Interview | Docent Leo Witkamp: "Ik vind het leuk om over te brengen hoe je (anders) naar zaken kunt kijken"

dec 07

Leo Witkamp | doceert de Opleiding niveau Pre-A , opstap naar Geschiktheidsniveau A

Vertel eens wat over je werk naast het lesgeven. Wat doe je? En waarom vind je dat zo leuk? Wat is jouw drijfveer daarbij?

“Ik zit in de beleggingscommissie van ONVZ, een ziektekostenverzekeraar. Dat doe ik nu acht à negen jaar. Dat vind ik heel leuk. Ik heb mij ook met beleggen beziggehouden bij pensioenfondsen, maar in een beleggingscommissie zitten is toch iets totaal anders. Daarnaast ben ik sinds januari 2017 ook actief in twee belanghebbendenorganen van de multi client kringen van Stap Pensioenfonds. Stap is een APF, het is nieuw, en als belanghebbendenorgaan heb je best veel verantwoordelijkheden. Dat maakt het erg leuk, en zo blijf ik met het pensioenvak bezig.”

Werk je al lang in de pensioensector?

“Zeker. Ik ben al sinds 1 oktober 1976 met pensioen bezig. Dus al 42 jaar. Heel lang!” *lacht*

Droomde je daar vroeger al van?

“Nee, absoluut niet. Dat bedenkt toch niemand? Ik ben na het VWO Werktuigbouwkunde gaan studeren, maar daar vond ik eigenlijk geen fluit aan! De sfeer in Delft beviel mij niet, het was niet echt gezellig. Toen wilde ik wat anders gaan doen, maar wist nog niet precies wat. Ik heb zelfs een beroepskeuzetest gedaan op de TU Delft en daar kwam economie of recht uit. Ook dat leek me niets. Toen ben ik tussentijds maar in een restaurant in de bediening gaan werken!”

En daarna?

“Ik wist dat ik iets met cijfers wilde doen. Op een dag belde ik naar de Ennia (Ennia en AGO zijn later gefuseerd tot Aegon) en vroeg of zij een baan voor mij hadden. Na een lang gesprek mocht ik komen! Daarna volgde ik de opleiding tot Actuarieel rekenaar, en werd ik actuaris. Na drie maanden wist ik het zeker: dít is het. Ik had het gevonden!”

Sinds wanneer geef je les? 

“De eerste keer les gaf ik in 1993. Ik gaf toen het vak Bedrijfsanalyse, wat bij de opleiding tot Actuaris hoort. Dat heb ik drie à vier jaar gedaan. Ook heb ik bij SPO lesgegeven voor toenmalige deelnemersraden, wat later verantwoordingsorganen werden. Dit was meer algemene pensioenkennis. En dan nu natuurlijk de Opleiding Geschiktheidsniveau Pre-A bij Swalef.”

Wat vind je leuk aan het lesgeven? Waarom doe je het? En wat maakt het voor jou speciaal?

“Het is meer dan kennisoverdracht alleen. Het is erg leuk om mensen les te geven die wíllen leren, die nieuwsgierig zijn en gemotiveerd. Zeker bij de Opleiding Pre-A, dan hoor je kwartjes vallen zeg maar. Als je merkt dat deelnemers dingen gaan snappen, terwijl ze er eerst niets van begrepen. Die omslag vind ik speciaal. Ook vind ik het erg belangrijk dat er in besturen en verantwoordingsorganen goede mensen zitten, die kritisch kunnen zijn. Ik vind het leuk om over te brengen hoe je (anders) naar zaken kunt kijken.”

Kun je in 1 of 2 zinnen zeggen wat de belangrijkste les is die je deelnemers altijd mee wilt geven?

“Het is belangrijk om kritisch naar zaken te kijken. Er zijn tegenwoordig zo veel standaarden, ook in de ALM studies. In rapportages en berekeningen en de uitkomsten daarvan. Ga niet zomaar uit van een uitkomst of resultaat. Wees juist meer kritisch op de uitgangspunten en wat je erin stopt: hóé komt zo’n uitkomst tot stand?”

Hoe zou jij de Swalef Academie in 3 woorden beschrijven?

“Enthousiast. Er is veel enthousiasme over het pensioenvak en alles wat daarbij hoort. Ook in het kennisdelen. Er wordt zo veel gedeeld: op LinkedIn, op Twitter, maar ook in de wekelijkse nieuwsbrief (de Pensioenweek in Beeld) en de nieuwsberichten. En dit is niet alleen voor (ex-)deelnemers van de opleidingen, maar voor iedereen. Dit is heel open, en toont voor mij ook de betrokkenheid aan. Kennisdelen is heel kenmerkend voor Swalef. En de deskundigheid staat natuurlijk buiten kijf. In drie woorden dus enthousiast, kennisdelend en deskundig.”

Wat zou je willen meegeven aan toekomstige deelnemers van de Swalef Academie? Waarom zouden zij voor Swalef moeten kiezen?

“Als je een opleiding volgt, is het belangrijk dat het lesmateriaal er goed uitziet. Ik vind dat het lesmateriaal van Swalef heel verzorgd is en, niet onbelangrijk, actueel. Het is altijd up to date en erg compleet, en dat past helemaal bij Swalef. En ook vind ik het goed dat de Academie zich inzet voor de Geschiktheid van de deelnemers. Het is belangrijk dat er goede mensen in de pensioenfondsen zitten.”

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.

Swalef pensioenjuristen en academie

Geschreven door

Swalef pensioenjuristen en academie | Ons bevlogen team van pensioenjuristen adviseert jou graag over pensioenjuridische kwesties. Vanuit de Academie verzorgen verschillende onafhankelijke docenten die opereren in de top van hun vakgebied, gecertificeerde pensioenopleidingen.