Blog Wendbaar Leiderschap voor een weerbare pensioensector

okt 30

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF blog

Datum: 30 oktober 2020

“Een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar pensioen realiseren voor deelnemers”. Dat is de missie van pensioenfondsbestuurders. En dat is een pittige opgave. In een wereld van lage rente, onduidelijkheid over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelstel en middenin een Covid 19 crisis is het voor pensioenfondsbestuurders een continue uitdaging de controle te houden. Controle die wel wordt verwacht van toezichthouders en deelnemers. Hoe opereren pensioenfondsbestuurders in deze onzekere tijden en welke impact heeft dat op de eigen effectiviteit als leiders van een financiële instelling? Vragen waar we, naar onze mening, veel vaker bij stil mogen, misschien wel moeten, staan in de pensioensector. En nog mooier natuurlijk, dat we dan direct ook werken aan mogelijke antwoorden en oplossingsrichtingen.

Natuurlijk weten we allemaal dat het gedrag van leiders, dus ook van pensioenfondsbestuurders doorslaggevend is voor het effectief gidsen van een organisatie, in dit geval het pensioenfonds, door onzekere tijden. Maar we mogen meer tijd uittrekken om op dit belangrijke onderdeel van besturen te reflecteren en mogelijke lessen te leren uit bijvoorbeeld andere dynamische en onzekere omgevingen.

“Daar willen we graag aan bijdragen” dachten Monica Swalef, Tom Middendorp en Pascal Hogenboom. Met als overtuiging dat vertrouwen de basis vormt voor iedere succesvolle leider, hebben we een unieke leergang ontwikkeld. Waarin ervaringen van binnen en buiten de pensioensector gedeeld worden. Om bij te dragen aan het vergroten van vertrouwen van de pensioenfondsbestuurders in zichzelf en elkaar. Maar vooral ook om handvatten aan bestuurders aan te reiken om het vertrouwen van stakeholders zoals deelnemers, toezichthouders en anderen te vergroten en te bestendigen. Om het pensioenfonds door alle tijden te loodsen.

Besturen is vooruitzien en een investering die resulteert in een wendbaarder pensioenfonds(bestuur), een betere verstandhouding met de diverse stakeholders en meer mentale weerbaarheid, levert uiteindelijk weer veel meer tijd op om bezig te zijn met wat er echt toe doet.  Een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar pensioen voor deelnemers!

Monica, Tom en Pascal gaan graag met je aan de slag tijdens deze Leergang en zien ernaar uit om met elkaar samen te werken aan een hoger niveau.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.