Governance nieuws

Kamerbrief Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Bron: Rijksoverheid  Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over verschillende pensoenonderwerpen. Voornamelijk de volgende kop is van belang voor de governance: Benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan... lees verder →

Trackchanges versie Pensioenwet

De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet Pensioenen 2017, de Wet waardeoverdracht klein pensioen... lees verder →

Trackchanges versie van de Pensioenwet

Trackchanges versie van de Pensioenwet De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet... lees verder →

Implementatie IORP II-richtlijn

  Implementatie IORP II-richtlijn Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in... lees verder →

Evaluatie Wvbp Samenvattende punten

Dit nieuwsbericht is het eerste bericht in de serie: ‘Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen’. Houd www.swalef.nl en www.governancepensioenfonds.nl in de gaten voor nieuws omtrent de evaluatie van de Wet versterking... lees verder →

Externe vs. paritaire bestuurders

In de diverse bestuursmodellen van pensioenfondsen die sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2014 van dit gedeelte van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gelden, is er de mogelijkheid of verplichting... lees verder →

Rapport werking VITP-Toezichtcode

De Erasmus School of Law heeft in opdracht van de Monitorings Commissie van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) de werking en de naleving van de VITP-Toezichtcode verricht. De onderzoekers... lees verder →

Wijziging Code Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast. De eerste wijziging maakt duidelijk dat ook een algemeen pensioenfonds onder de werking van... lees verder →

Beleidsplan EIOPA en Governance

Op 4 oktober jl. publiceerde EIOPA, de Europese toezichthouder op de pensioen- en verzekeringssector, het beleidsplan voor de jaren 2017 – 2019. In het beleidsplan heeft EIOPA de strategische richting... lees verder →

APF en governance

De wet versterking bestuur pensioenfondsen De Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft per 1 juli 2014 de governance van pensioenfondsen versterkt. In deze wet zijn vijf bestuursmodellen geïntroduceerd. Bestuur, intern toezicht... lees verder →