Blog | Informatie is het zenuwcentrum - door Gerrit Alblas

mei 29

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF blog

Geschreven door: Ir. Ing. Gerrit Alblas – Directeur Ferm-in-pensioenen

1 oktober 2019 wordt bij Swalef de eerste Masterclass Informatiebeleid gegeven voor pensioenfondsbesturen, verantwoordingsorganen en raden van toezicht.

Nieuwe ontwikkelingen

Dagelijks worden we in het pensioendomein geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen; robotisering, security, IORP 2, ESG, robuustheid. Hoe ga je daar als bestuur van het pensioenfonds mee om? Hoe bereiden andere partijen in de sector zich hierop voor?

Elke verandering heeft zijn eigen oplossing. Hoe een organisatie zich aanpast en wat daarvoor nodig is, geeft echter houvast. Ook als het gaat om onderwerpen als wendbaarheid of robuustheid. Onderwerpen die hoog op de bestuurlijke agenda staan. Een goed informatiebeleid helpt daarbij.

Bepaal de juiste richting

Bij het bepalen van de juiste richting speelt kennis over – en gebruik van informatie een cruciale rol. Informatie in deze context laat zich het best omschrijven aan de hand van bijgaand plaatje.

Het is zaak om daaraan duidelijk richting te geven als organisatie. Veel organisaties denken vanuit technologie om daarvanuit te komen tot het informatiebeleid. Ik vind dat geen verstandige denkwijze: technologie moet je zien te scheiden van informatie. Uiteraard kan technologie wel een versterker zijn in het opdoen van kennis en inzicht.

Relatie tussen ambitie en strategie van de organisatie

Waarom informatiebeleid? Informatie is hét instrument van een organisatie om sturing te geven. Informatie vormt het zenuwcentrum waar financiën de bloedbanen vertegenwoordigen. Bij het ontbreken van een goed informatiebeleid is het lastig sturing te geven in de gewenste richting. Je ziet echter vaak dat, daar waar informatiebeleid beschikbaar is, de relatie tussen de organisatie-ambities en -strategie niet wordt gelegd. Een gemiste kans. Zeker in een sector als de pensioensector waar de bedrijfsvoering voor een belangrijk deel bestaat uit het behandelen en produceren van informatie.

Naast de vele diverse opdrachten binnen de pensioensector heb ik ook vanuit opleiding en persoonlijke interesse, verschillende opdrachten in de scheepsbouwsector mogen doen. Opvallend genoeg is in deze sector, hoewel technisch georiënteerd, de relatie tussen informatiebeleid en organisatiedoelstellingen een essentieel thema. Iets wat in de pensioensector niet altijd wordt gezien.

In control

Ook voor stakeholders van een pensioenfonds is het essentieel dat men in-control is over ontwikkelingen. En dat deze ontwikkelingen blijven aansluiten op hun visie en ambitie. Het is daar waar informatiebeleid naar mijn persoonlijke mening een belangrijk instrument vormt.

Kort profiel

Ir. Ing. Gerrit Alblas

Gerrit beschikt als oprichter en directeur/eigenaar van Fermlogic en van Ferm-in-pensioenen over ruime ervaring en materiekennis binnen de pensioensector en over een brede IT kennis. Het bedenken en aanbrengen van verbeteringen op zowel strategisch als operationeel niveau is iets wat hem van nature drijft.  Vanuit deze gedrevenheid helpt hij pensioenfondsen en uitvoeringorganisaties verder in hun ontwikkeling en bij veranderingen. Gerrit heeft diverse opdrachten voor pensioenfondsbesturen uitgevoerd, waaronder het opstellen van het informatiebeleid, het ontwerpen van informatie architecturen en het ontwerpen van systemen t.b.v. bestuurlijke informatie.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.