Alles komt samen, financiële zelfredzaamheid en het pensioenakkoord…

dec 03
Monica Swalef

Alles komt samen, financiële zelfredzaamheid en het pensioenakkoord…

Soms komt alles samen. Best lastig in mijn geval omdat ik vaak met allerlei zaken tegelijk bezig ben :-). Dan is het extra leuk om soms ineens een soort van Eureka gevoel te hebben. Dat herken je misschien wel. Ik had het toen ik onlangs de column van Financieel Dagblad journalist Maartje Laterveer ‘Achter de geraniums’ las. Prachtig geschreven en een conclusie naar mijn hart. Het gaat over vrouwen van rijke mannen, het hoge echtscheidingspercentage in Nederland en de gevolgen voor pensioen. En dat slechts 1 op de 8 vrouwen maar enigszins weet hoe het met haar pensioen gesteld is. In haar column lezen we dat de vrouw van de rijke man hier niet wakker van hoeft te liggen. Maar de auteur zit, net als ik trouwens, nog liever berooid achter de geraniums dan dat ze haar hand hoeft op te houden. Ze sluit haar verhaal prikkelend af: ‘Nog liever zit ik op rozen, die ik zelf heb betaald.’

Financiële zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid op financieel gebied is een mooi en belangrijk uitgangspunt. Voor iedereen wat mij betreft. In mijn gedachten ging ik, tijdens het lezen van Maartje Laterveers verhaal, terug naar 2015, toen ik een blog schreef met als titel ‘Deeltijdpensioen als oplossing voor stijgende AOW-leeftijd?’. Uit cijfers bleek toen dat bijna de helft van de Nederlanders in deeltijd werkt, terwijl in de ons omringende EU landen ouders vaak allebei (meer dan) fulltime moeten werken om rond te komen. En zo gaan er ook mensen met deeltijdpensioen. Je moet dan natuurlijk wel weten waar je aan toe bent. Daarom is het zo verstandig om minimaal eens per jaar te checken hoe je pensioen ervoor staat. En of je naast de AOW en aanvullende regelingen straks ook een beroep kan doen op de 3e, 4e of misschien wel 5e pijler. Zodat je financiële zelfredzaam bent.  Dan weet je waar je aan toe bent en maak je bewuste keuzes.

Keuzestress
Maar heel veel keuzes leiden ook tot keuzestress. Dat ervaar ik zelf in hele grote winkels, waar ik dan uiteindelijk nooit iets koop. Omdat het te veel is. En zo is het blijkbaar ook met pensioen. Te veel keuzes zorgen er dan voor dat iemand juist helemaal niet in actie komt. Terwijl dat voor zelfredzaamheid juist zo belangrijk is. In het Pensioenmagazine in de zomer van 2017 stond een artikel van mijn hand: ‘De (opschuivende) pensioenrichtleeftijd als ankerpunt’. Daarin verwees ik naar het ontzettend interessante rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’. Hierin wordt aangetoond dat het vermogen van mensen om informatie te wegen en rationele keuzes te maken, begrensd is. We moeten daarnaast en misschien ook wel daarom terughoudend te zijn met het bieden van grote keuzevrijheid bij onder andere pensioenvoorzieningen aldus het rapport. En dat vond ik interessant: tot dan toe werden er eigenlijk alleen maar meer keuzemogelijkheden geboden.

Nieuw pensioenakkoord
En daarom ben ik ook zo benieuwd naar het nieuwe pensioenakkoord. Dat er nog niet is, maar dat er toch een keer moet komen. Komt er een flexibele AOW en hoe zijn de mogelijkheden voor deeltijdpensioen? En komen er nog meer keuzes, zoals bijvoorbeeld je pensioen gebruiken voor andere zaken zoals het aflossen van een huis? Keuzes, keuzes, keuzes dus. Die je eigenlijk alleen kunt maken als je weet wat je doet. Maar zoals de titel van het WRR rapport in 2017 al aangaf ‘weten is nog geen doen’. Dus als het om de flexibiliseringsmogelijkheden van pensioen gaat, moet er nog wel wat gebeuren op het gebied van die zelfredzaamheid: van overzicht via inzicht naar actie. Zodat bij een deelnemer ook alles samenvalt en hij denkt… ‘Eureka… ik red mij zelf prima’.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.