Beschikbare premieregelingen

nov 24
SPEN/CION Gecertificeerd

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF

De pensioenwereld verandert snel en daarmee ook de regelgeving omtrent de beschikbare premieregelingen.

In dit nieuwsbericht hebben we een aantal zaken op een rij gezet.

Voorlopige premiestaffels voor 2018 met leeftijd 68 jaar
De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar, waardoor er nieuwe beschikbare premiestaffels nodig zijn. Op 29 september 2017 heeft de belastingdienst de voorlopige beschikbare premiestaffels gepubliceerd voor de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Deze premiepercentages zijn afgeleid van een middelloonregeling. Benieuwd naar deze staffels? Klik dan hier.

Belangrijk voor werkgevers
De beschikbare premieregelingen die gelijk zijn aan de fiscaal maximale staffels (bij middelloon 1,875% en bij eindloon 1,657%) zullen per 1 januari 2018 daarom moeten worden aangepast omdat de werkgever anders het risico loopt op een fiscaal bovenmatige pensioenregeling. Wil (of moet) je als werkgever de beschikbare premiestaffels aanpassen, houd dan rekening met instemming van de ondernemingsraad. Een wijziging van de beschikbare premies betekent immers dat de  pensioenregeling wordt gewijzigd, dat is instemmingsplichtig bij de ondernemingsraad, tenzij er een cao van toepassing is.

Graag wijzen wij bij dit alles voor de volledigheid op de zorgplicht en de communicatieverplichtingen vanuit pensioenuitvoerders maar ook werkgevers.

Wet verbeterde premieregeling
Daarnaast is er per 1 januari 2017 een aantal wijzigingen voortgekomen uit de Wet verbeterde premieregeling. Hierover lees je meer in ons nieuwsbericht van 5 augustus 2016. Klik hier.

Nieuwe staffelbesluit 20 januari 2017 (pensioenrichtleeftijd 67 jaar)
Voorts zijn er eerder dit jaar, in het op 20 januari 2017 door de Belastingdienst gepubliceerde staffelbesluit wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 zetten wij graag nog op een rij:

  • De percentages zijn berekend op basis van de leeftijdstijdverwachting. We leven langer waardoor de fiscale pensioenleeftijd wordt verhoogd, dus kunnen we langer sparen. Dat betekent dat de beschikbare premiepercentages naar beneden zijn bijgesteld.
  • Een PPI mag nu ook premiestaffels aanbieden die zijn afgeleid van de kostprijs voor een middelloonregeling (marktrentestaffels).
    Vanwege een lage rente biedt dit fiscaal meer ruimte voor pensioenopbouw dan de 3%- en 4%-staffels. De PPI kan dus voor de premiestaffels uitgaan van de tarieven voor een middelloonregeling bij de verzekeraar waarmee zij samenwerken. Nu kan de PPI dus ook een fiscaal ruim gefaciliteerde opbouw aanbieden.
  • De overwaarde bij een fiscaal bovenmatige opbouw bij de 3%-staffel of lager mag nu ook terugvloeien naar de werkgever.
    Zoals in de vorige paragraaf is te lezen moeten de life-events getoetst worden op bovenmatigheid, de zogenoemde event-toets. Is er sprake van fiscale bovenmatigheid, dan mag dit ook naar de werkgever. Eerst kon dit alleen naar de verzekeraar. De werkgever krijgt het overschot dan direct terug als een soort korting op de pensioenpremie.

Afschaffen van de 100%-toets
Een pensioenuitvoerder was tot 1 januari 2017 verplicht om te toetsen of een ouderdomspensioen niet hoger dreigde te worden dan 100% van het laatstverdiende pensioengevend loon (inclusief de AOW). Er waren veel uitzonderingen op de 100%-grens, zoals indexatie, variabilisering in hoogte of waardeoverdracht. In totaal waren er 8 uitzonderingen op de fiscaal toelaatbare 100%-grens. De controle op een eventuele overschrijding van de 100%-grens, leidde bij pensioenuitvoerders tot hoge administratieve lasten en uitvoeringskosten. Omdat het in de praktijk nauwelijks voorkwam dat iemand de 100%-grens bereikte, is de 100% toets sinds 1 januari 2017 afgeschaft door invoering van de Wet pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen.

Bij beschikbare premieregelingen moest de pensioenuitvoerder het deel dat op de pensioendatum uitgaat boven de 100%-grens direct uitkeren. Dat hoeft nu niet meer omdat de 100%-toets is afgeschaft. Wel moeten bepaalde events (waardeoverdracht, scheiding, overlijden) nog wel getoetst worden op bovenmatigheid, de zogenoemde ‘event-toets’. Indien bij zo’n event sprake blijkt van bovenmatigheid, moet de pensioenuitvoerder het bovenmatige gedeelte van het pensioenkapitaal inhouden. Het vervallen van de 100%-toets heeft dus geen effect voor de event-toets.

Beschikbare premieregelingen verdienen aandacht
Hierboven hebben wij een aantal aandachtspunten op een rij gezet voor beschikbare premieregelingen. Onze belangrijkste boodschap is dat beschikbare premieregelingen aandacht behoeven omdat deze zowel civielrechtelijke, fiscale als gelijke behandelingsvraagstukken kennen.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.