8 Wetten in Track Changes in verband met wijzigingen op grond van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen

jan 25

Printen?
Download hieronder het pdf bestand.

Download PDF bericht

Datum: 25 januari 2021

Inleiding                                                                                                                                       

Het wetsvoorstel wet toekomst pensioenen strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. En tot standaardisering van het nabestaandenpensioen. Het wetsvoorstel was in consultatie van 16 december 2020 tot 12 februari 2021. Er zijn inmiddels 481 reacties gestuurd op de internetconsultatie. Alle 481 reacties zijn in te zien via deze link.

Wetten die wijzigen

Op grond van dit wetsvoorstel wijzigen de volgende wetten, die wij voor je in Trackchanges hebben gezet, zodat je precies weet wat er gewijzigd wordt:

  1. Pensioenwet, geldend op 1 januari 2021. Hierin zijn veel wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen doorgevoerd, dus we raden je aan om de hele wet even door te bladeren. Klik hier om te kijken wat er is gewijzigd.
  2. Wet verplichte beroepspensioenregeling, geldend op 1 januari 2021. Hierin zijn veel wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen doorgevoerd, dus we raden je aan om de hele wet even door te bladeren. Klik hier om te kijken wat er is gewijzigd. Enkel de wijziging die doorgevoerd moest worden bij artikel 68 van de wet verplichte beroepspensioenregeling, zoals deze is genoemd onder punt HH in de concept wettekst van de wet toekomst pensioenen kon nog niet worden gewijzigd in deze wet. De reden hiervan is dat bij deze wijzigingsopdracht is uitgegaan van de tekst van artikel 57, eerste lid, van de Pensioenwet zoals die komt te luiden na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022. Dit wetsvoorstel is op moment van het plaatsen van dit nieuwsbericht nog bij de Tweede Kamer aanhangig.
  3. Wet op de loonbelasting 1964, geldend op 1 januari 2021. De wijzingen naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen bevinden zich hier voornamelijk in de artikelen 18 t/m 18ga, en de artikelen 38b t/m 38q. Klik hier om door de wijzigingen te bladeren.
  4. Wet op de inkomstenbelasting 2001, geldend op 1 januari 2021. Wijzigingen zijn aangebracht in verband met het wetsvoorstel toekomst pensioenen bij de artikelen 3.127, 3.133, 5.16b en 5.17a t/m 5.17c. Klik hier voor de gehele wet met de wijzigingen.
  5. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, geldend op 1 januari 2021. Hierin zijn wijzigingen aangebracht op grond van het wetsvoorstel toekomst pensioenen bij de artikelen 4, 8 en 17. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
  6. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, geldend op 1 januari 2021. Hierin is op basis van het wetsvoorstel toekomst pensioenen alleen artikel 8 gewijzigd. Klik hier om de wijziging te bekijken.
  7. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, geldend op 1 januari 2021. Artikel 12c is in verband met het wetsvoorstel toekomst pensioenen gewijzigd. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
  8. Wet privatisering abp, geldend op 1 januari 2021. Hierin is in artikel 21 een kleine wijziging aangebracht, wederom naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Klik hier voor de hele wet met de wijziging.

Disclaimer
Swalef streeft er naar de informatie correct en actueel te verstrekken. Aan de informatie die is verstrekt kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Swalef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de informatie in dit nieuwsbericht.