Governance nieuws

Hoezo is paritair passé?

Paritair ouderwets? In het eerste artikel van het tweeluik over de governance van pensioenfondsen in het blad Goed Bestuur en Toezicht gaat Monica Swalef hierop in! Aan bod komen: een... lees verder →

Publicatie MVO-visie 2020

DNB heeft op 11 februari 2020 de MVO-visie 2020 gepubliceerd, waarin onder andere wordt aangegeven welke acties DNB in 2020 zal ondernemen om de MVO-doelstellingen voor 2025 te realiseren. De... lees verder →

Toezicht vooruitblik DNB 2020

Op woensdag 22 januari 2020 is de Toezicht Vooruitblik 2020 van DNB gepubliceerd. In 2020 heeft DNB specifiek aandacht voor kwaliteit, beheer en gebruik van data. DNB gaat in haar... lees verder →

Wijziging beleidsregel geschiktheid 2012

De beleidsregel geschiktheid is gewijzigd naar aanleiding van de wijzigingen in de Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Het begrip ‘geschiktheid’ wordt verduidelijkt en... lees verder →

DLT-meldingen uitbesteding verder uitgebreid

DLT-meldingen uitbesteding verder uitgebreid Vanaf november is het Digitaal Loket Toezicht uitgebreid met twee nieuwe meldingen voor pensioenfondsen en ppi’s, namelijk de melding uitbesteding werkzaamheden sleutelfuncties en de uitbestedingen betreffende... lees verder →

Pensioenbestuurders verdienen meer per jaar

Pensioenbestuurders verdienen meer per jaar Volgens onderzoeksbureau TPRA is hebben pensioenbestuurders 11% meer verdiend vorig jaar. Uitvoerende bestuursleden van pensioenfondsen verdienen gemiddeld 171.000 euro per jaar bij een volledige werkweek.... lees verder →

Beheerskosten per deelnemer dalen

Beheerkosten pensioenfonds per deelnemer dalen Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Werk in uitvoering bij pensioenfondsen’ van actuarieel adviesbureau LCP blijkt dat de pensioenbeheerkosten per deelnemer in 2018 waren... lees verder →

Onderzoek uitvoeringskosten 2019

Onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2019 De pensioenbeheerkosten per deelnemer namen in 2018 met ruim 3% af. Dat komt vooral door het gestegen aantal deelnemers. Dat blijkt uit het jaarlijkse... lees verder →

Lezen als je het wilt weten

Als je precies wilt weten hoe het zit, raadpleeg je natuurlijk de 727 pagina’s dikke bijbel van de governance voor pensioenfondsen die wij onlangs op de markt hebben... lees verder →

Kamerbrief Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Bron: Rijksoverheid  Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over verschillende pensoenonderwerpen. Voornamelijk de volgende kop is van belang voor de governance: Benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan... lees verder →

Trackchanges versie Pensioenwet

De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet Pensioenen 2017, de Wet waardeoverdracht klein pensioen... lees verder →

Trackchanges versie van de Pensioenwet

Trackchanges versie van de Pensioenwet De Pensioenwet is constant onderhevig aan wijzigingen. Om dit overzichtelijk te maken, hebben wij een trackchanges versie gemaakt van de Pensioenwet met daarin de Verzamelwet... lees verder →

Implementatie IORP II-richtlijn

  Implementatie IORP II-richtlijn Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (ook wel IORP II) in werking getreden. Uiterlijk 13 januari 2019 moet de IORP II geïmplementeerd zijn in... lees verder →

Evaluatie Wvbp Samenvattende punten

Dit nieuwsbericht is het eerste bericht in de serie: ‘Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen’. Houd www.swalef.nl en www.governancepensioenfonds.nl in de gaten voor nieuws omtrent de evaluatie van de Wet versterking... lees verder →

Externe vs. paritaire bestuurders

In de diverse bestuursmodellen van pensioenfondsen die sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2014 van dit gedeelte van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gelden, is er de mogelijkheid of verplichting... lees verder →

Rapport werking VITP-Toezichtcode

De Erasmus School of Law heeft in opdracht van de Monitorings Commissie van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) de werking en de naleving van de VITP-Toezichtcode verricht. De onderzoekers... lees verder →

Wijziging Code Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen op twee punten aangepast. De eerste wijziging maakt duidelijk dat ook een algemeen pensioenfonds onder de werking van... lees verder →

Beleidsplan EIOPA en Governance

Op 4 oktober jl. publiceerde EIOPA, de Europese toezichthouder op de pensioen- en verzekeringssector, het beleidsplan voor de jaren 2017 – 2019. In het beleidsplan heeft EIOPA de strategische richting... lees verder →

APF en governance

De wet versterking bestuur pensioenfondsen De Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft per 1 juli 2014 de governance van pensioenfondsen versterkt. In deze wet zijn vijf bestuursmodellen geïntroduceerd. Bestuur, intern toezicht... lees verder →