Governance event | Best practices & trends pensioenfondsen | 25 juni 2019

Het event

Bekijk op deze webpagina alles omtrent het drukbezochte Governance event | Best practices & trends pensioenfondsen van Swalef op dinsdag 25 juni 2019. Was je er bij? Dank voor je komst! Kon je niet aanwezig zijn? Niet getreurd, alle foto’s en presentaties kun je hier terug vinden. Het programma kun je aan de rechterkant vinden. Wil je het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen (tweede geheel herziene druk) bestellen? Klik dan hier. Wil je het ‘zusjes’ boek Best practices & trends governance pensioenfondsen bestellen? Klik dan hier.

Het programma was als volgt:

  • Pension fund governance en corporate governance: twee zijdes van dezelfde medaille? Door Dr. Danielle Melis, onafhankelijk bestuurder en toezichthouder financiële sector & Senior Fellow Erasmus School of Law – ICFG
  • Goed bestuur in de zorg, de Wkkgz* en Code in de praktijk. Door drs. Franske Keuter, oud medisch specialist, intern toezichthouder zorg, strategisch adviseur
  • Diversiteit in de pensioensector. Door Leonne Jansen, Pensioenbestuurder FNV en Hedda Renooij, Secretaris pensioenbeleid VNO-NCW en MKB-Nederland
  • Van paritair naar omgekeerd gemengd; een reis met hindernissen? Door Rob Koster en Eugène van Halder, vicevoorzitter respectievelijk bestuurslid van St. Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel
  • Het paritaire model staat haaks op het principe van evenwichtige belangenafweging. Door Roeland van Vledder, Onafhankelijk bestuurder en toezichthouder financiële instellingen
  • Intern Toezicht is geen doel op zich, maar een middel om een organisatie goed te laten functioneren. Door Cor van der Sluis RA CPC, diverse rollen binnen pensioenfondsen
  • Goede governance komt niet vanzelf, dat is hard werken voor iedereen. Door Petra de Bruijn, Onafhankelijk voorzitter van Bedrijfstakpensioenfonds Meubel
  • Uitreiking eerste exemplaren van de boeken aan Liesbeth Goverse, Afdelingshoofd Toezicht Middelgrote Pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank en aan Erik Bakker, Directeur BSG Pension Management B.V. en voorzitter Raad van Advies Swalef Academie
  • Dagvoorzitter event: Ernst van Win, De Clercq Advocaten en Notarissen

Artikel Daniëlle Melis – De Nederlandse Stewardship Code

Tijdens het Governance event gaf spreker Daniëlle Melis aan een artikel te willen delen. Via onderstaande link kom je bij dat artikel terecht.

Klik hier

Presentatie governance event

Via onderstaande button kom je bij de presentaties van de verschillende sprekers tijdens het event. Niet alle sprekers hadden slides.

Klik hier

Aanbevelingen boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen

De boeken vind ik nuttig en mooi vormgegeven. ‘Nuttig’ betekent wel dat ze voor een specifieke doelgroep relevant zijn (de nerds, zoals wij😊, maar ook secretarissen en compliance officers); ik zie ze vooral als naslagwerk. Als ik bijvoorbeeld een adviesopdracht ga doen in de pensioensector, check ik nog even jouw boek op het betreffende model.
Stefan PeijManaging director Governance University
Dit prachtige boek ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ van Swalef is een absolute ‘must have’ voor iedereen die werkzaam is in de pensioensector. Het is voor mij duidelijk dat Swalef in dit boek veel energie heeft gestoken en het is duidelijk merkbaar dat jarenlange praktijkervaring is gecombineerd met het wettelijke en juridische. Werkelijk alles over dit thema is in dit boek beschreven op een hele overzichtelijke manier. Ik heb bewondering voor het feit dat Monica en haar team zich hiervoor hebben ingezet en ik kan iedereen die werkzaam is in de pensioensector dit boek aanraden, omdat het mijns inziens bijdraagt aan de verdere professionalisering van de pensioensector.
Sandra SmitsPartner Mens en Kennis
In 2015 is de eerste druk van het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen verschenen. En we kunnen nu wel stellen dat dit boek het handboek Jan soldaat is geworden voor bestuurders van pensioenfondsen. Helaas (of gelukkig) blijft de wetgeving rondom pensioenen veranderen. Ik vind het bewonderenswaardig dat Monica Swalef de handschoen weer heeft opgepakt en een nieuwe versie heeft geschreven. Hiermee helpt zij de doelgroep enorm, zoals zij dat ook doet met de Swalef Academie. Beide heel veel werk en een groot succes.
Erik BakkerDirecteur BSG Pension Management B.V.
Als je precies wilt weten hoe het zit, raadpleeg je natuurlijk de 727 pagina’s dikke bijbel van de governance voor pensioenfondsen die Swalef Pensioenjuristen onlangs op de markt heeft gebracht: Wet versterking bestuur pensioenfondsen, wetteksten en parlementaire behandeling thematisch weergegeven. Maar als je wilt lezen wat de overwegingen zijn van, en op welke praktische dilemma’s pensioenfondsbestuurders en hun adviseurs stuiten bij de keuze voor een bepaald bestuursmodel lees je ‘Best practices & trends governance pensioenfondsen’. Die laatste uitgave omvat (o.a.) een achttal interviews met pensioenfondsbestuurders over hun keuzes bij bestuursmodellen, en een aantal columns over belangrijke governance thema’s, waaronder diversiteit. Lees hier verder. 
Michiel HuismanPensioen advies
Pensioenfondsen hebben te maken met een veelheid aan wet- en regelgeving. Het is dan ook heel plezierig dat Swalef inzicht geeft in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de besluiten, de Code en de daarbij horende parlementaire behandeling. Dit boek maakt het voor het bestuur, het intern toezicht en de medezeggenschap gemakkelijker om alles precies te weten. Op een voor iedereen toegankelijke manier. Inmiddels heeft de sector vier jaar ervaring kunnen opdoen met de wet. Swalef heeft de evaluatie, samen met Regioplan Beleidsonderzoek, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd en verwerkt in deze nieuwe uitgave. Daarnaast zijn ook onder meer wijzigingen ten gevolge van IORP II en APF-wetgeving verwerkt. Een prima handboek voor wie het echt wil weten!
Peter BorgdorffDirecteur Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Dit is een prachtig naslagwerk. Voor degene die al enige kennis heeft van de Wet versterking bestuur en nu precies wil weten wat tijdens de parlementaire behandeling is gezegd over het doel van de verschillende wetsbepalingen. En ook voor diegene die snel het overzicht wil hebben met de aanverwante wet- en regelgeving en codes die tevens relevant zijn voor de specifieke onderwerpen in de Wet versterking bestuur. Veel studieplezier!
Monique van der PoelWetenschapper en advocaat pensioenrecht, pensioenfondsbestuurder en toezichthouder Jonge Pensioenfondsbestuurder 2019

Foto’s event

De foto’s zijn gemaakt door Stefan Segers.

* Swalef heeft toestemming voor het plaatsen van deze foto’s. Foto’s van mensen die geen toestemming hebben gegeven zijn niet geplaatst.