Over Europa, België, het nieuwe pensioenakkoord èn verkeersborden

okt 30
Diederik Kok

 “In Nederland had u op deze weg 130 km per uur mogen rijden”

Wat heeft deze quote met pensioen te maken? Dat ga ik hieronder voor je toelichten.

Europa is echt heel belangrijk voor ons pensioen. Dat blijkt alleen al uit de deadline van 13 januari 2019, dan moet de IORP II richtlijn namelijk in Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Recent, op 18 oktober 2018 is de implementatiewet IORP II-richtlijn door de Tweede Kamer aangenomen. Die maakt de implementatie mogelijk. In eerste instantie dacht men dat de IORP II richtlijn weinig impact had in Nederland, maar nu zijn de meeste pensioenfondsen toch druk in de weer met de zo geheten sleutelfuncties. Een goede zaak, want het risicomanagement krijgt hiermee de extra aandacht die het nodig heeft en wordt verder verstevigd.

Een andere ontwikkeling die we op de voet volgen is de PEPP (Pan-Europees Persoonlijk Pensioen Product) die kansen biedt voor Nederland om goede producten te ontwikkelen voor heel Europa.

In de zijlijn van de IORP II implementatie speelt de zorg die speelt over de België route. Tussen 1 januari 2016 en 4 oktober 2018 heeft DNB 5 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten beoordeeld, waarvan vier naar België. Het ging hierbij om een totaalbedrag van 4,3 miljard euro aan beheerd vermogen, liet Koolmees in een Kamerbrief met antwoorden op 8 oktober 2018 weten.

Uit allerlei hoeken blijkt tegenstand. Via de zogenoemde Belgiëroute ziet Nederland miljarden naar het buitenland verdwijnen, en dan ontstaat er al snel paniek. Wat is er dan anders in België? Vast staat dat de Governance regels anders zijn in België dan in Nederland. Het paritaire bestuursmodel dat door 89% van de pensioenfondsen in Nederland wordt gebruikt met werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden in het bestuur, kennen ze in België niet. Hier gaat de meeste aandacht echter niet naar uit, hoewel het wel een belangrijk punt is. De vrees is er voornamelijk voor de soepelere rekenregels in België met de mogelijkheid om met een andere rekenrente te rekenen en eerder dan in Nederland te kunnen indexeren. Hoe ‘hard’ de bijstortverplichting, hoewel niet verplicht voor Nederlandse ondernemingen in België, is, is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Is het met een andere rekenrente rekenen en het eerder kunnen indexeren echter niet precies hetgeen velen in het nieuwe pensioenakkoord willen? De nuance weglatend zou je kunnen stellen dat ze in België al doen wat men in Nederland voor ogen heeft. Ik wil hiermee niet zeggen dat het in België beter of slechter is dan in Nederland, dit is per pensioenfonds een afweging van de sociale partners, waarbij het in feite ook gaat over het zogenaamde verdelingsvraagstuk. Als er eerder wordt geïndexeerd is er nu en wellicht ook straks minder voor de jongeren, als je te voorzichtig bent is er misschien straks teveel over, beide zijn een risico. En precies de discussie die ook bij het nieuwe pensioenakkoord speelt.

Bij de implementatiewet IORP II-richtlijn is overigens een bijzonder amendement aangenomen over de dekkingsgraad in het UPO, welke afgeraden is door minister Koolmees. Dit amendement regelt dat het UPO altijd de dekkingsgraad bevat naar de Nederlandse maatstaf, ook al is het pensioen in België ondergebracht. Opmerkelijk, vind ik. Voor mij voelt dit hetzelfde als een verkeersbord langs de snelweg in België waar je 120 km per uur mag rijden met de tekst: “In Nederland had u op deze weg 130 km per uur mogen rijden”. Naar mijn mening van weinig toegevoegde waarde en op zijn minst verwarrend voor de deelnemer.

Hoe dan ook, om met Cruyff te spreken, je gaat het pas zien als je het door hebt. Kom daarom voor de benodigde kennis naar onze Masterclass Europa die ik samen met prof. Hans van Meerten geef op 15 november 2018. Het belooft een levendige Masterclass te worden!

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.