Blog | Discussie over pensioenkosten blijft een ratrace? - door Eric Veldpaus

jul 03

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF blog

Geschreven door: Eric Veldpaus

Discussie over pensioenkosten blijft een ratrace?

Ken je dat gevoel, dat je je een roepende in de woestijn voelt? Ik heb dat gevoel soms als het gaat over de kosten van pensioenfondsen. Ik vind het echt belangrijk dat bij zo’n maatschappelijk product als pensioen, veelal uitgevoerd door pensioenfondsen, iedereen weet  hoe je naar de kosten van pensioenfondsen kan en in mijn beleving moet kijken. Want, volgens mij, is het als je je er echt voor openstelt, ook wel weer eenvoudig. Het stellen van de juiste vragen en het op een juiste wijze beoordelen van de kosten is dan wel belangrijk.

Misschien heb je het ook gelezen? Het recent verschenen artikel met de titel “Vermogensbeheerkosten grote fondsen blijven steken op 0,5%”. Interessant vind ik dan gelijk om de vraag te onderzoeken, wat betekent dat 0,5% procent? Is dat goed of is dat slecht; is dat veel of is dat weinig?

Ik neem je graag even mee terug in de tijd, waarin ik als jong controlerend accountant al in 1984 kennismaakte met de pensioensector. Met PGGM als een van de cliënten. Vanaf dat moment heb ik de ontwikkelingen van vermogensbeheerkosten van dichtbij meegemaakt. In de loop der tijden zijn de vermogensbeheerkosten gemuteerd van omslagmodel of coöperatief model (uitsluitend de daadwerkelijke gemaakte kosten werden toegerekend aan de producten) naar een commercieel model (een vast percentage over het beheerd vermogen). De beheerpercentages zijn vervolgens gestegen echter kritische reacties bleven uit vanwege de aanzienlijke rendementen in die periode.

In het voorjaar 2011 zijn kosten van pensioenfondsen pas echt op de agenda gekomen naar aanleiding van het rapport: “Kosten van pensioenfondsen verdienen meer aandacht“, uitgebracht door de AFM. Ook ik ben destijds geïnterviewd. Vervolgens ben ik betrokken geraakt bij het schrijven van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten (zelfregulering vanuit de pensioensector) namens de Pensioenfederatie. De eerste drie delen komen van mijn hand. Hierin zijn destijds aanbevelingen opgenomen met als belangrijk doel te voorkomen dat uitsluitend de hoogte van de kosten als maatstaf voor de prestatie van het fonds wordt gebruikt. Door de juiste vragen te stellen kan worden voorkomen dat de kosten van verschillende fondsen ongenuanceerd met elkaar zouden worden vergeleken.

En dan lees je 9 jaar later toch weer dat ene cijfer: 0,5%…

Prestaties van de pensioenfondsen worden door uitsluitend te focussen op het kostenniveau onjuist voorgesteld aan de belanghebbenden. Dit kan en moet anders.

Zeker ook gezien de ontwikkelingen in het pensioenakkoord, waarvan de Hoofdlijnennotitie voor de herziening van het tweede pijler pensioen op 22 juni jl. verscheen, met als uitkomst dat iedere pensioenregeling een premieovereenkomst wordt, is dit ‘kostenthema’ naar mijn mening nog belangrijker geworden. Nieuwsgierig? Graag leg ik dit verder uit tijdens de Masterclass op 25 september 2020.

Aanmelden kan via: https://swalef.nl/pensioenopleidingen/uitvoeringskosten-is-het-pensioenfonds-wel-in-control-2/.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.