AFM: Begrens opname pensioen ineens daadwerkelijk op 10 procent

dec 09

De AFM adviseert minister Koolmees om de lumpsum te beperken tot 10 procent van het opgebouwde tegoed. Deze keuzemogelijkheid moet wel worden omkleed met voldoende waarborgen voor de deelnemer. AFM stelt dat wanneer de lumpsum niet gecombineerd kan worden met de hoog-laagconstructie er in principe voldoende waarborgen zijn om te zorgen dat een adequaat pensioen blijft bestaan. Bij meer dan 10% vreest de toezichthouder voor het ontstaan van financiële problemen bij consumenten.  
 

Bron:           AFM

Datum:        9 december 2019