Europa, IORP II en andere Europese ontwikkelingen: zet de Nederlandse bril eens af! door Hans van Meerten

okt 25
Hans van Meerten Masterclass Europa

Prof. Dr. H. van Meerten | Hoogleraar EU Pensioenrecht Universiteit Utrecht | Partner Westerbrink

De Europese ontwikkelingen die van invloed  zijn op ons pensioen gaan zeer hard de laatste tijd.

Allereerst valt de nieuwe EU privacy wetgeving te noemen. Financiële spelers – ook pensioenfondsen – moeten aan de eisen voldoen per 25 mei van dit jaar. Zo staat er een forse boete op datalekken, dat wil onder andere zeggen dat het lekken van persoonsgegevens zwaar wordt bestraft. Zo moet het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) aan EU regelgeving voldoen.

Ook het zogeheten PEPP komt eraan. Dat is EU pensioenwetgeving die een individueel, makkelijk over te dragen pensioen mogelijk maakt. De verwachting is bovendien dat pensioen een stuk goedkoper kan. De mobiele werknemer maar ook de zelfstandige (de zzp’er) snakt ernaar. Die wil geen moeilijk gedoe meer met on-uitlegbaar pensioen en ingewikkelde kostbare waardeoverdrachten. Dat is immers geen Europees vrij verkeer van kapitaal bovendien, zoals gewaarborgd door het EU Verdrag.

De verwachting is dat de PEPP in 2019 in werking zal treden, hierbij zullen er een aantal (fiscale) hobbels genomen moeten worden.

Ook valt te vermelden de EU betaaldiensten richtlijn. Zo kunnen Fintech spelers als Google betaaldiensten gaan aanbieden. De kleine stap naar het aanbieden van pensioenrekeningen is zo gezet. Zijn onder andere de Nederlandse pensioenaanbieders klaar voor deze ontwikkelingen? Ik vrees van niet. Als ik het woord PEPP laat vallen kijkt men mij glazig aan. Maar het is nog erger. Zo proberen sommigen bijvoorbeeld de invoering van de PEPP in Nederland tegen te houden. ‘Europa moet zich niet met ons pensioen bemoeien’, hoor je dan. De impact van de EU op ons pensioenstelsel is echter enorm. Bovendien: Amerikaanse en Chinese aanbieders gaan er zo met de ‘buit’ vandoor. Voor je het weet heb je een Facebook-pensioen app op je smartphone.

Als we naar al deze ontwikkelingen kijken, in combinatie met het nieuwe plan dat het duo Merkel en Macron aan de EU samenwerking zal bieden (meer en nauwere samenwerking, in plaats van minder) is het onontkoombaar dat er een EU Pensioen Unie in ontwikkeling is. De contouren worden zichtbaar. Welke Nederlandse speler springt er op in en stelt het belang van de deelnemer voorop?

Daarbij wordt het hoog tijd dat we eens ophouden de PEPP of de IORP door een Nederlandse pensioenbril te bezien. EU wetgeving dient ‘richtlijnconform’ te worden uitgelegd.

In de Masterclass leer je over de meest recente ontwikkelingen uit Europa, hoe deze ons pensioen raakt en kun je jouw eigen mening en beleid vormen.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.