Hoezo is paritair passé?

apr 28

Paritair ouderwets? In het eerste artikel van het tweeluik over de governance van pensioenfondsen in het blad Goed Bestuur en Toezicht gaat Monica Swalef hierop in! Aan bod komen: een verkenning van het begrip governance, het doel van pensionfund governance, de vijf mogelijke bestuursmodellen, de introductie van de sleutelfuncties en de trends en ontwikkelingen in de governance van deze sector.

Bron:         Goed Bestuur & Toezicht

Datum:        Januari 2020