Informatiewebsite Governance

Heb je de tweede volledig herziene versie van de ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ in je bezit en/of ben je geïnteresseerd in het versterken van de governance van pensioenfondsen? Dan ben je op deze homepage aan het juiste adres.

Best practices & trends governance pensioenfondsen

Interviewboek met overwegingen van pensioenfondsbestuurder. Lees verder >

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Als je het precies wilt weten. Wetteksten en parlementaire behandeling, thematisch weergegeven. Lees verder >

Nieuws

DNB: Publicatie Leidraad Wwft en Sw

DNB heeft op 15 februari 2021 de Leidraad ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)’ aangepast naar aanleiding van de wetswijzigingen die dit jaar in werking zijn getreden. De nieuwe Leidraad is hier te vinden. Een deel van deze wetswijzigingen is bedoeld om de laatste wijzigingen van de anti-witwas... lees verder →

De opdrachtaanvaarding in het nieuwe pensioenstelsel

Om de juiste stappen in te regelen in het transitieplan, waar de werkgever voor verantwoordelijk is, is er het implementatieplan en het communicatieplan. Die laatste twee plannen moeten de pensioenuitvoerders opstellen. In dit artikel dat Monica schreef voor Pensioen Magazine gaat zij in op de opdrachtaanvaarding in het nieuwe pensioenstelsel. Klik hier om het artikel... lees verder →

Eumedion steunt meeste voorstellen tot herziening van de ICGN Global Governance Principles

Eumedion is over het algemeen positief over de voorstellen tot actualisering van de Global Governance Principles (GGP) van het International Corporate Governance Network (ICGN). Eumedion plaatst alleen een aantal kanttekeningen bij de voorstellen die vooral zijn ingegeven door ‘Angelsaksische praktijken’ en bij een aantal voorstellen op het terrein van financiële en niet-financiële verslaggeving. Dit blijkt... lees verder →

Verbreding diversiteit in fondsbesturen

Op dit moment moet minimaal één bestuurslid jonger dan 40 zijn. Dit is vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. Scheltema, vertrekkend voorzitter van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen, maakt bekend dat deze eis kan vervallen als diversiteit op andere manieren wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door maatschappelijke achtergrond, leeftijd, gender, professionele discipline en een zekere mate van afspiegeling van... lees verder →
Aanbevelingen
Hoe het boek te gebruiken