zorgen ervoor dat ik al 5 jaar met Swalef samenwerk

De grote kennis van het pensioenrecht en de plezierige samenwerking zorgen ervoor dat ik al 5 jaar met Swalef samenwerk

Inmiddels is het bijna tijd voor een feestje, aangezien we sinds 2013 samenwerken. Voor mij zijn er twee redenen om Swalef in te schakelen: de eerste is de grote kennis van het pensioenrecht en de tweede reden de altijd zo plezierige samenwerking. Wat mij vooral is bijgebleven is het goed aankunnen- en aanvoelen. Wij werken middels dezelfde norm; het belang van de cliënt staat altijd voorop. Tegelijkertijd houden we ook scherp in de gaten wat goed voor de klant is.

Vaak is een combinatie van verschillende rechtsgebieden nodig om een goed ‘team’ samen te stellen voor bepaalde cases. Bijvoorbeeld medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht en vennootschapsrecht in combinatie met pensioenrecht. Monica en Diederik zitten heel goed in deze materie, naar mijn mening beter dan andere adviseurs. Zo komt er vanuit verschillende rechtsgebieden een product. Een product waar met zorgvuldigheid aan gewerkt is.

Wat mij (nog) steeds opvalt in de samenwerking is de expertise en de professionaliteit in de advisering. Swalef kan ik verschillende sferen adviseren. Vrolijk, maar als het nodig is corporate. Samenwerken als de beste.

In de toekomst blijf ik graag nog met Swalef samenwerken.

Ernst van Win, advocaat De Clercq Advocaten Notariaat

Informele werksfeer, met iemand die echt voor je vecht als het ertoe doet

Informele werksfeer, met iemand die echt voor je vecht als het ertoe doet

Vanaf 2017 schakelt Bedrijfstakpensioenfonds Dranken de expertise van Swalef in. De samenwerking op adviesgebied is ontstaan nadat mijn mede-voorzitter van het fonds een opleiding volgde aan de Swalef Academie. De kwaliteit die Swalef in zijn bezit heeft was toen bij mij bekend.

Toen het moment daar was dat Bedrijfstakpensioenfonds Dranken een onafhankelijk adviseur nodig had, welke ook over veel kwaliteit bezit, kwam Swalef op ons pad. De laagdrempelige en directe vorm van communiceren is fijn in een samenwerking. Wat fijn is, is dat er geen verplichtingen opgelegd worden. Wij worden geadviseerd maar mochten wij het anders willen dan Swalef, dan wordt er goed naar ons geluisterd en doet Swalef er alles aan om ons tevreden te houden.

Dankzij Swalef hebben wij intern een betere dienstverleningsovereenkomst met meer flexibiliteit voor onze deelnemers, maar ook is er een grote statutenwijziging niet doorgegaan, welke anders niet meer had kunnen worden teruggedraaid.

Bij Swalef wordt er altijd snel geschakeld, en wordt er met je meegedacht zodat je op de beste manier te woord wordt gestaan.

Wij zouden Swalef zeker aanbevelen!

Robert Munniks, Bedrijfstakpensioenfonds Dranken

Swalef heeft beloftes, zo mag ik concluderen na een succesvol proces, meer dan waargemaakt

Swalef heeft beloftes, zo mag ik concluderen na een succesvol proces, meer dan waargemaakt

Omdat ons pensioencontract per 1 januari 2019 afliep, onderzochten we eind 2017 wie ons hierin kon bijstaan. Belangrijk voor ons was dat we per 1 januari 2019 een pensioenovereenkomst en een pensioenuitvoerder zouden hebben die bij ons passen. Natuurlijk vanuit de context van onze internationale omgeving en de Cao van het verzekeringsbedrijf, waar we bij zijn aangesloten. Voor ons was het van belang dat, naast een inhoudelijk kloppend advies, het proces en het stakeholdermanagement ook prettig, goed en strak verlopen. We hebben het kantoor van Monica uit diverse partijen gekozen om ons daarin te ondersteunen. We wilden daarin een pragmatische aanpak en Monica overtuigde ons dat we daarvoor bij Swalef aan het juiste adres waren. Zij gaf toen aan dat ze de juiste partners, nodig voor zo’n transitie, aanhaakt. Daarnaast was ze ervan overtuigd, dat door het delen van kennis aan iedereen betrokken in het proces, de transitie tijdig en op een prettige manier zou verlopen. Swalef heeft deze beloftes, zo mag ik concluderen na een succesvol proces, hierin meer dan waargemaakt. Je wordt daadwerkelijk betrokken en de daarvoor benodigde kennis wordt gewoon in het proces bijgespijkerd. Ik kan Swalef daarom van harte aanbevelen.

Cees de Jong, BNP Paribas Cardif, CEO

Scherp in analyses en zaken naar boven krijgen

Scherp in analyses en zaken naar boven krijgen

Afgelopen jaar moest onze pensioenregeling aangepast worden en daarvoor hebben we als OR gezocht naar een goede adviseur om ons bij te staan. Na gesprekken met diverse partijen kwam Swalef als beste uit de bus. Onze keuze voor Swalef werd vooral bepaald door de duidelijke uiteenzetting van de support die ze ons kon leveren en hoe ze overkwamen tijdens de beautyparade.

Tijdens het hele pensioenproces heeft Monica ons zeer goed geholpen met haar kennis van de, voor ons, lastige materie. Monica is scherp in haar analyses. En ze helpt om zaken naar boven te krijgen, die anders onderbelicht blijven. Zaken die  wel noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een goede pensioenregeling voor onze collega’s. De benodigde rapporten en adviezen werden door Swalef snel opgeleverd en waren van hoge kwaliteit. Hierdoor konden we als OR als gelijkwaardige partner van de werkgever optreden. Uiteindelijk heeft het samenwerken met Monica geleid tot een goede, nieuwe pensioenregeling voor zowel werkgever als werknemers. Als OR kunnen wij Monica Swalef van harte aanbevelen.

Tjerk van der Schaaf, voorzitter OR Chrysal International

Samenwerking vanaf 2016

Samenwerking vanaf 2016

Sinds 2016 werken Nederlands Loodswezen B.V. (NLBV) en Swalef nauw samen om zo goed mogelijk invulling te geven aan de pensioenregeling voor medewerkers van NLBV. De uitvoeringsovereenkomst met Stichting Pensioenfonds Loodswezen is per 1 januari 2016 opgezegd. Vanaf die datum zijn de pensioenen voor haar medewerkers rechtstreeks verzekerd bij Aegon. Een aantal taken van het bestuur van het voormalig pensioenfonds zijn daardoor bij NLBV zelf komen te liggen. Om te zorgen dat daarvoor voldoende kennis aanwezig is en natuurlijk om de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen goed te kunnen volgen, werken we samen met Swalef. Het eerste project, dat moest leiden tot aanpassing van de pensioenovereenkomst, is inmiddels succesvol afgerond. Inclusief de daarop volgende aanpassingen in de pensioenreglementen en de uitvoeringsovereenkomst. Dit is vooral te danken aan de manier waarop Monica het project heeft geleid en Diederik zijn inhoudelijke kennis inbracht. Meteen vanaf het begin zijn ook vertegenwoordigers van vakbonden bij het project betrokken. Zo verliepen de wijzigingen in de pensioenovereenkomst, als onderdeel van de cao onderhandelingen, soepel. Daarom is met de vakbonden afgesproken om het volgende pensioentransitieproject ook weer samen met Swalef op te starten.

Carien de Bree, HR adviseur, het Nederlands Loodswezen

Een aanpak en werkwijze die ik een ieder kan aanbevelen

Een aanpak en werkwijze die ik een ieder kan aanbevelen

Inmiddels kun je geen dagblad meer openslaan of er is wel ergens een bericht over pensioenen te lezen. Het pensioengebied is enorm in beweging. Sinds begin 2012 adviseert en begeleidt Swalef onze organisatie SEW-EURODRIVE in een complexe omzetting waarin meerdere aspecten van het pensioengebied aan… Lees verder

Jaap Moree, financieel directeur SEW-EURODRIVE

Tomeloze inzet, nuttige ondersteuning en kunde

Tomeloze inzet, nuttige ondersteuning en kunde

Wij danken jullie heel hartelijk voor jullie tomeloze inzet, nuttige ondersteuning en jullie kunde om ons door deze materie heen te loodsen. In ieder geval heeft het mij persoonlijk een goed gevoel gegeven om samen met jullie een zo goed onderbouwd advies te hebben afgegeven.

Piet Hein Oyens, voorzitter verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens in liquidatie 

Door continue zaken te herhalen en dicht bij de feiten te blijven was alles ontzettend duidelijk

Door continue zaken te herhalen en dicht bij de feiten te blijven was alles ontzettend duidelijk

De ondernemingsraad van een groot financieel bedrijf schakelde Swalef in voor juridisch advies over de pensioenovereenkomst en de onderbrenging daarvan. De huidige afspraken liepen af en dus moesten er nieuwe … Lees meer

Voorzitter ondernemingsraad

Rapportages en adviezen van hoog niveau

Rapportages en adviezen van hoog niveau

In november 2011 heb ik Monica Swalef leren kennen, zij kwam bij mij direct over als een zeer innemend, hartelijk mens. Vanaf januari 2012 is Monica met haar team de juridisch adviseur van ons pensioenfonds. Ik had tegen Monica in 2011 verteld dat mocht Monica onze juridisch pensioenadviseur worden… Lees verder

Rob Braaksma, voormalig directeur, Bedrijfstakpensioenfonds HiBiN

Haar advies bleek goud waard

Haar advies bleek goud waard

Sogeti werkt sinds 2006 met Swalef. Monica houdt ons op
 de hoogte van relevante wetswijzigingen en helpt ons met
de afwikkeling van complexe pensioenprojecten en -dossiers in het kader van wetswijzigingen en bedrijfsovernames. Pensioenverzekeringen is een lastig materieveld voor een HR-organisatie… Lees verder

Jack ter Haar, directeur HRM, Sogeti Nederland

Naast dat zij een goede pensioenjurist is, kan ze ook nog eens leidinggeven

Naast dat zij een goede pensioenjurist is, kan ze ook nog eens leidinggeven

Op een heel korte termijn had Blue Sky Group een Hoofd voor het Pensioenadviesbureau (Pensioenjuridische adviesgroep) nodig. Een uitstekende pensioenjurist met leidinggevende capaciteiten. Voor mij was het daarnaast ook belangrijk dat ik deze persoon volledig kon vertrouwen en dat er sprake was van… Lees verder

Erik Bakker, Directeur Pensioenadministratie & Advies Blue Sky Group