Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid

jul 30

DNB en de AFM wijzigen de beleidsregel geschiktheid 2012 (‘Beleidsregel’) naar aanleiding van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. De afgelopen tijd zijn door de toezichthouders de relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Beleidsregel. Marktpartijen zijn uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Wat wordt geconsulteerd?

Er worden twee documenten geconsulteerd door DNB en de AFM. Dit zijn:

Datum: 26 juni 2019
Bron: DNB

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend. Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht