Code Pensioenfondsen 2018 (ingedeeld naar thema)

okt 05

Bron: Staatsblad 

De Code Pensioenfondsen 2014 is op 3 oktober 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. De Code is bondiger geworden en anders gestructureerd. Inhoudelijk is de Code nagenoeg hetzelfde gebleven. Doel is om de Code beter bruikbaar te maken. De Code bestaat nu uit 8 verschillende thema’s:

  1. Vertrouwen waarmaken
  2. Verantwoordelijkheid nemen
  3. Integer handelen
  4. Kwaliteit nastreven
  5. Zorgvuldig benoemen
  6. Gepast belonen
  7. Toezicht houden en inspraak waarborgen
  8. Transparantie bevorderen

Het is de bedoeling dat deze 8 thema’s ook terugkomen in de jaarverslagen van pensioenfondsen. De sleutelfuncties uit de IORP II richtlijn worden benoemd, maar er wordt niet verder op ingegaan omdat er “als concept nog te weinig bekend is om hieraan een plaats in deze Code te kunnen geven”.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht