Concept wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 in trackchanges

jul 16
SPEN/CION Gecertificeerd

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

Op 2 mei 2018 is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het concept wetsvoorstel beoogt een verbetering van de pensioenwetgeving. Hiertoe zijn verschillende wijzigingen opgenomen van de Pensioenwet. Het wetsvoorstel omvat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:

  1. Waardeoverdracht
  2. Gegevenslevering DNB
  3. Overbruggingspensioen
  4. medezeggenschap kleine ondernemingen
  5. Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand
  6. Aanwijzingsbevoegdheid toezichthouder.

De einddatum van de consultatie was 24 mei 2018. Voor een duidelijk overzicht hebben wij het concept-wetsvoorstel in trackchanges in de Pensioenwet gezet.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.