Boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen

“Dit is een prachtig naslagwerk” – Monique van der Poel, Wetenschapper en advocaat pensioenrecht, pensioenfondsbestuurder en toezichthouder 

Tweede geheel herziene druk Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Voor als je het precies wilt weten

In 2015 hebben wij een thematisch gerangschikt boek gemaakt over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de besluiten, de Code en de daarbij horende parlementaire behandeling. In deze tweede geheel herziene versie (2019) zijn ook IORP II, de Code Pensioenfondsen 2018, de APF-wetgeving, de Verzamelwet pensioenen 2017, de Verzamelwet 2019 en enige andere wijzigingen opgenomen. Daarnaast is er een uitgebreide lijst met relevante governance bijlagen opgenomen die online te raadplegen is en ook bijgehouden zal worden. De link voor deze lijst met bijlagen is te vinden www.swalef.nl/bijlagenwvbp. Dit boek maakt het voor het bestuur, het intern toezicht en de medezeggenschap gemakkelijker om alles precies te weten.

Doel van het boek

Het voornaamste doel van dit boek is om iedere belangstellende in staat te stellen achtergrondinformatie te vinden over een bepaald onderwerp omtrent de governance van pensioenfondsen. De pensioenwetgeving verandert razendsnel waardoor het nodig is deze veranderingen duidelijk in kaart te brengen. De bedoeling van de wetgever is ontzettend belangrijk voor de interpretatie van de artikelen. Met dit boek wordt dan ook inzicht gegeven in de aard van de wijzigingen. Dat kan, naar onze mening, alleen als het boek per thema of onderwerp is ingedeeld met informatie over de parlementaire behandeling. Dit werkt in de praktijk het beste.

Als pensioenfondsbestuur gezond (blijven) besturen?

Houd onze Governance Informatiepagina in de gaten! Benieuwd wat anderen ervan vinden? Hier lees je een aantal aanbevelingen.

Best practices & trends governance pensioenfondsen

Bekijk ook ons boek ‘Best practices & trends governance pensioenfondsen‘. Met overwegingen van pensioenfondsbestuurders over hun bestuursmodel en trends in pension fund governance. Lees de interviews met bevlogen bestuurders waardoor de bestuursmodellen nog meer tot leven komen. Ontwikkeld om iedereen extra te motiveren deze tweede volledig druk van ons boek ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen, voor als je het precies wilt weten’ erop na te slaan om de governance inrichting te optimaliseren.

Kosten

De kosten van het boek zijn € 39,95 (excl. BTW  en bewerkings- en verzendkosten).

De verwerkings- en verzendkosten bedragen:
1-4 boeken = € 7,50
5-17 boeken = € 14,00

Bestelt u meerdere boeken? Zie dan hier meer informatie over de bewerkings- en verzendkosten.

Voor wie is dit boek interessant?

Het boek Wet versterking bestuur pensioenfondsen is voor alle pensioenprofessionals relevant, maar in het bijzonder voor:

  • (pensioenfonds) Bestuurders
  • Intern toezichthouders van pensioenfondsen
  • Leden van verantwoordingsorganen en leden van belanghebbendenorganen
  • Medewerkers van bestuurs- en directiebureaus van pensioenfondsen
  • Uitvoeringsorganisaties
  • Pensioenkoepels

Nieuwsgierig naar dit boek?

Bekijk het inkijkexemplaar, bestel direct en/of bel naar 0348 – 407 125 voor meer informatie.

Aanbevelingen

Hoe gebruik je dit boek in de praktijk?