Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 2017

dec 12

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Misschien heb je het al gezien, de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur 2017 is verschenen en gepubliceerd door de Pensioenfederatie. Natuurlijk waren wij razend nieuwsgierig wat de veranderingen zijn ten opzichte van de Handreiking uit 2014. Die hebben we daarom kort in kaart gebracht. Klik hier voor de Handreiking zelf.

In de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur welke door de pensioensector is vervaardigd, in
lijn met de in 2012 gepubliceerde Beleidsregel geschiktheid, staan de eisen waaraan onder meer bestuurders van pensioenfondsen moeten voldoen om door DNB geschikt bevonden te worden voor een bestuursfunctie.

Aanpassingen
In het kort zetten wij de veranderingen voor je op een rij:

Van twee naar drie niveaus
Aan niveau A en B is niveau B+ toegevoegd. De bestuurder op niveau B-plus heeft bovenop de voor niveau B geldende eisen, voor wat betreft het aandachtsgebied beleggingen aantoonbare vakbekwaamheid en beleggingsvaardigheden en zit in feite tussen de ervaren bestuurder (B) en de expert bestuurder in (E).

Niveau A
Kent één extra algemene eindterm, namelijk ‘Kan vroegtijdig op basis van afwijkingen van beleidsafspraken signaleren dat er (mogelijk) iets aan de hand is en dit benoemen’.

Niveau B
Kent twee extra algemene eindtermen, namelijk (1) ‘Kan plannen en voorstellen kritisch beoordelen en toetsen op onderbouwing en op kwaliteit’ en (2) ‘Spreekt externe specialisten aan op resultaten, afwijkingen en bijstellingen’.

Eindtermen A, B en B+
Veel eindtermen zijn op enkele punten aangevuld, naar aanleiding van relevante wet- en regelgeving. De eindtermen die betrekking hebben op vermogensbeheer zijn op veel punten aangepast en aangevuld.

Niveau E
Hier is geen verandering in gekomen.

Permanente educatie
Aan permanente educatie wordt ruim aandacht besteed in de Handreiking. Het bestuur moet up to date blijven van recente ontwikkelingen in de pensioenwereld. Dit kan door bijvoorbeeld het opstellen van een geschiktheidsplan voor het gehele bestuur.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.